top of page

Rüyada pitbull görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Engel

 • Zorluk

 • Hasım

 • Saldırı

 • Tuzak

 • Tehlike

 • Düşman

 • Çatışma

 • Çekişme

 • Zor bir iş

 • Mücadele

 • Saldırganlık

 • Zorlu bir rakip

 • Yeni bir süreç

 • Tehlikeli bir süreç

 • Korkularla yüzleşmek

Rüyada pitbul cinsi köpek görmek ne anlama gelir?

Rüyada pitbul yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan “tehlikeli kişi” ya da “tehlikeli durum” metaforudur. Köpek türleri içinde en tehlikeli ve saldırgan olarak bilinen pitbul aynı zamanda yaşamımızda bize zarar verme olasılığı bulunan arketipler ya da karakterlerin hatırlatıcısıdır. Bir başka deyişle, bize kötülük etme ya da istikrarımızı elimizden alma ihtimali olan kişiler rüyamıza pitbul kılığında girebilirler.

 

Hayvan gördüğümüz rüyalar esasında yorumlanması en zor rüyalardandır. Rüya tabirciliğinde bir hayvanın yorumlanması o hayvanın genel özelliklerine bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla, saldırgan hatta öldürücü bir köpek olmasıyla bilinen pitbul en genel anlamı itibariyle istikrarımızı hatta varlığımızı tehlikeye sokabilecek bir durumla ya da  azılı bir düşmanla karşılaşmayı temsil ediyor olabilir. Fakat bu rüyanın yorumlanmasında pitbulun hareketleri ve rüyanın senaryosu da dikkate alınır. Örneğin, zarar vermeden dolanan bir pitbul genellikle tehlike potansiyellerinin altını çizer. Bu rüyalar aslında bir düşmanın tıpkı uyuyan bir hücre gibi zararsız beklediğini fakat uygun bir zamanda mutlaka hamlesini yapacağının altını çiziyor da olabilir.

 

Rüyada pitbul eğer rüya sahibini ürküten bir karakter olarak beliriyor ise yaşam yolculuğumuzdaki tüm negatif enerjilerin ya da korkularımızın altını çiziyor olabilir. Yolda yürürken bir pitbulla karşılaşmak tıpkı hızlı gittiğimiz yolda bir “dur” levhasını görmek gibidir. Bu durumda pitbul aşmamız gereken bir engeli ya da yenmemiz gereken bir korkuyu temsil ediyor olabilir. Rüyadaki pitbulun bize getirdiği enerji genellikle negatif enerjidir ve “ortadan kaldırılması gereken bir tehlike” veya “yok edilmesi gereken düşman” temasının altını çizer. Bu rüyayı gören kaderde öyle bir noktaya gelmiştir ki önünde 2 çözüm yolu bulunur: pitbulu yenmek ya da pitbulu etkisiz hale getirmek.  

Tehditkar, saldırgan veya dişlerini gösteren bir pitbul daima korkularımızın, düşmanlarımızın ya da karşımıza çıkan engellerin temsilcisidir. Bu tip rüyalar aynı zamanda düşmanlarımız ya da karşı tarafın bakış açısı hakkında ipuçları getirir. Aslında rüyada pitbulun davranış biçimi düşmanın ya da karşımızdaki engelin durumunu temsil eder. Dişlerini gösteren pitbul amacımıza giden yolda bir adım daha ileri gitmemizi engellemeye çalışan her şeyin ya da herkesin temsilcisi olabilir. Bazen rüyadaki pitbul düşmanlarınızın içgüdüsel tepkilerinin yansımasıdır.

 

Rüyada pitbul ya da diğer hayvanlar aslında yaşamımızdaki baş rol oyuncuları ya da hayatımızın odak noktasını yansıtmazlar. Rüyadaki pitbul ya da diğer hayvanlar hayat filmimizdeki başrol oyuncuları ya da ana karakterler değil önemsiz kişiler, çocuklar ya da hayatımızın ana teması değil sadece yaşamımız boyunca karşılaştığımız kısa süreli olaylar veya engelleri temsil eder. Pitbul daima bir figüranı ya da filmin senaryosundaki bütünselliği etkileyen gelip geçici bir tehlike veya durumu temsil eder. Rüyada bir pitbulun ortalarda dolaşması aslında bir kişinin ya da bir olayın hayatımızı geçici bir süreliğine meşgul etmesinin altını çizer. Pitbulun saldırgan ya da agresif tavırlar sergilemesi ise yaşamımıza bir tehdit olarak algıladığımız bazı durumların varlığına ışık tutar. 

Rüyada pitbul tarafından ısırılmak

Rüyada pitbul tarafından ısırılmak bir düşmandan zarar görmeye delalettir. Isırdığı yerin kanadığını gören kişinin cebinden bir miktar para çıkar. Rüyasında pitbul tarafından ısırılıp hiçbir acı hissetmeyen ya da bundan korkmayan kişinin düşmanı kendisinden zayıftır ve hiçbir zarar veremez. Bir kişi rüyasında bir pitbuldan uzun bir süre kaçıp sonunda ısırıldığını görürse bir rakibine bir yarışta yenilir ya da bir rekabette birinciliği rakibine kaptırır. Rüyasında sevdiği birinin bir pitbul tarafından ısırıldığını görenin o sevdiği kimse bir hastalığa yakalanır.

Rüyada pitbul saldırısı:

Rüyada pitbul saldırısı bir düşmandan gelecek hamle ya da büyük bir engeli temsil eder. Pitbul saldırısında yaralanan düşmanından zarar görür. Saldırıda yaralanıp vücudundan kan aktığını gören para ya da mal kaybeder, cebinden bir miktar zarar etmek zorunda kalır. Rüyada  bir pitbulun kendisine saldırdığını fakat hiçbir yara almadığını gören için geçici bir tehlike ya da tehdit vardır. Bazıları için pitbul saldırısı tehlikeli bir hastalığa delalet eder. Pitbulun kendisini tuttuğunu ve bırakmadığını gören bu hastalıkla uzun bir süre mücadele etmek zorunda kalır. Rüyada bir sevdiğine pitbul saldırdığını gören kişinin o sevdiğinin başına bir şey gelir ya da hastalığa yakalanır.

Rüyada pitbulla dövüşmek:

Rüyada pitbulla dövüşmek düşman ya da rakiplerle yapılan rekabetlere delalet eder. Bazen pitbulla dövüşmek bir iş görüşmesi için zorlu bir sınava birçok adayla birlikte girecek olmaya işarettir. Rüyasında dövüştüğü pitbulu yendiğini ya da etkisiz hale getirdiğini gören kişi tüm rakiplerini eler ve birinci olur. Bazen rüyada pitbulla dövüşmek günlük hayatta çok zorlu problemlerle karşılaşmak ve bu sorunları çözerken meşakkat çekmeye delalet eder. Pitbulu yenen zor da olsa sorununu çözer.

Rüyada pitbul tarafından kovalanmak ya da pitbuldan kaçmak korkulardan kaçmaktır. Aslında kaçmak en genel anlamıyla bir şeylerden uzak durma çabası ya da başımıza gelmesini istemediğimiz durumlara karşı çıkış yolu aramaya delalet eder. Rüyada kaçtığımız pitbul yüzleşmeyi reddettiğimiz her şeyin temsilcisi olabilir. Rüyada korkularımız ya da yanımıza yaklaşmasını istemediğimiz her şey bize korkunç bir pitbul ya da tehlikeli bir hayvan kılığında görülebilir. Bazen pitbuldan kaçmak zorunlu mekan değiştirmek, zorunlu gurbete gitmek ya da zorunlu bir şekilde iş değiştirmeye delalet eder.

Rüyada pitbul öldürmek en genel anlamı itibariyle bir düşmanı yenmektir. Fakat bu rüya kişinin pitbula bakış açısına göre iki farklı şekilde yorumlanabilir. Pitbuldan korkan ya da pitbulu sevmeyen birinin bu rüyayı görmesi, veya köpeğin saldırgan veya korkunç bir köpek olması durumunda bu pitbulu öldürmek daima bir düşmanı ya da engeli bertaraf etmek ve düşmana galip gelmektir. Fakat sevimli ya da zararsız bir pitbulu öldürmek genellikle pişmanlık ya da sonunda pişman olunacak bir şey yaparak ilerde buna üzülmeye işarettir.

Rüyada ölü pitbul ya da ölü pitbullar görmek tükenmiş enerjilerin ya da hayatımızda kapanmış sayfaların göstergesidir. Bazen bu rüya sonu olmayan çıkmaz sokaklara girmememiz konusunda uyarıcıdır. Rüyasında yolda giderken bir ölü pitbula rastlayan kişi eğer kendisine bir fırsat sunulmuş ise bu fırsatı kabul etmeden önce iyice araştırmalıdır. Bazen ölü pitbul ya da ölü pitbullar kötü ya da iş imkanlarının olmadığı bir mesleğe ya da projeye girilmemesi konusunda uyarıdır. Saldırgan ya da korkunç bir pitbulun rüyada ölü olduğunu görmek başkası tarafından etkisiz hale getirilecek bir düşmana delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page