top of page

Rüyada otobüs görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Göç

 • Enerji

 • Yolculuk

 • Değişim

 • İlerleme

 • Taşınma

 • Beraberlik

 • Motivasyon

 • Gruplaşma

 • Dayanışma

 • Kenetlenme

 • Yardımlaşma

 • Grup çalışması

 • Yaşam yolculuğu

 • Gidişatın hızlanması

 • İstikametin belli olması

 • Toplu halde hareket etme

 • Grup halinde hareket etme

 • Aynı istikamete hareket eden insanlar

​Rüyada otobüs görmek ne anlama gelir?

Rüyada otobüs yaşam yolculuklarımız ve bu yolculuklarda bize eşlik eden insanlarla ilgili bilgi içerir. Aynı zamanda değişen koşullar ve ruhsal değişimleri simgeler. Otobüs aslında bilinçaltının bir nevi gruplandırma aracıdır ve aynı gruba mensup kişilerin aynı istikamete doğru ilerlemesini temsil eder. Bu nedenle otobüse binenler her zaman hayatımıza ve hayat yolculuklarımıza katılanları, otobüsten inenler ise vedalaştığımız insanları ve yollarımızı ayırdıklarımızı temsil ederler. Kısacası, otobüse binenler rüya sahibinin dahil olduğu bir gruba katılanlar otobüsten inenler ise o gruptan çıkanların temsilcisidir.

 

Bilinçaltı rüya sahibinin hayatındaki insanları “otobüstekiler” ve “otobüsün dışındakiler” olarak iki gruba ayırır. Rüyasında bir otobüsle bir grup insanla bir yere giden kişi aslında o insanlarla aynı amaca ve aynı istikamete ilerlemektedir. Rüya sahibine göre “otobüsün dışındaki dünya” bu yolculuğun dışında kalanlardır. Örneğin, bir şirket çalışanı tüm iş yeri arkadaşlarını bir otobüste görebilir çünkü ortak değerleri paylaşırlar ve aynı şirket için beraber hareket ederler. Rüyada bir iş arkadaşının otobüsten indiğini gören kişi tez zamanda bu arkadaşının işten çıkma haberini duyarsa şaşırmamalıdır.

 

Rüyada otobüs aynı zamanda hayat yolculuğumuzda bizimle beraber hareket eden ya da bizimle yollarını ayıran insanlarla ilgili bilgiler verir. Otobüse binenler bazen yeni tanıştığımız ya da hayatımıza kattığımız insanlar, otobüsten inenler ise gurbete gidenler, vefat edenler ya da bizimle iletişim kesen insanlardır. Biraz kulağa ürkütücü de gelse bir insanın otobüsten inmesi gurbete gitmesi anlamına gelebileceği gibi vefat edip sonsuza kadar bizden ayrılması anlamına da gelebilir. Yine de bu rüyayı gören kişi her otobüsten inen kişinin vefat edeceğini düşünerek üzülmemeli otobüstekilerin kendisi için hangi grubun insanlarını temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

 

Rüyada otobüs bazıları için grup halinde hareket etme, aynı fikirde olma, beraberlik ya da dayanışma anlamı içerir. Otobüsteki herkes rüya sahibiyle aynı yöne gitmekte dolayısıyla aynı istikamete doğru ilerlemektedir. Dolayısıyla ilerleyen bir süreçte anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı yoktur. Tabiki bu rüyada otobüste bir kavga ya da inenler olması durumunda değişir. Rüyada ailecek otobüste olmak tüm aileyi ilgilendiren konularda bazı gelişmelerin yaşanmasına işarettir. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak için otobüste tam olarak ne olduğu ve nereye gidildiği dikkate alınmalıdır.

Rüyada otobüs yolculuğu yapmak

Rüyada otobüs yolculuğu bir süreci otobüs ise bu süreçteki yaklaşımımızı ve konumumuzu temsil eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen otobüs içindeki diğer iletişimlerine, otobüste bulunan kişilere, yolculuktaki duygularına, otobüs yolculuğunun nereye yapıldığına ve nasıl bir yolculuk olduğuna odaklanmalıdır. Sorunsuz ve kazasız bir yolculuk bir süreçte kolay ilerlemeye, zor ve meşakkatli bir yolculuk bir sürecin ilerleyişinde bazı sorunlar yaşanacağına, yolculuk esnasında otobüsün durması ya da bozulması süreçte tıkanmaya delalettir.

Otobüse binmek:

Rüyada otobüse binmek bir gruba ya da gidişata katılmaktır. Yani, otobüse binen kişi için artık yeni bir süreç dolayısıyla hayatının gidişatında  hızlanma olacaktır. Başkasının sürdüğü ve içinde başka insanların da oturduğu bir otobüse binen kişi daha önce kurulmuş bir gruba katılır ya da yeni bir projeye veya işe başlama olasılığı oldukça yüksektir. Otobüsün şoförü olmak bir grup insanı yönetmek ve yönlendirmekle ilgilidir. Rüyasında otobüs sürdüğünü gören rüya sahibinin verdiği kararlar hem kendi hem de başka  insanların hayatını etkileyecek kadar önemlidir.

Otobüsten inmek:

Rüyada otobüsten inmek bir nevi ayrılıktır. Bir gruba veda etmek, birileriyle yolları ayırmak ya da hemfikir olmaktan çıkmaya delalettir. Rüyada otobüsten inmek bazen “vazgeçmek” ya da “bırakmak” teması içerir. Başkalarının da bulunduğu otobüsten inen kişi aslında bir gruptan ayrılır. Bu rüyayı gören için bir şeylerle vedalaşmak, işten ayrılmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendi sürdüğü ya da içinde sadece kendisinin bulunduğu otobüsten inen ise bir karardan vazgeçer, birilerini yarı yolda bırakır ya da bir gidişata son vermeye karar verir.

​Rüyada otobüs kazası bir grup insanı ilgilendiren bir konuda bazı engellere takılarak hayatın gidişatının durmasına işarettir. Bu rüyayı gören öyle bir engele takılır ki bu engel hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını olumsuz etkiler. Otobüs kazası rüyaları aynı zamanda bir grup insanın bir teşebbüsü hayata geçirebilmek için ilerledikleri yolda çok büyük bir engelle karşılaşarak motivasyonlarını kaybetmelerine işaret edebilir. Rüyasında kendi sürdüğü otobüsün kaza yaptığını gören kişinin yaptığı bir hatanın cezasını hem kendisi, hem başkaları çeker.

Rüyada otobüsü kaçırmak bir fırsatı kaçırmaya delalettir. Bazıları için bir şeylere geç kalmak, bazen bir sınava yetişememek ya da bir şey için çok geç olduğunun farkına varmaya işarettir. Rüyada otobüsteki insanlar aslında rüya sahibinin içine dahil olmak istediği bir grup insanı temsil eder. Bu yüzden otobüse yetişemeyen bir gruba girmek için geç kalır, kendini dışlanmış hisseder ya da bir grup insandan ayrı düşme hissine kapılır. Otobüsü kaçırdığını gören aynı zamanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya götürecek bir fırsatı kaçırır ya da onu bir yere götürecek bir vesileyi kaybeder.

Rüyada otobüs durağı rüya sahibinin hayatında karar vermek için biraz beklemeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin simgesidir. Rüya sahibi kendini durakta görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada otobüs durağı kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında otobüs durağı şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular. Kişi kararını verdikten sonra yön ve istikamet belli olacaktır.

Rüyada otobüs beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani otobüsü gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği otobüs aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat bir toplu taşıma aracı olan otobüs aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page