top of page

Rüyada otobüsle gezmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İlerleme

 • Gruplaşma

 • Geçiş süreci

 • Yoldan sapma

 • Çözüm arayışı

 • Grup çalışması

 • Çıkış yolu aramak

 • Kompleks durum

 • Duygu karmaşası

 • Uzun vadeli planlar

 • Planın dışına çıkma

 • Sonuca ulaşma çabası

 • Konum bulma çabası

 • İstikametin belli olması

 • Evdeki hesabın çarşıya uymaması

Rüyada otobüsle gezmek ne anlama gelir?

Rüyada gezdiğimiz otobüsteki diğer yolcular bazen yaşam yolculuğumuzda kendimizle aynı kategoride gördüğümüz ve “biz” olarak adlandırdığımız kişileri sembolize eder fakat bazen bilinçaltımız yalnızca içinde bulunduğumuz ortamdaki olayları da otobüsteki kişiler kılığına sokar. Bizimle uyumlu, yolculuğumuza zarar vermeyen her kes bize bu istikamette yardımcı olacak ya da işimizi kolaylaştıracak bir birey ya da kişi sembolüdür. Fakat, otobüste bizi rahatsız eden, incitmeye çalışan, yok etmeye çalışan her birey bu değişim sürecinde karşılaşacağımız bir engel, sorun ya da düşmandır.

 

Otobüsle gezme rüyalarının özünde değişim, hareket ve bir durumdan başka bir duruma geçiş teması bulunur. Fakat, taşıt araçları boyutlarına, içlerine ne kadar büyük bir kitleyi sığdırabileceklerine ya da durumlarına göre yorumlanır. Genellikle küçük boyutlu taşıt araçları daha bireysel hareketlere ışık tutarken içine bir grup insanı sığdırabilecek kadar büyük araçlar (otobüs, tren vs) kitlesel hareketler ya da grup halinde etkilendiğimiz değişimlere değinir. Tren gibi daha büyük kitleleri taşıyabilecek taşıt araçları ise kontrolümüzün dışında kendimizi ait hissettiğimiz bir grupla beraber hareket etme potansiyeliyle ilgilidir.

 

Otobüsle gezdiğimiz rüyalar bir grup insanı ilgilendiren bazı durumlarda değişimlerin simgesidir. Bir otobüs içindeki herkes aynı istikamete (aynı amaca, aynı hedefe) doğru ilerleyen kişilerdir. Aslında bilinçaltımız insanları kategoriler ayırmak için aynı araçtaki yolcular kılığına sokar. Örneğin, bir otobüsün içindekiler aslında öğrenciler olabilir, ya da bir iş yerinin çalışanları. Bir başka deyişle, bilinçaltımız “biz” gurubuna soktuğu herkesi sizinle aynı otobüste, “diğerleri” olarak gördüğünüz herkesi de otobüsün dışında (ya da başka bir otobüste) inşa eder.

Rüyada otobüsle gezdiğini görmek

Gezdiğimiz otobüse bindiğimiz her nokta yaşamımızda bir başlangıç noktası, indiğimiz nokta ise bir bitiş çizgisi sembolüdür. Yolculuğun seyri ve rüyanın senaryosu aslında bize bu değişim sürecinde yaşayacaklarımız hakkında ipuçları veriyor olabilir. Bu rüyaların yorumlanabilmesi için otobüsteki yolcuların durumu kadar seyahat ettiğimiz yerin ya da yolların durumuna da bakmalıyız. Güzel yerlere otobüsle seyahat eden kişi için değişim daha önceki durumdan iyi olacaktır.

Rüyada otobüsteki yolcular bazen hemfikir olduğumuz kişileri, yaşamımızı kolaylaştırıcı unsurları ya da bizimle beraber aynı yönde hareket edenleri bir araya toplayan bir metafordur. Fakat aynı istikamete doğru hareket etmek daima uyum ya da işbirliğine işaret etmez. Rüyada otobüsteki yolcuların durumu, birbirlerine nazik davranmaları ya da itişip kalkışmaları bu süreçteki durum hakkında ipucu verir. Örneğin, itişip kalkışan yolcular bazen yaşamımızdaki fikir ayrılıkları ya da çatışmalara işaret ederler. Hatta rüyanın altını çizdiği bu çatışma bazen kendi iç dünyanızda yaşanan bir çatışma da olabilir. Evet-hayır seçenekleri arasında bocalayan biri rüyasında bir otobüste iki kişinin kavga ettiğini görebilir.

 

Semboller alemi hayatı bir otoyol olarak ele alır. İçinde bulunduğunuz otobüs ise yaşamda nasıl ilerlediğiniz hakkında size ipuçları verir. Otoyolların geniş ve güzel olması refahı ve yaşamın bize sunduğu fırsatların bolluğunu gösterir. Otobüs ise yaşamda ilerleyişimiz hakkında bilgi sunar. Eski ve kırık dökük bir otobüs bazen demode olmuş çalışma tarzı ya da zamana uymayan bir düşünce sistemini gösterebilir. Bununla birlikte yeni ve çok güzel bir otobüs yaşamımızdaki tüm yeniliklere işaret edebilir.

Rüyadaki otobüs mevcut yaşam durumumuzla gerçek doğamız arasındaki bağlantı ya da kopukluğu sembolize eder. Carl Jung’a göre içgüdüsel doğamız otantik bir yaşam sürmek için doğuştan gelen bir dürtüdür ve tüm taşıt araçları aslında kendimizi fiziksel, ruhsal ya da psikolojik olarak nasıl algıladığımız hakkında bilgi vericidir. Otobüs eski miydi? Belki kendinizi yaşlı ya da yorgun hissediyorsunuz ya da içinde bulunduğunuz düşünce sistemi yaşadığınız dünyaya göre aşırı derecede demode olmuş ve güncelleme yapmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz otobüs gıcır gıcır çok yeni miydi? Yepyeni bir sürece başlamışsınız ya da motivasyonunuz oldukça yüksek.

 

Tüm bunların yanı sıra otobüse bindiğimiz rüyalar yaşam yolculuğumuzda bir noktadan bir noktaya varma niyetiyle attığımız adımları temsil eder. Bir otobüse bir noktada bineriz ve bunu yapma amacımız başka bir noktada inmektir. Yaşam yolculuğumuzda da değişime ihtiyaç duyduğumuzda, iş değiştirdiğimizde ya da bir durumdan başka bir duruma geçmeyi istediğimizde rüyada otobüse bindiğimizi görebiliriz. Aslında rüyanın otobüse bindiğimiz noktadan inmemize kadar bize gösterdiği her şey bu yolculukta da başımıza geleceklerle örtüşür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page