top of page

Rüyada org görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sıra

 • Plan

 • İltifat

 • Nizam

 • Düzen

 • Sanat

 • Kontrol

 • Yönetim

 • Harmoni

 • Duygular

 • Ortaklık

 • Güzellik

 • Akrabalar

 • Hane halkı

 • Yapı taşları

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Grup çalışması

 • Takım oyunu

 • Ortak çalışma

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Zincirleme reaksiyon

Rüyada org görmek ne anlama gelir?

Rüyada org görmek ya da org sesi duymak bilinçaltımız tarafından oluşturulan “yaşamımızdaki yükselen sesler” metaforudur. Aslında rüyamızdaki tüm enstrümanlar gibi org da yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan kişiler ve bu kişilerden duyduğumuz sözler, aldığımız duyumlar ya da şikayetler hakkında bilgi getirir.

 

Rüyada orgla güzel müzik yapılması ve bu müziği dinlemek jest, iltifat, güzel haberler ve başkalarından duyulan güzel sözlerle ilgilidir. Rüyada bir orgun kulak tırmalayıcı ya da kötü mü çıkardığını duymak ise kötü duyumlar, şikayetler ve tadımızı kaçıracak sözlerin sembolüdür. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için orgla yapılan müziğin bizde hangi duyguları uyandırdığına bakmalıyız.

 

Rüyada orgla güzel bir melodi oluşturulması ve bu melodiyi dinlemek iyi ruh haline, kötü gidişatın düzelmesine, güzel grup çalışmaları ve uyumlu kişilerle haşır neşir olmaya ve ruhsal uyuma işarettir. Ancak iç karartıcı ya da hüzünlü bir melodiyi dinlemek kötü haber almaya, iş ortamında uyumsuz kişilerle çalışmak zorunda kalmaya ve dolayısıyla içsel huzursuzluğa işaret eder. Rüyada duyduğumuz org melodisi aslında iç dünyamızın ve ruh halimizin yansımasıdır. Dolayısıyla kulak tırmalayıcı kötü bir müzik çalınması bir organizasyonun yapı taşlarının eksik olması ya da gruba uyumsuz üyelerin varlığına işaret eder.

 

Org rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı enstrümanların oluşturduğu güzel bir melodi ve orgun da bu melodinin bir parçası olması daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz müzik oluşturulması ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada org çaldığını görmek

Org çaldığımız rüyalar iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Eğer rüyamızda güzel bir müzik duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada org çalmak ve org sesi duymak bazen grup çalışması ve farklı yeteneklerin birleştirilerek ortaya insanlığın faydasına olacak güzel bir eserin çıkarılmasıyla ilgilidir. Rüyada müziğin güzel oluşturduğunu hissediyorsanız “bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü hatırlamalısınız. Bu rüya genellikle ortak çalışmanın gücü ve etkisiyle ilgilidir. Fakat rüyadaki müziğin kötü ya da uyumsuz olması bir organizasyondaki uyumsuzluklara, kötü ya da fesat iş arkadaşlarına aynı zamanda mutsuz olunan bir kariyerde zoraki ilerlemeye işarettir.

Rüyada org sesi duymak:

Rüyada org sesi yaşamımızda bize çok yakın ya da bizi etkileyen bir kişinin sözleriyle ilgili bilgi içerir. Bir orgdan çok güzel müzik sesi duymak birinden güzel söz işitmek, iltifat almak ya da karşı cinsten ilanı aşk duymaya delalet eder. Yine buna benzer bir şekilde rüyada sadece bir orgun kötü melodisinin vurgulanıyor olması yaşamımızda başımızı ağrıtan, sürekli yanımızda konuşan ya da sürekli şikayet eden bir bireyin varlığına işaret eder. Birçok enstrüman içinde bir orgun sesinin yüksek çıkması bilinçaltının oluşturduğu “baskın kişilik ya da sivrilen birey” metaforudur. Bu rüya bir grupta birinin sesinin diğerlerinden fazla çıkması ve ortamı rahatsız etmesiyle ilgilidir.

 

Rüyada org sesi duymak aynı zamanda bir organizasyondan alınacak sonuçlara, duyumlara ya da şikayetlere işaret edebilir. Güzel müzik sesi daima güzel duyumlara ve organizasyonun beğenilmesine, kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik sesi organizasyon hakkındaki şikayetlere, bazen müşteri şikayetlerine ya da hoşnut olmayan kişilerden gelen mesajlara işarettir. Bazıları için kötü müzik sesi kötü ya da incitici söz işitmeye işarettir. Bu rüyaları yorumlarken müziğin yumuşaklığına ve bizde hangi duyguları tetiklediğine bakmalıyız.

Rüyada org tuşları görmek:

Org tuşları rüyası orgun vurgulu çalgılardan olmasından dolayı bazıları için “klavye becerileri” metaforudur. Bir orgla harikalar yarattığını gören kişi gerçek yaşamında bilgisayar ve klavye başında harikalar da yaratabilir. Yine buna bağlı olarak bir rüyada org tuşlarının vurgulanıyor olması bize klavye başındaki aktivitelerimizle ilgili bilgi getirir. Kırık ya da bozuk org tuşları klavye başında oluşturduğumuz bir projede hala eksik ve aksaklıkların altını çizer.

 

Rüyada org tuşları rüyası sembolik olarak diş rüyalarına benzer. Her iki rüyada da uyum, nizam ve düzen hakkında bilgi vardır. Dolayısıyla güzel org tuşları ya da güzel dişler daima bir organizasyondaki uyumu, organizasyonun tüm yapı taşlarının fonksiyonunu iyi yapması ve işlerin tıkırında olmasını temsil eder. Fakat bu tuşların yamuk yumuk ya da uyumsuz olduğunu gören kişi için içinde bulunduğu bir organizasyonda düzeltilmesi gereken çok fazla kusur ve hata bulunmaktadır.

 

Org tuşları siyah-beyaz renklerinin vurgulanmasından dolayı aynı zamanda zıtların uyumuyla ilgili bilgi de getirir. Birbirine zıt olan iki renk siyah ve beyaz aslında bir bütün olarak mükemmeli oluşturabilirler. Bu da bize yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız zıt kişilikler ya da bireysel farklılıkların aslında bir grup oluşturduğunda ortaya harika projeler koyabileceğini hatırlatır. Bir rüyada org tuşlarının siyah-beyaz renkleri özellikle vurgulanıyor ise kişi bu zıtlıkları aşmaya çalışmak yerine onlarla beraber çalışmayı öğrenmeli ve yaşamına uyum ve ahengi getirmelidir.

 

Org tuşları bazen sembolik olarak hane halkını ya da akrabalık ilişkilerini temsil edebilir. Dolayısıyla düzgün org tuşları ya da bu tuşlara basarak güzel melodiler oluşturulması daima ailevi huzura, hanede güzel anların yaşanmasına ve güzel haberlere delalettir. Fakat rüyada bu tuşların kötü ya da bozuk görünümlü olması ya da bazı tuşlarda fazla ses çıkması hanede tartışmalara, uyumsuzluklara, şikayetlere ve sesini yükselterek konuşan bireylere işaret eder.

Rüyada org tuşları nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen kırık ya da eksik org tuşları düzensizlik, uyumsuzluk, kötü organizasyon ve plansızlık alametidir. Bu rüyayı gören kişinin hayatında düzenlenmesi ve organize edilmesi gereken bir şeyler vardır. Ya da bir organizasyonda hala eksikler, işe alınması gereken elemanlar veya boşluklar bulunur. Bu rüyayı gören kişi yaşamında bir bütünsellik olmadığının farkına varmalı ve gidişat ile ilgili radikal değişimler yapmalıdır.

 

Rüyadaki kırık ya da eksik org tuşları aslında bir bütünü oluşturan unsurlar ve yapı taşlarıdır. Org tuşlarının bozuk olması ya da düzgün olmaması yapılan işte kusurlar olması ya da baştan savma ve düzensiz yapılmasının alametidir. Rüyada güzel görünen org tuşları her zaman mükemmelliğin ve kusursuzluğun göstergesidir fakat bozuk org tuşları kötü işçilik veya özenmeden geliştirilen projelere dikkat çeker. Ayrıca bu rüya yapılan işte gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gereken birçok unsur bulunduğuna dikkat çeker.

Rüyanızı yazın:

bottom of page