top of page

Rüyada peri görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Jest

 • İyilik

 • Şans

 • Fırsat

 • Vesile

 • Yardım

 • Güzellik

 • İyimserlik

 • Arabulucu

 • Sevilen biri

 • İyi niyetli biri

 • Pozitif enerji

 • Güzel bir teklif

 • Yardımsever biri

 • Şansın açılması

 • Genç ve güzel bir kız

Rüyada peri görmek ne anlama gelir?

Rüyada peri bilinçaltımız tarafından inşa edilen bir “iyi kalpli kadın” arketipidir. Masallarda ya da filmlerde meleksi görünümüyle ve elindeki yıldızlı çubuğuyla beliren bu karakter genellikle yaşamımızdaki iyi kalpli, iyimser ve iyi niyetli kişilerin varlığının altını çizer. Rüyadaki peri bazen bir kişiye değil şansın açılmasına ve işlerin kolaylaşmasına delalet eder.


Rüyadaki peri aslında yaşamımızı kolaylaştırmak ve bize iyilik yapmak için hayatımıza giren herkesin ya da her şeyin temsilcisi olabilir. Bazen annemiz, kız kardeşimiz ya da sadece iyiliğimizi isteyen bir kadının temsilcisi olabilir. Peri her ne kadar dişil bir arketip olarak karşımıza çıksa da nadiren bir erkeği ya da bir durumu işaret edebilir. Rüyadaki peri kızı karakteri aslında hayatımıza bir “iyilik perisi” karakterinin altını çizer. Rüyadaki peri genellikle yaşamımızdaki iyi niyetli kişiler, bize katkıda bulunanlar ya da hayatımızdaki ilerleyişimizi kolaylaştırmaya yönelik davranışlarda bulunan bireyleri temsil eder. Periyi rüyasında görenin işlerine yardımcı olan biri vardır.

Rüyada peri

Rüyada görülen peri “iyi şans” ve “şansın açılması” temasının altını çizer. Sürekli işlerini sonuna kadar getirip bir türlü tamamlayamayan ve şanssızlık, büyü, nazar, kem göz gibi olgulardan etkilendiğini düşünenler bu rüyayı görürlerse şansları birden açılır ve engeller ortadan kalkar. Peri, hayatımızdaki tüm olumsuzlukları ve negatif enerjileri nötrleştirecek pozitif enerjinin ansızın hayatımıza girmesini temsil eder.  Kısacası, bu rüyanın sahibi için kaderde olumlu ve şansın açılacağı bir süreç başlamak üzeredir.


Masallarda ya da filmlerde gördüğümüz peri fiziksel anlamda genellikle genç, güzel ve sevimli bir figürdür. Dolayısıyla, rüyamıza giren peri de hayatımıza fiziksel olarak bu özelliklere sahip birinin girişini temsil ediyor da olabilir. Bir erkek eğer rüyasında bir peri kızı görürse genç, güzel ve iyi niyetli bir kadınla yeni bir ilişkiye başlaması olasılığı vardır. Tüm bu fiziksel özelliklerinin yanı sıra peri daima iyi kalpli, entrikalardan uzak, sevilen ve iyi işler peşinde koşan biridir. Bu yüzden rüya sahibinin yaşamında bu özelliklere sahip birinin de temsilcisi olabilir. Kısacası, her bireyin bilinçaltındaki “peri” tanımlaması farklıdır ve bu rüyanın yorumu öncelikle perinin rüya sahibinin iç dünyasında neyi ifade ettiğini anlayarak yapılmalıdır.


Tüm bunların yanı sıra rüyadaki peri yaşamımızdaki gizliden gizliye iyiye giren süreçlerin müjdecisi de olabilir. Tıpkı, kendini göstermeden gizlice uçarak gezinen ve iyilik yapan bir iyilik perisi gibi rüya sahibinin de hayatında gizli yardımcıları ya da kendisi için güzel sürprizler hazırlayan birilerinin varlığının altı çizilir. Rüyadaki peri bazen bir bireye işaret etmekten ziyade kaderimizde bizim için şekillenen bir süreç olduğunun fakat bundan haberimiz olmayışının da habercisi olabilir. Rüya sahibi yakın zamanda hayatında güzel bir sayfa açacaktır.

Rüyada periler görmek:

Rüyada periler görmek en genel anlamı itibariyle şansımızın açılacağı pozitif bir döneme girişi temsil eder. Rüyada gördüğümüz periler aslında bu süreçte işimizi kolaylaştıracak ve bize yardımcı olacak kişilerin sembolüdür. Rüyadaki perilerin iyi durumda olması ve zarar görmeden rüyada hareket etmeleri çok olumlu haberlere ve müjdelere işaret eder. Fakat rüyadaki perilerin hasta, çirkin ya da huzursuz olmaları olumlu bir süreçte karşılaşabileceğimiz olumsuzlukların altını çizer. Rüyada bir ya da birden fazla perinin ölmesi hayatımızdan çıkacak iyi niyetli insanlara ya da bu insanlardan gelecek yardımların kesilmesine işaret eder. Rüyada perilerin yok olması ya da kaçarak uzaklaşmaları da yine buna benzer bir anlam içerir ve yaşamımızdaki iyi niyetli insanların bizden uzaklaşacaklarına delalet eder.

Rüyada peri öldürmek hayırlı değildir. Bu rüya en genel anlamı itibariyle hayatımıza girecek olan iyiliğe ya da iyi olana kapıyı kapamak ile ilgilidir. Bazıları için peri öldürmek olumlu bir sürece başlamayı reddetmek ya da güzel bir tavsiyeye kulak asmamak anlamına gelebilir. Bir başka deyişle, rüyasında periyi öldüren aslında iyiliği öldürür. Peri öldürmek aynı zamanda hayatımıza girecek hayırlı işlere ya da iyi insanlara giriş izni vermemeye delalet eder. Ya da bu rüyanın bir başka anlamı iyi insanları hayatımızdan çıkarmak ya da hayırlı süreçleri boş yere sonlandırmak olabilir. Kısacası, rüyada peri öldürmek herkes için kötü anlam içerir ve yapılmaması gereken bir şeyi yaptığımız konusunda bizi uyarır.

Rüyada bir periyi öldürmek bazen bir sorundan çıkış için bize sunulan yardımı reddetmek, bize yardımcı olmak isteyen insanların yardımını reddetmek ya da bir hastalığın tedavisini reddetmekle ilgilidir. Kısacası, periyi öldüren kendisi için iyi olacak bir şeyi eliyle geri iter ve ona hayır der. Bazen, peri iyi şans ya da çok güzel bir teklifin temsilcisidir. Dolayısıyla rüyasında periyi öldüren bu şansa ya da güzel teklife hayır der. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için perinin davranışlarına, sözlerine ve rüyanın senaryosuna da odaklanmalıyız.

Rüyanızı yazın:

bottom of page