top of page

Rüyada ordu görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Emir

 • Liderlik

 • İstikrar

 • Destek

 • Yardım

 • Yönetim

 • Cesaret

 • Korumak

 • Korunmak

 • Devlet işleri

 • Güç gösterisi

 • Takım oyunu

 • Organizasyon

 • Grup çalışması

 • Yok etme arzusu

 • Yok edici unsurlar

Rüyada ordu görmek ne anlama gelir?

Rüyada ordu yaşamımızdaki güç, destek ve korunma mekanizmaları ile ilgilidir. Ordu aynı zamanda “yok edici unsur” metaforudur ve sembolik olarak silah ve kesici alet rüyalarıyla benzeşir. Fakat, ordu gördüğümüz rüyalarda altı çizilen güç aslında bize daha az bireysellik sunar ve bu gücün sadece grup halinde hareket edildiği taktirde var olduğunun hatırlatıcısıdır. Bir başka deyişle, silah bireysel anlamda gücümüzü, ordu ise içinde bulunduğumuz sistemin gücünü temsil eder.

Rüyada ordu aynı zamanda yaşamımızdaki kontrol mekanizması ve gidişat hakkında bilgi sunar. Ordu gördüğümüz rüyalarda ordunun bir bütün halinde nasıl hareket ettiği yorum yapılırken dikkate alınmalıdır. Rüyada güçlü ve emir komuta zinciri içerisinde hareket eden bir ordu yaşamımız hakkında doğru kararlar aldığımıza, liderlik vasıflarına sahip olmaya ve hangi yönde ilerleyeceğimiz konusunda kararlı duruşumuza işaret eder. Güçsüz, yenilen ya da dağınık hareketler yapan bir ordu ise kötü yönetime, bir organizasyonda liderin vasıfsız olduğuna ya da kararsızlık çıkmazına saplanmaya işaret eder. Kısacası, rüyada görülen ordu ne kadar güçlü ve kararlıysa rüya sahibi de yaşam yolculuğunda ilerlerken o kadar güçlü ve kararlıdır.

 

Ordu gördüğümüz rüyalar aynı zamanda hayatımızın kontrolüne ne kadar hakim olduğumuz hakkında bilgi vericidir. “Kontrolsüz güç güç değildir” sözüne benzer bir şekilde rüyada dağınık ve istikrarsız hareketler sergileyen bir ordu görmemiz yaşamımız hakkında plansız hareketler yaptığımız ve ilerleme yerine sadece yerimizde saydığımız süreçlere karşı bizi uyarır. Belli bir hedefe ya da düşmana doğru istikrarlı bir şekilde ilerleyen ordu bize “doğru yoldasın” diyen rüyalardandır. Kısacası, rüyada gördüğümüz ordu ne kadar istikrarlıysa yaşamımızda amaçlarımıza doğru ilerleyişimiz de o kadar istikrarlıdır.

Rüyada ordu görmek aynı zamanda beraber hareket etmek ve grup çalışması teması içerir. Bu rüyayı gören için “bir elin nesi var, iki elin sesi var” mesajı verilecek en doğru mesajdır. Ordu gördüğümüz rüyalarda tek başımıza çok büyük bir güç olmadığımız halde büyük bir sistemin parçası olarak yaşamımızda ilerlememizin daha kolay olacağı mesajı da gizlidir. Bu rüyanın sahibi büyük bir şirket ya da organizasyonda yer alırsa kendisine güzel bir kariyer yapar ve başarılarının devamı gelir. Rüyada işsiz biri kendini bir ordunun mensubu olarak görene büyük bir organizasyonda yer ayrılmıştır ve boş bir koltuk kendisini beklemektedir.

Rüyada orduya katıldığını görmek

Rüyada orduya katılmak bütünsellik, bir organizasyonun parçası olmak ya da grup halinde bir amaca yaklaşmak temaları içerir. Bu rüyanın sahibi için “ordu” yaşamındaki büyük bir gücün, organizasyonun ya da sistemin temsilcisidir. Dolayısıyla orduya katılarak aslında kendisine bu dev sistemde bir yer bulur. Bir işsiz için orduya katılmak iş bulmanın temsilcisi olabilir. Bu rüyayı yeni bir iş alanına ya da yeni bir kariyere dalmak isteyen kişi görürse onun için de pastadan bir dilim ayrılmıştır. Rüyada orduda yanımızda savaşanlar, asker arkadaşlarımız ve tüm ordu mensupları aslında yaşam yolculuğunda birlikte hareket ettiğimiz yol arkadaşları ve yardımcılardır.

 

Rüyada orduya katılmak ya da ordunun mensubu olmak aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda çok fazla güç, kaynak ya da desteğe sahip olduğumuzun altını çizer. Bu rüyanın sahibi kariyerde nereye kadar ilerlemek istiyorsa ilerleyebilir çünkü kendisine tüm destek ve imkanlar sunulmuştur. Çaresiz ya da çıkış yolu bulamayan bir kişi rüyasında kendini ordunun bir mensubu olarak görürse bilmelidir ki ihtiyacı olan tüm kaynaklar aslında elinin altındadır. Kendini güçsüz ve yenilen bir ordunun mensubu olarak gören içinde bulunduğu organizasyonun ya da sistemin sağlamlığını test etmelidir. Bu rüya bazen yeni dünya düzenine uymayan ve sonu gelen bir meslekte bocalamaya işaret edebilir.

Rüyada Türk ordusu görmek:

Rüyada Türk ordusu yaşamımızdaki “bizimle savaşanlar” metaforudur. Bu rüya yaşam yolculuğumuzda yanımızda duranlar, destekçilerimiz, dostlarımız, yol arkadaşlarımız, partnerlerimiz ve aynı amaca doğru yol aldığımız bireylerle ilgili bilgi içerir. Rüyada Türk ordusu aynı zamanda yaşamımızda ilerlememizi kolaylaştıracak ve bize gereken yardımı sunacak herkesin ya da her şeyin temsilcisi olabilir. Türk ordusu içinde gördüğümüz her birey aslında yaşamımızda yer alan bu destekçi arketiplerin yansımasıdır. Örneğin, rüyada en yakınımızda savaşan bir asker arkadaşı eşimiz ya da partnerimizi temsil edebileceği gibi bazen “en yakınımızdaki kişi” anlamına da gelebilir.

Rüyada düşman ordusu görmek:

Rüyada düşman ordusu görmek en genel anlamı itibariyle yaşam yolculuğumuzda hızımızı azaltmaya yönelik karşımıza çıkan tüm engellerin, düşmanların ya da rakiplerin temsilcisidir. Ordu gördüğümüz rüyalarda “Türk askeri” ve “düşman askerler” olarak gruplandırdığımız aslında “benim grubumdakiler” ve “karşı grubun elemanları” sınıflandırmasına benzer. Rüyada düşman askerleri daima bizim içinde bulunduğumuz organizasyonun dışında bulunanlar, rakipler ya da sahip olduğumuz bir şeylere göz dikenlerin simgesidir. Bir düşman askeri bazen kariyerde oturduğumuz koltuğa göz dikmiş birini temsil ediyor olabilir. Düşman ordusu ise rakip şirketler ya da gruplaşarak yaşamımıza engel koymaya çalışan tüm bireyler hakkında ipuçları verebilir.

Rüyada düşman askerlerinin Türkiye’ye saldırması en genel anlamı itibariyle aynı anda bir çok engelle başa çıkmak zorunda kalacağımız bir sürece girişin temsilcisidir. Bu rüyayı genellikle “her şey üstüme üstüme geliyor” dediğimiz dönemlerde görürüz. Bir aksilik üstüne başka bir aksilik olması ya da hangi sorunla başa çıkacağımızı bilemeyeceğimiz kadar çok fazla şeye kafa yorduğumuz zamanlarda bu tip rüyaları görürüz. Rüyadaki “ana vatan” genellikle sahip olduğumuz milli değerlerin ya da bizim için kutsal olan her şeyin temsilcisi olabilir. Dolayısıyla ana vatana düşman saldırısı görmek istikrarımızın tehlikeye girmesi ya da bir şeyin bizden zorla alınmaya çalışıldığı durumlarda da görülebilen bir rüyadır. Bu rüya bazen tüm rakip ya da düşmanların gruplaşarak ya da birleşerek bize karşı bir hamle yapma olasılığının da altını çizer.

Rüyanızı yazın:

bottom of page