top of page

Rüyada para görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Arzu

 • İstek

 • Fırsat

 • Enerji

 • İlham

 • Başarı

 • Finans

 • Kaynak

 • Maddiyat

 • Potansiyel

 • Materyalizm

 • Maddi başarı

 • Doyuma ulaşmak

 • Parasal meseleler

 • Para kazanma dürtüsü

 • Güçlü olduğunu hissetmek

Rüyada para görmek ne anlama gelir?

Rüyada para bilinçaltımız tarafından oluşturulan sembolik bir “maddi kaynak” metaforudur ve rüya sahibinin kendisine maddi kaynak oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu güç, enerji ya da potansiyelin artık var olduğunun altını çizer. Bir başka deyişle, rüyadaki para aslında sahip olmak istediğimiz şeyleri bize verecek imkanların, koşulların ya da gücün elimizin altında olduğunu hatırlatır.

 

Para gördüğümüz rüyalar oldukça etkileyici ve hayallerimize kavuşmayı müjdeleyen rüyalardır. Bu rüyalar maddi kaynaklarımızın yetersiz olmasından dolayı sahip olamadığımız şeylere artık sahip olacağımızı düşündürmesinden dolayı oldukça mutlu edici rüyalardır. Aslında bu rüyalarda gördüğümüz para sahip olduğumuz güç, enerji ve paraya dönüştürülebilecek tüm potansiyellerin kılık değiştirmiş halidir. Bir başka deyişle, rüyada gördüğümüz para bize “paraya dönüştürülebilecek enerji” ile ilgili bilgi getirir. Elbette para gördüğümüz rüyalar ertesi gün elimize bir çanta dolusu para geçeceği anlamına gelmez fakat paraya dönüştürülebilecek tüm yetenek ve potansiyelin aslında elimizin altında olduğunun hatırlatıcısıdır.

 

Rüyada para bazıları için “paraya dönüştürülebilecek yaratıcılık”  temasının altını çizer. Bu rüyanın sahibi yaratıcılığını kullanarak insanlığın faydasına olacak bir şeyi inşa etme gücüne sahip olduğunun artık farkına varmalıdır. Bu rüya bazıları için “çılgın ve çok tutulacak bir proje” ile ilgili olabilir. Ya da bu rüya bize alıcısı çok fazla olan bir ürün ya da malın varlığından fakat henüz bu ürünün yapım aşamasına geçilmediğinden bahsediyor da olabilir. Rüya sahibi kendisi için bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışırsa cevabı bulacaktır.

 

Rüyasında sürekli para gören bir kişi için iki ihtimal bulunur: Birincisi bu kişi eğer paraya aşırı derecede ihtiyaç duyuyor ve sürekli parayı düşünüyorsa rüyasını tabir etmemelidir çünkü bu bilinçaltının bir nevi olumlu aldatmacasıdır ve kendisini bu düşünceden kurtarmak ve rahatlatmak amaçlı ufak bir “doyuma ulaştırma” çabası içine girmiştir. Eğer kişi için bu durum söz konusu değilse ve rüyasında sürekli para görüyor ise iç dünyasında henüz keşfedilmemiş ve keşfedildiği taktirde kendisine maddi menfaat getirecek büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Rüyasında sürekli para gören kişi yeteneklerine, mesleğine ya da yaratıcılığına odaklanırsa içindeki bu cevheri bulur ve zengin olur. Çünkü rüyada para görmek aslında görülen para değerinde bir güce ya da yeteneğe sahip olmaya delalet eder.

 

Para rüyaları genellikle sahip olduğumuz potansiyeli ve içsel güçlerimizi bize göstermek için numerolojiyi kullanır. Bir başka deyişle, farkında olmasak da rüyada gördüğümüz paranın miktarına eş değerde bir yetenek ya da içsel güce sahip olabiliriz ve bu yetenekleri kullanarak meslek haline getirdiğimizde para kazanırız. Tabiki, para yine de sembollerin mecazi dilini kullandığından sahip olduğumuz yeteneklerin değer ölçütleri hakkında tam isabet bilgi sunmasa da rüyalar bazen abartı dilini kullanmayı severler. Örneğin, bir çanta dolusu para bazen “çok kıymetli bir yetenek” ile eşdeğer olabilir.

 

Bazen para gördüğümüz rüyalarda numerolojik ipuçları gizlidir. Örneğin rüyada 100 dolar gören biri ertesi gün 100 sayısı ile ilgili ufak bir ayrıntı yaşayabilir. Rüyasında birine 1000 lira veren ise yine 1000 sayısıyla ilgili bir konuya kafa yorar. Rüyada gördüğümüz paranın miktarı mutlaka yoruma dahil edilmelidir. Özellikle 1-9 arası rakamların vurgulandığı tüm rüyalar gizli numerolojik bilgiler içerirler. Bazen 2 lira aslında 2 kişiye ya da 2 kişiyi etkileyecek bir durumun altını çiziyor da olabilir.

 

Tüm bunların yanı sıra para gördüğümüz rüyalar aslında yaşam yolculuğumuzda aldığımız ödül ve cezalar hakkında da bilgi sunarlar. Rüyada ummadığımız halde evimizde, çantamızda ya da bir yerde para bulmamız daima kaderin bize sunduğu bir sürpriz, ödül ya da fırsatı temsil ederken para kaybettiğimiz rüyalar bize geçmişte yaptığımız hata ya da yanlışların sonucu olarak cezalandırılacağımızı hatırlatıyor da olabilirler. Para daima fiziksel alemde bir “başarı ölçütü” objesidir ve parasızlık ise bunun tam tersine “başarısızlık” algısıdır. Dolayısıyla rüyasında parayı gören umduğunu bulurken cüzdanını boş gören eli boş döner ya da bir teklifi reddedilir.  

Para ve anahtar rüyaları arasında sembolik benzerlik vardır. Her iki rüya da aslında kapalı bir kapının açılması için ihtiyaç duyulan enerji, hammadde ya da kaynağın temsilcisidir. Anahtar rüyada karşımıza çıktığında yaşamımızdaki kapalı bir kapının açılma imkanının artık elimize geçişini simgeler. Para gördüğümüz rüyalarda ise buna benzer bir şekilde “maddi kaynak eksikliği” sebebiyle yaşamımızda kapalı tutulan bir kapının artık açılma zamanının geldiği vurgulanır. Rüyada gördüğümüz para aslında yaşamımızdaki bu eksik kaynağın elimize geçişini müjdeler.

Rüyada para saymak

Rüyada para saymak yaratıcı enerjinin kullanılmasıyla ilgilidir. Fakat bu rüyayı yorumlamak için paranın nasıl sayıldığına, ne kadar para olduğuna ve rüya sahibinin rüyadan aldığı enerjiye odaklanmak gerekir. Elinde çok fazla para bulunan ve bu parayı sayan kişinin yapacağı ya da yapması gereken o kadar çok şey vardır ki. Tüm bu yaratıcılık ve potansiyel aslında paraya dönüştürülebilecek bir kaynak olarak kişinin rüyasına para kılığında girmiştir. Rüya sahibinin kendisi için “çılgın bir proje” ya da “alıcısı çok olacak bir ürün” fikri varsa mutlaka bu fikrin hayata geçirilmesi için bir şeyler yapılması gerekir.

 

Rüyada para saymak ve elde tutulan para aslında kişinin içsel gücünün, yeteneklerinin ve yaratıcılığının ne kadar fazla ya da az olduğu hakkında bilgi verir. Elinde sadece bir iki banknot olan kişinin hala kendisine katması gereken çok fazla şey vardır ya da eğitimi yetersizdir. Fakat elinde çok fazla para olup bu parayı sayan kişide yüksek potansiyel, bilgi birikimi ve yaratıcılık bulunur. Kısacası, sayılan paranın çokluğu aslında sahip olunan içsel gücün çokluğuyla doğru orantılıdır. Bu rüyanın sahibinin kariyerle ilgili çok fazla düşüncesi ya da parlak fikirleri olabilir ve bu fikirler mutlaka değerlendirilmelidir.

Rüyada bir çanta dolusu para bulmak – rüyada para çantası:

Rüyada bir çanta dolusu para görmek ya da bulmak aslında kaynak ve fırsat bolluğu olan bir ortamda yaşandığına dair uyarıdır. İşsizlik ya da imkanların kısıtlı olduğunu düşünen biri rüyasında çok fazla para görmüş ise bilmelidir ki ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar aslında görememesine rağmen elinin altındadır. Bu kaynaklar bazen kişinin iç dünyasındaki yetenekleri arasında, bazen klavyesinde hatta internet aleminde bile olabilir. Rüya sahibi aslında kaynak bolluğu olan bir alemde yaşamakta fakat bunu görememektedir. Özellikle rüyasında çok fazla para gören ya da her yerde para olduğunu gören kişi için “kaynakların bolluğu” temasının altı çizilir. Kişi bu kaynakları görmeye çalışmalıdır.  

Rüyada para bulmak:

Rüyada para bulmak aslında kaynak ve fırsat bolluğu olan bir ortamda yaşandığına dair uyarıdır. İşsizlik ya da imkanların kısıtlı olduğunu düşünen biri rüyasında para bulduğunu görürse bilmelidir ki ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar aslında görememesine rağmen elinin altındadır. Bu kaynaklar bazen kişinin iç dünyasındaki yetenekleri arasında, bazen klavyesinde hatta internet aleminde bile olabilir. Rüya sahibi aslında kaynak bolluğu olan bir alemde yaşamakta fakat bunu görememektedir. Özellikle rüyasında çok fazla para gören ya da her yerde para olduğunu gören kişi için “kaynakların bolluğu” temasının altı çizilir. Kişi bu kaynakları görmeye çalışmalıdır.  

Rüyada parasızlık “kaynak eksikliği” temasının altını çizer. Genellikle paranın çok olduğunu gördüğümüz rüyalarda yaşamımızda bir şeylerin çok olduğunun bilincine varırız. Fakat parasız olduğumuz rüyalar daima bir “eksiklik” teması içerir. Rüyada işlenen bu eksiklik teması dama maddi meseleler ile ilgili değildir. Bazen sevgi eksikliği, ihtiyaç duyulan bir şeyin yaşamımızda bulunmamasından duyulan eksiklik hissinin yansıması olabilir. Rüyada cüzdanı boş görmek ya da hiç parası olmadığını görmek beklenen bir haber ya da müjdenin gelmemesi ve elleri boş dönmeye delalet eder.

Para bulduğumuz ya da para kaybettiğimiz rüyalar aslında ödül-ceza ikilisi ve birbirine zıt rüyalardır. Rüyada para daima sahip olduğumuz kaynaklara işaret ederken parayı kaybetmek ise bu kaynakları kaybetmenin altını çiziyor da olabilir.  Dolayısıyla çok para daima çok kaynağa işaret ettiği gibi cüzdanımızı boş gördüğümüz rüyalar daima bir şeyin ihtiyaç duyulandan az olmasının altını çizerler. Rüyasında evinin her yerinde paralar olduğunu görenin yaşamında oldukça bol olan bir şey vardır. Bu rüyayı fakir biri görmüş ise mutlaka iç dünyasına ve gizli kalmış yeteneklerine odaklanmalıdır. Çünkü bu yetenekler insanlığın faydasına sunulduğunda alıcısı çok olacak ve kişinin yaşamına parayı mutlaka getirecektir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page