top of page

Rüyada otobüs durağı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Tatil

 • Mola

 • Sakinlik

 • Durmak

 • Bekleyiş

 • Dinlenme

 • İsteksizlik

 • Durgunluk

 • Gecikmeler

 • Kararsızlık

 • İş değişimi

 • Duraksama

 • Bereketsizlik

 • Geçiş süreci

 • Hareketsizlik

 • Pasif bekleyiş

 • Dönüm noktası

 • Bekleme noktası

 • Düşünüp taşınma

 • Düşük motivasyon

 • Yön belirleme süreci

 • Planları askıya almak

 • İstikamet değiştirmek

 • Fırtına öncesi sessizlik

Rüyada otobüs durağı görmek ne anlama gelir?

Rüyada otobüs durağı en genel anlamıyla duraksama, yön değiştirme ya da bekleme noktasıdır. Aynı zamanda rüya sahibi için bir dönüm noktasını temsil eder. Bazen 2 hareketli süreç arasındaki boşluk ya da geçiştir. Bazıları için şimdiki zaman ile gelecek zaman arasında kurulmuş sembolik bir köprü dolayısıyla dönüşüm sürecine işaret eder.

 

Rüyada otobüs durağı bazıları için bir mola ya da dinlenme noktasıdır. Kaderde yeni bir istikamete ilerleme söz konusudur fakat bu yolculuğun başlaması için kişinin kendini o istikamete götürecek otobüsün yani vesileyi elde etmesi gerekmektedir. Bu rüyada beklenen otobüs aslında kişiyi gitmek istediği istikamete götürecek bir vesileyi temsil eder. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi otobüs durağında beklediği aracın ne kadar süre sonra geldiğine, otobüste kimin ya da kimlerin bulunduğuna ve eğer otobüs geldiyse yolculuğun nasıl olduğuna bakmalıdır.

 

Rüyada otobüs durağı aynı zamanda rüya sahibinin karar vermek için biraz beklemeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin simgesidir. Rüya sahibi kendini otobüs durağında görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada otobüs durağı kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında otobüs durağı şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular. Kişi kararını verdikten sonra yön ve istikamet belli olacaktır.

Rüyada otobüs durağında beklediğini görmek

Rüyada otobüs durağında beklemek:

Rüyada otobüs durağında beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani beklenen aracın gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat bir toplu taşıma aracı olan otobüs aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır. 

 

Rüyada otobüs durağında beklemek aynı zamanda bir istikamete gidiş için henüz kararların netlik kazanmamış olması ya da hazır olmamak anlamına gelir. Kişinin otobüs durağında bekleyişi ve bu bekleyiş sırasında neler yaptığı ve kimlerle konuştuğu hatta kimlerle otobüs durağında bulunduğu aslında önemli bir teşebbüs öncesi yapılan hazırlıkları ve durumu temsil eder. Rüyasında otobüs durağında tek başına beklediğini gören kişi bu teşebbüsünde belki de kimsenin desteğini almayacaktır.

 

Rüyada otobüs durağında beklemek bazıları için değişim arzusu ve bu değişimin olması için bir vesilenin dört gözle beklenmesine delalettir. Beklenen otobüs aslında kişiyi bir mekandan başka bir mekana ya da bir durumdan başka bir duruma götürecek bir vesiledir. Rüya sahibi büyük bir ihtimalle mevcut durumu ya da hayatını beğenmemekte ve yeni hedefler peşindedir.

Rüyada kalabalık bir otobüs durağı görmek fazla rağbete, rekabetin fazla olmasına ve aynı amaç uğruna gitmek isteyen insanların çok sayıda olmasına delalettir. Otobüs durağındaki insanlar otobüse binecek insan sayısından çok daha fazlaysa bir işe ya da bir hedefe olan rağbetin aşırı olması fakat sadece bazılarının bu işe alınacağı anlamına gelebilir. Kısacası kalabalık otobüs durağı aynı hedefe ilerlemek isteyen insanların çokluğundan dolayı yaşanacak zorluk ve rekabetlere işarettir.

Rüyada boş otobüs durağında beklemek rakipsiz olmaktır fakat bazen boş otobüs durağı yalnızlık ve bir yol arkadaşı bulamamaya delalettir. Bazıları için boş otobüs durağında beklemek bir proje için kendisine destek ya da ortak olacak birini bulamamaya ve yola yalnız devam etmeye işarettir. Boş otobüs durağında bekleyen kendisi için ne yaparsa tek başına yapar ve ne bir yol arkadaşı ne de bir yardımcısı olur.

Rüyanızı yazın:

bottom of page