top of page

Rüyada ölüm

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Son

 • Bitiş

 • Milat

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Enerji yitimi

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Bu iş olmaz

 • Boyut değiştirme

 • Mekan değiştirme

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • İşe yaramayan bir şey

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

 • Bir şeyi çöpe atma zamanının gelmesi

Rüyada ölümün anlamı

Rüyada ölüm en genel anlamıyla bir şeyin sembolik olarak sona ermesi ve geçmişe tam anlamıyla bir set çekme ile ilgilidir. Ölüm anında tıpkı ruhun bedenden ayrılması gibi kişi de bir şeyle ya da eski hayatıyla (geçmişiyle) bağını koparır ve yeni bir safhaya geçiş yapar. Bir başka deyişle rüyada ölüm gerçek hayatta değişim, boyut ya da mekan değiştirmeyle alakalıdır ve kişi için manevi ya da fiziksel anlamda bir göçe delalettir.

Rüyada ölüm aynı zamanda kişi için bir sayfanın tam anlamıyla kapanıp yenisinin açılmasına delalettir. Tıpkı fiziksel alemden manevi aleme göç eden ruh gibi rüya sahibi de geçmişle ve geçmiştekilerle bağını koparır ve yeni bir hayata başlar. Bu rüyayı görenin bazen iş ya da ev değiştirmesi ya da yeni bir karar vererek hayatının tam anlamıyla değişmesi ihtimali de bulunur. Rüyasında ölüm gören kişi için asla hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yeni gittiği hayatta hem ortam hem kurallar farklı olacaktır.

Rüyada ölüm eski olanın tamamen yok olması ve ortadan kalkmasıyla ilgilidir. Tıpkı öldükten sonra işlevlerini yerine getiremeyen insan vücudu gibi rüya sahibi için artık geriye dönüş ve bir şeyleri tekrar canlandırma imkanı bulunmamaktadır. Biten bitmiş giden de gitmiştir ve bu rüyayı gören kişi sadece bu sonu kabul etmek zorundadır. Bazen  ölüm rüyaları tükenen enerji ya da biten parayla ilgilidir. Bu yüzden bir şirketin iflası ya da artık işlemez hale gelmesiyle ilgili olabilir.

Ölüm rüyaları bazen bize güncellemenin gerekli olduğu ve artık eskinin çöpe atılması ve yeninin benimsenmesi gerektiğini hatırlatır. Bu rüyayı gören kişi anlamalıdır ki daha önce işe yarayan çalışma sistemleri belki bugün işe yaramamaktadır. O sistemlerin hepsi çöpe atılmalı ve yerine daha güncel olanları benimsenmelidir. Bu rüyayı gören kişi değişen dünyaya ayak uydurmak uğruna daha fazla çaba sarf etmelidir. Artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şey unutulup yerine güncel olanları koyulmalıdır.

Rüyada ölüm bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir ölüye bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

Tanıdığı birini ölmüş görmek

Rüyasında tanıdığı birini ölmüş gören için o kişiyle ilgili bir sayfa bir daha asla açılmamak üzere kapanmıştır. Bazıları için bu rüya ölü görülen kişiyle bağları koparma, iletişimi kesme ya da mekan değiştirme anlamına gelebilir. Rüyada ölmek gerçek hayatta gitmektir. Rüyada ölen kişi gerçek hayatta giden kişidir. Örneğin, rüyasında iş yerindeki müdürün öldüğünü gören kimse uyandığında ya da tez zamanda müdürün işten çıktığı haberini alabilir. Rüyada ölen kişi aslında rüya sahibinin hayatından çıkmıştır ya da mekan değiştirmiştir. Rüyasında sevgilisini ölü gören kişi sevgilisinden ayrılabilir.

Rüyada bir çocuğun ölmesi:

Rüyada bir çocuğun ölmesi gerçek hayatta yeni açılan bir sayfanın henüz olgunlaşma sürecine bile girmeden sona ermesidir. Can çekişen ve sonunda ölen bir çocuk henüz yeni olgunlaşmaya başlayan bir süreçte bir şeylerin yolunda gitmemesinden dolayı bu sürecin sonuna gelmeye delalettir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi çocuğun yaşına odaklanmalıdır çünkü çocuğun yaşı sürecin ne kadar önce başladığı konusunda ipuçları sunar. 1 yaşında bir çocuğun ölmesi 1 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelmektir.

Rüyada ölüler görmek:

Rüyada ölülerden her biri çıkmaz sokak, kapanmış sayfalar ya da bitmiş enerjilerin simgesidir. Ölüler görmek insan kaynaklarının, enerjinin ya da paranın tükenmesiyle alakalıdır. Ya da bazıları için iflas korkusu veya kaynakların tükenmesine karşı duyulan endişenin bilinçaltına yansımasıdır. Aslında rüyasında ölü ya da ölüler gören kişi gerçek hayatta ihtiyacı olan enerjiyi ya da kaynağı bulamamaktan korkan kişidir. Kimileri için rüyada ölü tüm çarelerin tükenmesi ve tüm çıkış yollarının kapanması dolayısıyla bir yolun sonuna gelindiği endişesinin dışa yansımasıdır.

Rüyada ölü bazen çıkmaz sokakların, olmayacak işlerin ya da sonu kötü bitecek her şeyin temsilcisi olabilir. Bazıları için bir işe başlarken rüyada ölü görmek olmayacak bir şeye amin demeye çalışmaya karşı uyarıdır. Rüyasında çok fazla ölü gören ve bu ölülere bakan kişi aslında kendine bir umut ışığı ya da çıkış yolu arayan kişidir. Bu ölülerden her biri rüya sahibi için bir çıkmaz sokağı ya da sonu gelmiş bir şeyi temsil eder. Bu ölülerin içinde bazı vücutların hala canlı olması hala umut olduğunun hatırlatıcısıdır.

Esasında rüyada ölü çöpe atılması ve vazgeçilmesi gereken her şeyin simgesidir. Rüyada çok sayıda ölü gören kişi bilmelidir ki hayatında gereksiz yere yer kaplayan, enerjisini alan ve faydasız alan ya da konu bulunmalıdır. Bunlar bazen faydasız uğraşılar, zararlı arkadaşlar ya da kişinin enerjisini tükettiği halde ona hiçbir faydası olmayan her şeydir. Rüya sahibi yaşadığı hayata bakarak nelerden vazgeçmesi gerektiğine karar vermelidir.

Rüyada ölü bulan kişi başına yeni bir dert ya da bela alır. Bazıları için bu rüya “sakın o işe bulaşma” uyarısıdır. Olmayacak bir duaya amin demek ya da sonu hayırsız olacak her şeyden daha o işe girmeden önce caymak gerekmektedir. Bu rüyayı bir şeye yeni başlamak isteyen biri görürse bilmelidir ki başlayacağı her ne ise kendisi için hayırsızdır. Bir ilişkiye başlayan görürse bu ilişkinin sonunun ayrılık olma ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page