top of page

Rüyada ördek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Hareket

 • Nitelikler

 • Korkular

 • Arketip

 • Karakteristikler

 • Farklı kişilikler

 • Kişisel özellikler

 • Davranış kalıpları

 • Bastırılmış duygular

 • Yönlendirici unsurlar

 • Hayatımızdaki önemsiz kişiler

Rüyada ördek görmek ne anlama gelir?

Rüyada ördek fikirlerin, düşüncelerin ve yaşamımızdaki ufak tefek ayrıntıların ve olayların temsilcisidir. Hayvan rüyaları hayvanın yırtıcılığı, büyüklüğü ve davranışları göz önünde bulundurularak bize olayların ve kişilerin arketipsel özellikleri ile ilgili ipuçları getirir. Rüyadaki ördek yorumlamaya ördeğin tüm özellikleri ve yaşamımızdaki olaylar hakkında bağlantı kurarak başlamalıyız.


Rüyada sakin ve sessiz bir şekilde ortalıkta dolanan bir ördek ufak tefek bir ayrıntı ile ilgili bilgi getirir. Rüyada haneye giren her hayvan yaşamımıza giren olay ya da kişilerle ilgili bilgi getirirken haneden çıkan hayvanlar ise bizden çıkanları temsil eder. Haneye giren ördek ufak tefek kazanımlarımız hatta bazen elimize bir miktar para geçeceği anlamına bile gelebilir.  Bir ördek ne kadar büyükse kazanımlarımız da o kadar büyük olacaktır. Fakat, rüyada görülen ördek yaralı, siyah renkli ya da çirkin bir ördek ise genellikle yaşamımıza girecek yeni bir sorunun habercisidir.

Rüyada ördek görmek ne anlama gelir?

Rüyada ördek ya da küçük hayvanlar bazen zihnimizdeki çekirdek düşünceleri ya da fikirleri temsil ederler. Bu fikirler tıpkı uyuyan hücreler gibidirler ve faaliyete sokmadığımız sürece bize fayda sağlamazlar. Ördek rüyaları da bize henüz harekete geçmediğimiz ya da somut adım atmadığımız bazı fikir ve düşüncelerin iç dünyamızda sadece kalabalık yaptığını söyler. Rüyada bir ördek büyüyorsa belki de büyüme potansiyeli olan bir fikri temsil etmektedir. Öylece ortalıkta etkisiz eleman gibi dolanan bir ördek şimdilik somutlaşma imkanı olmayan bir fikir ya da projenin temsilcisidir.


Bir rüyada görülen hayvanın yorumlanmasında o hayvanın karakteristik özellikleri çok önemlidir. Rüyanızdaki ördek hangi özelliklere sahip ve hangi davranışları sergiliyordu? Bu davranışlar size kimi ya da neyi anımsatıyor? Belki de ortalığı yıkan küçük bir ördek iş hayatınızda bir gün içinde her şeyi berbat edebilecek bir durum ya da ufak bir sorunun temsilcisi. Ortalığı dağıtan bir ördek belki de bir çözülmemek için inat eden bir sorunu temsil ediyor. Bu tip rüyalarda yorumu yapabilmek için mutlaka ördeğin hal ve hareketlerine, davranışlarına odaklanmalısınız.


Rüyada ördek ya da diğer küçük hayvanlar yaşamımızdaki çocuklar ya da bizim için önemsiz kişileri de temsil edebilirler. Bu durumda siyah ördek bir erkek çocuğu ya da bir erkek, beyaz ördek kız çocuğu ya da kadındır. Genellikle yaşamımızda ast-üst ilişkisi içinde bulunduğumuz kişilerden kendimizden daha aşağı seviyede gördüğümüz kişiler rüyamızda küçük bir hayvan kılığında belirebilir. Örneğin, kendi emrimizde çalışanlar ya da alt kademe işçileri rüyalar ve semboller dilinde boyut olarak bizden küçük bir hayvan kılığında belirebilir. Eğer bir ördek ortalığı karıştırıyorsa bu kişilerden birinin de sizin yaşamınızı zorlaştırması olasılığı var.

Rüyada ördekler görmenin anlamı:

Rüyadaki ördekler yaşamımızdaki gelip geçici olayların ya da önemsiz ayrıntıların sembolü olabilir. Rüyada evimize giren her hayvan aslında yaşamımıza girenler ya da kazanımlarımızdır. Evimizden çıkanlar ise elimizden çıkanlardır. Dolayısıyla rüyada bir ördek görmek bazen elimize geçecek küçük bir para ya da fırsatı temsil ederken evden çıkan ya da bizden uzaklaşan bir ördek ödememiz gereken bir miktar parayı ya da reddettiğimiz fırsatları temsil eder. Çok sayıda ördeği evimizde görmemiz bazen çok paraya ya da çok sayıda misafire işaret edebilir. Küçük hayvanların daima çocukları temsil etme olasılığı vardır. Evinizde çocuklarla ilgili bir parti ya da toplantı yapmadan önce ördek ya da diğer küçük hayvanları bir arada görmeniz normaldir.

Rüyada görülen ördeklerin sağlıklı ya da hasta olması da rüya yorumculuğunda önemli. Hasta bir ördek hayırsız işlere ya da ufak çaplı zarar ziyana işarettir. Sağlıklı bir ördek ise kazanım ya da faydaya işaret eder. Siyah ördek daha olumsuz anlam içerir. Beyaz ördek ya da ördekler genellikle şans ya da küçük fırsatların işaretidir. Rüyada çok sayıda beyaz ördeği evinizde gördüyseniz bir iş fırsatıyla karşılaşma olasılığınız var. Fakat bu ördeklerden aldığınız enerjiye dikkat edin. Onları evinizde görmekten mutlu muydunuz? Yoksa onlardan kurtulmaya mı çalışıyordunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page