top of page

Rüyada örümcek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Gizem

 • Tuzak

 • Aldatıcı

 • Yetenek

 • Düşman

 • Korkular

 • Korkmak

 • Ürkütücü

 • Yaratıcılık

 • Dedikodu

 • İçsel güçler

 • Gizli güçler

 • Etkili bir kadın

 • Annelik güdüsü

 • İstenmeyen kişi

 • Rahatsızlık duymak

 • Kapana kısılma korkusu

 • Halledilmesi gereken işler

 • İçimizde büyüttüğümüz korkular

Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir?

Rüyada örümcek görünmeyen gizli tehlike ve tehditleri temsil eden bir semboldür. Rüyada örümcekler aslında tehlikeli bir kişiyi temsil edebildikleri gibi yine de eklembacaklılar grubuna girmelerinden ve bir iskelet yapısına sahip olmamalarından dolayı gizli ve görünmeyen negatif etkilerin hatırlatıcılarıdır. Ağ örmeleriyle ünlü bu hayvanlar aynı zamanda bilinçaltı tarafından algılanabilen ve bize karşı kurulmuş gizli tuzakları ve önümüze çıkacak tehlikeleri de hatırlatırlar. Kısacası, rüyadaki örümcek bize “kapana kısılmak” ve “tehlike ağına kapılmak” duygusunu yaşatma olasılığı olan her şeyin temsilcisi olabilirler.

 

Rüyada örümcek görmek yaşamla ilgili endişeler duymak ve bazı korkuların gün yüzüne çıkmasıyla ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda kapana kısılma tehlikesiyle karşı karşıya kalma duygusunu yaşadığımızda görülür. Örümcek siyah renkli bir eklem bacaklıdır. Bu yüzden siyahın gizemi ve eklem bacaklı olmanın getirdiği bilinmezlik anlamını bize getirir. Ayrıca ağ örmesiyle ünlü bu hayvan içten içe düşmanların bize sabırla tuzak kurduğunu hissettiğimiz veya bundan korktuğumuz zamanlarda rüyamızda belirir.

 

Bazen rüyadaki örümcek gizli, görünmeyen fakat hissedilen bir düşmanın varlığıdır. Örümcek rüyada kişiye ne kadar yakında aslında bu gizli düşman da o kadar yakındır. Rüyasında örümcek gören birilerinin bir yerde kuyusunu kazdığını ya da bir şeylerin yolunda gitmediğini bilir fakat düşmanın tam olarak kim olduğunu bilemez. Rüyasında bir örümceğin kendini izlediğini görenin düşmanı aslında o farkında olmasa bile her adımını takip etmekte ve güçsüz ya da hazırlıksız anını sabırla beklemektedir. Rüyasında bir örümceğin ağ ördüğünü gören ise düşmanının sinsice arka planda bir işler karıştırdığını hissetmektedir.

Rüyada örümcekler aynı zamanda dişil negatif enerjilerin sembolüdür. Bazen bir kadından gelecek olumsuz düşüncelerin ya da kadınla çatışmanın temsilcisi olabilirler. Rüyada her yerde örümcek gören için çok fazla negatif kadın enerjisi ya da iş yerinde çok fazla kadınla eş zamanlı olarak çatışma söz konusu olabilir. Bazen çok fazla örümcek bir kadının tuzağına düşmek ya da kadın dayanışması sonucu zarar görmek anlamına da gelebilir. Kısacası, rüyada görülen örümcek bir kadından gelecek tehlike ya da olumsuzluğun sembolüdür.

Rüyada örümcekler görmek

Rüyada birden fazla örümceği bir arada gören kişinin korkuları da çok fazladır. Bazen birden fazla örümcek ufak tefek korkular ya da kaygıların bir araya geldiğinde hayatımızı bütünsel olarak negatif etkilediğinin altını çizer. Bazen rüyada görülen örümceklerden her biri aslında negatif bilinçaltı kodlarıdır. Bu kodlar rüya sahibinin doğduğu günden itibaren bilinçaltında biriktirdiği düşünce kalıplarının toplamıdır. Rüyada ne kadar fazla örümcek varsa bu kodların sayısı o kadar fazladır ve bu çekirdek inançlar kişinin verdiği tüm kararları ve hayatını olumsuz etkiler. Bazen, kişi kendinde hayatında doğru bulmadığı ya da beğenmediği bir şeyi değiştirmek istese bile bu negatif bilinçaltı kodları onu engeller.

Rüyada örümcek ağı görmek:

Örümcek ağı rüyalarında iki ana tema bulunur: 1- sabır 2- avını beklemek. Bu rüyayı gören kişi bir amacı elde etmek için (avı yakalamak) çok büyük bir sabırla kendi hayatında bir şey inşa eder (örümcek ağını).

 

Rüyada örümcek ağı bazıları için bir tuzak anımsatıcısıdır. Fakat “tuzak” kelimesi aslında rüya sahibi için çok farklı anlamlara geliyor olabilir. Buradaki örümcek ağının temsil ettiği tuzak acaba rüya sahibinin bir amacı yakalamak için kendi ördüğü ağ mıdır? Yoksa rüya sahibinin gizli düşmanlarının onun için ördüğü ağ mıdır? Rüyayı gören kişi ne hissettiğine bağlı olarak öncelikle bu örümcek ağının tam olarak kime ya da neye karşı örüldüğünü anlamaya çalışarak bu rüyayı yorumlamalıdır. Genellikle örümcek ağları çok ince, şeffaf ya da görünmez tuzaklardır ve bu yüzden kişinin hayatında da yine bu şekilde zor fark edilecek tehlike ve tuzaklara işaret edebilirler.

 

Rüyada örümcek ağı aynı zamanda “kapana kısılmaktan korkmak” metaforuyla ilişkilidir. Bu rüyanın sahibi birilerini onu bir tuzağa çekmeye çalıştığını düşünüyor olabilir. Bazen rüyadaki örümcek ağı karmaşık işler ya da karmaşık durumları temsil eder. Karışmış ya da dolanmış bir örümcek ağı kaderde ilerlemek için öncelikle çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğundan haber verir. Örümcek ağı aynı zamanda yaşam alanı ya da hayatın sadece bir alanını temsil eder. Bu yüzden karışmış, dolaşmış ya da düzgün olmayan bir örümcek ağı hayatın bir alanında işlerin yolunda gitmemesi ve bazı radikal kararların alınması gerektiği konusunda bizi uyarır.

 

Rüyada örümcek ağı görmek tüm bunların yanı sıra yaratıcılık ve inşa etme ikilisini bir araya getirir. Tıpkı bir örümceğin bu ağı yaparken ipek kullanması gibi rüya sahibinin de elinde kedisi için yeni bir yaşam inşa etmek uğruna kullanabileceği materyaller ya da yetenekleri bulunmaktadır. Rüyasında kendini bir örümcek ağı yaparken gören ya da bir örümcek ağıyla uğraşan kişi aslında kendisi için faydalı bir şey üretir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için rüya sahibi nasıl bir ağ örüldüğüne ve bu ağa baktığında ne hissettiğine odaklanmalıdır. Çünkü rüyadaki bu örümcek ağı aslında kişinin yaratıcılığı ve bu yaratıcılıkla neler yapabileceği hakkında ipuçları sunar.

Rüyada örümcek öldürmek:

Rüyada örümcek öldürmek “kapana kısılma korkusundan kurtulmak” ya da “gizli düşmanları yenebileceğine inanmak” duygularıyla ilgilidir. Rüyasında bir örümceği öldüren aslında çevresinde gizli düşmanlar olduğunu bilir fakat artık o düşmanlarla başa çıkabilecek güçte olduğuna inanmaktadır. Bazen bu rüya yaşam yolculuğu esnasında karşısına çıkabilecek tüm tehlikelerle başa çıkabilecek güçte olduğu konusunda öz güven sahibi olmaya işarettir. Kısacası rüyada örümcek gizli düşman ya da gizli tehlikedir fakat örümceği öldürmek iste bu gizli düşman ya da tehlikelerin kişinin yolculuğu için çok büyük tehdit olmadığı bilincine varmaktır.

Rüyada  evde örümcek ya da örümcekler dolaştığını görmek rüya sahibi için tüm haneyi rahatsız eden sevimsiz bazı durumların yaşanacağına delalettir. Rüyasında evinde örümcekleri dolandığını görenin haneden biriyle bir tartışma yaşaması ya da ufak ama irite edici ve üzücü bir olayla uğraşması olasılığı oldukça yüksektir. Rüyasında evinde örümcek ya da örümcekler görenin ertesi gün biraz sinirleri bozulur.

Rüyada evinde örümceklerle uğraşan, onları öldürmeye çalışan ya da dışarı çıkarmaya çalışan bir anne ya da baba gerçek hayatta evlatlarıyla ilgili bazı meseleleri çözmek için uğraşabilirler. Fakat bu meseleler çözülebilecek ufak meselelerdir yine de rüya sahibinin canını sıkacak işlerdir. Bu örümceklerin rüyada öldürülmeleri meselelerin çözüleceği anlamına gelir, öldürülmeden örümceklerin kaçması meselelerin sadece geçici olarak ertelenmesine delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page