top of page

Rüyada polis görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yön

 • Güç

 • Mevki

 • Engel

 • Üst akıl

 • Hakem

 • Otorite

 • Devlet

 • Düzen

 • Kontrol

 • Disiplin

 • Kurallar

 • Kanunlar

 • Giriş izni

 • Devlet baba

 • Yapısal düzen

 • Sınırlandırılmak

 • Kaosu giderilmesi

 • Sınırların çizilmesi

 • Kontrol mekanizması

 • İzin alınması gereken nokta

Rüyada polis ya da polisler görmek:

Rüyada polis bilinçaltımızın inşa ettiği denetleyici, kuralcı ve kaosu engelleyici kontrol mekanizmasının sembolüdür. Bu rüya bilinçaltımızın bize uyulması gereken kuralları hatırlatması sonucu görülür ve özgürlüğün sonsuz olmadığının hatırlatıcısıdır. Rüyada polisi görmek adeta bir “dur” levhasına rastlamak gibidir. Polis bize neyi nasıl yapmamız gerektiğini ya da neyin yapılmasının yanlış veya etik dışı olduğunu hatırlatan bir figürdür.

 

Rüyada polisi görmek bilinçaltımızın bize getirdiği “burada uyulması gereken kurallar var” mesajıdır. Bu rüya bize her ne yapıyorsak canımızın istediği gibi yapma iznimiz olmadığını ve bazı kurallar çerçevesinde sınırlandırıldığımızı hatırlatır. Kısacası, rüyadaki polis bizi denetleyen, yaptığımız işin yanlış ve hatalarını bize gösteren hatta kuralların dışına çıkarsak bizi cezalandıran bir mekanizmanın sembolüdür. Rüyasında polisi gören kişi kendisini izleyen bir hakem ya da üst akıl olduğunu anlamalıdır.

 

Rüyada karşımıza çıkan polis bazı durumlarda yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan bir giriş kapısını temsil eder. Fakat bu giriş kapısı kaderde izin alınması gereken ya da bazı şartların yerine getirilmesi gereken bir noktadır. Polis bazıları için ise bir engel ya da hayatın gidişatını bir anda durduran veya hızı azaltan objedir. Rüyada bir polis tarafından durdurulan uyandığında sorgulanır, kendisine bazı sorular sorulur ya da hayatının gidişatını azaltacak bir engele takılır. Tüm bunların yanı sıra bazılar için polis devletin gücünün ve otoritesinin simgesidir.

 

Rüyada polis görmek aynı zamanda kuralcı ve denetleyici yanımızı yansıtmamıza işaret edebilir. Ya da bu rüya karşımıza aşırı derecede kuralcı ve denetleyici biri çıkmadan önce görülebilir. Kısacası, polis kural koyucu ve kaosu giderici bir arketiptir ve günlük hayatımızda bu özelliklere sahip birini ya da bir sistemin bütününü temsil edebilir. Örneğin, rüyasında polis görenin uyandıktan sonra iş yerindeki müdürünün yaptığı işi denetlemesi ve ona yanlışlarını söylemesi ihtimali vardır. Yine buna benzer bir şekilde rüyasında polis gören ertesi gün içinde bulunduğu bir sistemde yeni kurallarla karşılaşabilir.

Rüyada polis tarafından durdurulmak

Rüyada polis tarafından durdurulmak en genel anlamı itibariyle hayatın hızının bir engele takılması ve gidişatın engellenmesinin sembolüdür. Rüyasında polis tarafından durdurulan bazı meseleleri halletmek için vakit harcamak zorunda kalır ve kendisine bu meseleleri halletmesi için bir zaman dilimi verilir. Kısacası, rüyada biri durduran polis aslında yaşam yolculuğumuz esnasında önümüze uyulması gereken kuralları çıkaran ve uymamızı zorunlu kılan mekanizmanın simgesidir. Bu rüyayı gören ertesi gün büyük bir ihtimalle iş yerinde bir ton dosyayla karşılaşır ya da bir başarı elde etmek istiyorsa önce bazı engelleri aşması gerekecektir.

Rüyada polisi aramak:

Rüyada polisi aramak bir üst akıl ya da üst merciye bir sorunun çözümü için müracaat etmektir. Polisi aramak aynı zamanda kendi gücümüzün yetmediği konularda çareyi yüksek otoritelerde arayışın sembolüdür. Bazıları için rüyada polisin aranması içinde bulunan bir sistemdeki kontrol mekanizmasının aksaklıkları ve bu aksaklıkların üst otoriteye bildirilmesiyle ilgilidir. Kısacası, polisi arayan yüksek mevkiyle bağlantıya geçer ve daha alt seviyedeki sorunları üst seviyeye bildirir. Polis teşkilatı rüyaları aynı zamanda izin alınması gereken merciler hakkında da bilgi sunar.

Rüyada polis teşkilatı:

Rüyada polis teşkilatı ile temasa geçmek sorunları çözümünü sağlayacak üst akıl ya da bir otoritenin nihayet kişinin hayatında belirmesini temsil eder. Rüyasında polis teşkilatını uzaktan bile olsa gören kişinin sorunlarını çözücü bir mekanizma bir yerlerde onu beklemektedir. Rüya sahibinin tek yapması gereken öncelikle içinde bulunduğu sistemdeki sorunun ya da kaosun ne olduğunu anlamak ve bunu yüksek mevkiye bildirmektir. ​

Rüyada bizi tutuklayan polis aslında kendi iç sesimizi ve vicdanımızı temsil eder. Rüyada polis tarafından tutuklanmak vicdanımızın kendi ensemize yapışması ya da bir yanlışın bir gün gelip yakamıza yapışmasıyla ilgilidir. Rüyada polis tarafından tutuklandığını gören kişi geçmişinden korkup kaçan ve geçmişte yaptığı bazı hataların kendisini nihayet bulduğuna inanan kişidir. Kısacası, polis tarafından tutuklanmak bir nevi iç sesimizin bize “bugün ektiklerini biçeceksin” diye fısıldamasıdır. İyilik yapanlar yaptıkları iyiliklerin karşılığını alır, kötülük yapan için bedel ödeme vaktidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page