top of page

Rüyada piyano görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sıra

 • Plan

 • İltifat

 • Nizam

 • Düzen

 • Sanat

 • Uyum

 • Kontrol

 • Yönetim

 • Harmoni

 • Duygular

 • Ortaklık

 • Güzellik

 • Zarafet

 • Duyum

 • Akrabalar

 • Hane halkı

 • Yapı taşları

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Grup çalışması

 • Takım oyunu

 • Ortak çalışma

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Zincirleme reaksiyon

 • Ruh halinde düzelme

 • Yeteneklerin sergilenmesi

 • Bir elin nesi var iki elin sesi var!

Rüyada piyano görmek ne anlama gelir?

Rüyada piyano ve piyano sesi bilinçaltımız tarafından oluşturulan “yaşamımızdaki yükselen sesler” metaforudur. Aslında rüyamızdaki tüm enstrümanlar gibi piyano da yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan kişiler ve bu kişilerden duyduğumuz sözler, aldığımız duyumlar ya da şikayetler hakkında bilgi getirir. Dolayısıyla, bir piyanoyla güzel müzik yapılması ve bu müziği dinlemek jest, iltifat, güzel haberler ve başkalarından duyulan güzel sözlerle ilgilidir. Rüyada bir piyanoyla kulak tırmalayıcı müzik oluşturması ise kötü duyumlar, şikayetler ve tadımızı kaçıracak sözlerin sembolüdür.

 

Rüyada piyanoyla güzel bir melodi oluşturulması ve bu melodiyi dinlemek iyi ruh haline, kötü gidişatın düzelmesine, güzel grup çalışmaları ve uyumlu kişilerle haşır neşir olmaya ve ruhsal uyuma işarettir. Ancak iç karartıcı ya da hüzünlü bir melodiyi dinlemek kötü haber almaya, iş ortamında uyumsuz kişilerle çalışmak zorunda kalmaya ve dolayısıyla içsel huzursuzluğa işaret eder. Rüyada duyduğumuz piyano melodisi aslında iç dünyamızın ve ruh halimizin yansımasıdır. Dolayısıyla kulak tırmalayıcı kötü bir müzik çalınması bir organizasyonun yapı taşlarının eksik olması ya da gruba uyumsuz üyelerin varlığına işaret eder.

 

Rüyada piyanoyla oluşturulan güzel bir müzik dinlemek uyum, harmoni ve güzel kombinasyon temsilcisidir. Farklı enstrümanlardan çıkan farklı seslerin bir araya gelerek güzel bir müzik oluşturması aslında bireysel farklılıklar ve farklı yetenekleri birleştirerek güzel bir organizasyonun oluşturulmasıyla ilişkilendirilir. Bu rüya bazen uyumlu partnerlere, uyumlu iş arkadaşlarına ya da güzel bir iş ortamında güzel fikir ve projelerin ilerlemesine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi bir grup çalışması sonucunda yakın zamanda güzel sonuçlar alır.

 

Piyano rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı enstrümanların oluşturduğu güzel bir melodi ve piyanonun da bu melodinin bir parçası olması daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz müzik oluşturulması ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada piyano çalmak

Piyano çaldığımız rüyalar iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Eğer rüyamızda güzel bir müzik duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada piyano çalmak ve piyano sesi duymak bazen grup çalışması ve farklı yeteneklerin birleştirilerek ortaya insanlığın faydasına olacak güzel bir eserin çıkarılmasıyla ilgilidir. Rüyada müziğin güzel oluşturduğunu hissediyorsanız “bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü hatırlamalısınız. Bu rüya genellikle ortak çalışmanın gücü ve etkisiyle ilgilidir. Fakat rüyadaki müziğin kötü ya da uyumsuz olması bir organizasyondaki uyumsuzluklara, kötü ya da fesat iş arkadaşlarına aynı zamanda mutsuz olunan bir kariyerde zoraki ilerlemeye işarettir.

Rüyada piyano sesi duymak:

Rüyada piyano sesi yaşamımızda bize çok yakın ya da bizi etkileyen bir kişinin sözleriyle ilgili bilgi içerir. Bir piyanodan çok güzel müzik sesi duymak birinden güzel söz işitmek, iltifat almak ya da karşı cinsten ilanı aşk duymaya delalet eder. Yine buna benzer bir şekilde rüyada sadece bir piyanonun kötü melodisinin vurgulanıyor olması yaşamımızda başımızı ağrıtan, sürekli yanımızda konuşan ya da sürekli şikayet eden bir bireyin varlığına işaret eder. Birçok enstrüman içinde bir piyanonun sesinin yüksek çıkması bilinçaltının oluşturduğu “baskın kişilik ya da sivrilen birey” metaforudur. Bu rüya bir grupta birinin sesinin diğerlerinden fazla çıkması ve ortamı rahatsız etmesiyle ilgilidir.

 

Rüyada piyano sesi duymak aynı zamanda bir organizasyondan alınacak sonuçlara, duyumlara ya da şikayetlere işaret edebilir. Güzel müzik sesi daima güzel duyumlara ve organizasyonun beğenilmesine, kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik sesi organizasyon hakkındaki şikayetlere, bazen müşteri şikayetlerine ya da hoşnut olmayan kişilerden gelen mesajlara işarettir. Bazıları için kötü müzik sesi kötü ya da incitici söz işitmeye işarettir. Bu rüyaları yorumlarken müziğin yumuşaklığına ve bizde hangi duyguları tetiklediğine bakmalıyız.

Rüyada piyano tuşları görmek:

Piyano tuşları rüyası piyanonun vurgulu çalgılardan olmasından dolayı bilinçaltının oluşturduğu “klavye becerileri” metaforudur. Bir piyanoyla harikalar yarattığını gören kişi gerçek yaşamında bilgisayar ve klavye başında harikalar da yaratabilir. Yine buna bağlı olarak bir rüyada piyano tuşlarının vurgulanıyor olması bize klavye başındaki aktivitelerimizle ilgili bilgi getirir. Kırık ya da bozuk piyano tuşları klavye başında oluşturduğumuz bir projede hala eksik ve aksaklıkların altını çizer.

 

Rüyada piyano tuşları rüyası sembolik olarak diş rüyalarına da benzer. Her iki rüyada da uyum, nizam ve düzen hakkında bilgi vardır. Dolayısıyla güzel piyano tuşları ya da güzel dişler daima bir organizasyondaki uyumu, organizasyonun tüm yapı taşlarının fonksiyonunu iyi yapması ve işlerin tıkırında olmasını temsil eder. Fakat bu tuşların yamuk yumuk ya da uyumsuz olduğunu gören kişi için içinde bulunduğu bir organizasyonda düzeltilmesi gereken çok fazla kusur ve hata bulunmaktadır.

 

Piyano tuşları siyah-beyaz renklerinin vurgulanmasından dolayı aynı zamanda zıtların uyumuyla ilgili bilgi de getirir. Birbirine zıt olan iki renk siyah ve beyaz aslında bir bütün olarak mükemmeli oluşturabilirler. Bu da bize yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız zıt kişilikler ya da bireysel farklılıkların aslında bir grup oluşturduğunda ortaya harika projeler koyabileceğini hatırlatır. Bir rüyada piyano tuşlarının siyah-beyaz renkleri özellikle vurgulanıyor ise kişi bu zıtlıkları aşmaya çalışmak yerine onlarla beraber çalışmayı öğrenmeli ve yaşamına uyum ve ahengi getirmelidir.

 

Piyano tuşları bazen sembolik olarak hane halkını ya da akrabalık ilişkilerini temsil edebilir. Dolayısıyla düzgün piyano tuşları ya da bu tuşlara basarak güzel melodiler oluşturulması daima ailevi huzura, hanede güzel anların yaşanmasına ve güzel haberlere delalettir. Fakat rüyada bu tuşların kötü ya da bozuk görünümlü olması ya da bazı tuşlarda fazla ses çıkması hanede tartışmalara, uyumsuzluklara, şikayetlere ve sesini yükselterek konuşan bireylere işaret eder.

Rüyada piyano tuşları nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen kırık ya da eksik piyano tuşları düzensizlik, uyumsuzluk, kötü organizasyon ve plansızlık alametidir. Bu rüyayı gören kişinin hayatında düzenlenmesi ve organize edilmesi gereken bir şeyler vardır. Ya da bir organizasyonda hala eksikler, işe alınması gereken elemanlar veya boşluklar bulunur. Bu rüyayı gören kişi yaşamında bir bütünsellik olmadığının farkına varmalı ve gidişat ile ilgili radikal değişimler yapmalıdır.

 

Rüyadaki kırık ya da eksik piyano tuşları aslında bir bütünü oluşturan unsurlar ve yapı taşlarıdır. Piyano tuşlarının bozuk olması ya da düzgün olmaması yapılan işte kusurlar olması ya da baştan savma ve düzensiz yapılmasının alametidir. Rüyada güzel görünen piyano tuşları her zaman mükemmelliğin ve kusursuzluğun göstergesidir fakat bozuk piyano tuşları kötü işçilik veya özenmeden geliştirilen projelere dikkat çeker. Ayrıca bu rüya yapılan işte gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gereken birçok unsur bulunduğuna dikkat çeker.

Rüyanızı yazın:

bottom of page