top of page

Rüyada opera görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Jest

 • İltifat

 • Uyum

 • Kontrol

 • Yönetim

 • Katılım

 • Harmoni

 • Duygular

 • Ortaklık

 • Güzellik

 • Zarafet

 • Sanat

 • Duyum

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Grup çalışması

 • Takım oyunu

 • Ortak çalışma

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Duyguların uyum çabası

 • Yeteneklerin sergilenmesi

 • Bir elin nesi var iki elin sesi var!

Rüyada operada olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada opera yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan farklı kişilikler, karakteristik özellikler ve olaylar hakkında bilgi vericidir. Bilinçaltımız aslında yaşamımızdaki kişileri bize opera sahnesindeki kişiler kılığında gösterir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında rüyanın senaryosuna ve sahnedeki kişilerin bizim için neyi çağrıştırdığına odaklanmalıyız.

 

Opera gördüğümüz rüyalar aslında günlük yaşamımızın biraz daha dramatikleştirilerek bize sunulduğu rüyalardır. Tiyatro ve sinema rüyalarıyla benzerlik gösteren opera rüyasında gördüğümüz kişilere, bu kişilerin en belirgin karakteristik özelliklerine ve rüyada tam olarak ne yaptıklarına odaklanmalıyız. Çünkü, rüyalar abartı dilini kullanmayı severler ve bu tip rüyalar genellikle bize bir şeyleri abartı dilini kullanarak anlatmaya çalışmaktadır. Kendimizi opera sanatçısı olarak gördüysek, tam olarak hangi rolde olduğumuza ve ne yaptığımıza odaklanmalıyız.

Rüyada operaya gitmek

Rüyada opera gören kişi büyük olasılıkla bir organizasyonun parçası olacaktır. Rüyada operanın oluşturduğu güzel müzik bu organizasyonda her şeyin tıkırında gittiğinin, müziğin kötü ya da uyumsuz olması ise hala organizasyonda düzeltilmesi gereken yapı taşları bulunduğunun altını çizer. Bu rüyanın yorumunda ortaya çıkan müziğin ahengine ya da ahenksiz oluşuna odaklanmak gerekir. Güzel müzik daima güzel bir kombinasyona ve farklı yeteneklerin ve küçük yapı taşlarının birleştirilerek ortaya güzel bir eser çıkarılmasına işaret eder.

 

Opera rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Bu rüya daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz bir opera gösterisi bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

 

Rüyada opera aynı zamanda duyguların ve iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Eğer rüyamızda güzel bir opera performansı izliyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz performans iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir operanın kötü performansı genellikle kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü opera performansı izlemek kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada opera izlemek bazen grup çalışması ve farklı yeteneklerin birleştirilerek ortaya insanlığın faydasına olacak güzel bir eserin çıkarılmasıyla ilgilidir. Rüyada bir operanın güzel performansını görüyorsanız “bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü hatırlamalısınız. Bu rüya genellikle ortak çalışmanın gücü ve etkisiyle ilgilidir. Fakat rüyadaki operanın kötü performansı iş yerindeki ya da bu organizasyondaki uyumsuzluklara, kötü ya da fesat iş arkadaşlarına aynı zamanda mutsuz olunan bir kariyerde zoraki ilerlemeye işarettir.

Rüyada opera izlemek:

Rüyada opera izlemek duygusal alemimizle ya da iç dünyamızla bağlantıya geçmeye işarettir. Bu tip rüyaları yorumlarken operanın ortaya koyduğu performansa dikkat etmeliyiz. Güzel performans daima iç dünyamızda işlerin yolunda gittiğine, kötü performans ise iç karmaşalara bazı duygu ve düşüncelerin bizi rahatsız ettiğine işaret eder. Bir operanın kötü performans sergilemesi ve kulak tırmalayıcı müzik sunması iç dünyamızda kökleşmiş negatif düşünce paternleri temsilcisidir. Bu negatif düşünce paternleri günlük yaşamımızı etkileyecek ve bizi olumsuz kararlar vermeye zorlayacak kadar etkilidir ve mutlaka iç dünyamıza inerek bu düşüncelerden kurtulmalıyız.

Rüyada opera sanatçıları yaşamımızdaki kişilerin karakteristik özelliklerinin yükseltilmiş ve vurgulanmış ifadelerini sembolize ederler. Günlük yaşamımızda bu sanatçıların karakteristik özelliklerine benzer özellikler sergileyen bireyler aslında rüyamızda opera sanatçıları kılığında belirir.

 

Rüyada gördüğümüz opera sanatçıları daima rolleri, karakteristik özellikleri ya da davranış itibariyle bize yaşamımızda birini hatırlatmak amaçlı görülürler. Mesela, bir filmdeki kötü karakter rüya sahibinin düşmanı ya da yaşamında o karaktere aşırı benzerlik gösteren sinsi birini temsil ediyor olabilir. Rüyanın baş roldeki bir sanatçı daima rüya sahibi için en önemli kişi ya da sevdiği kişidir. Figüranlar ise her zaman yaşamımızın merkezinde yer almayan ve bizim için ikinci derecede önemli olan bireylerdir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page