top of page

Rüyada prens görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Fırsat

 • Genç

 • Heves

 • Enerjik

 • Yenilik

 • Pozitif

 • Toyluk

 • Hiyerarşi

 • Yeşil ışık

 • Acemilik

 • İdealizm

 • Özgürlük

 • Başlangıç

 • Tecrübesizlik

 • Yeni bir süreç

 • Beyaz atlı prens

 • İlk kez denemek

 • Kabuğundan çıkmak

 • Yeni bir sayfa açmak

 • Zengin adamın şımarık oğlu

 • Merdivenin ilk basamağına basmak

Rüyada prens ne anlama gelir?

Rüyada prens bilinçaltımız tarafından oluşturulan hiyerarşik düzende “kralın oğlu” olarak görülen arketipin temsilcisidir. Prens arketipini anlayabilmek için öncelikle kafamızda oluşmuş olan bu hiyerarşik düzende kralın kim olduğunu  ya da neyi temsil ettiğini anlayabilmemiz gerekir.

 

“Kralın oğlu” arketipi aslında bazen patronun oğlu, önemli bir adamın oğlu, zengin adamın şımarık oğlu ya da kendi iç dünyamızda bizim için “kral” olarak nitelendirilebilecek bir kişinin en sevdiği birey olabilir. Rüyada görülen kral, kraliçe, prens ve prenses arketipleri aslında kişileri ya da hayatımızı rütbelere ya da ast-üst tabakalarını birbirinden ayırma çalışmasıdır.

 

Rüyada prens her ne kadar kendi iç dünyamızda kurduğumuz bu hiyerarşik düzende bir arketip olarak karşımıza çıksa da her zaman bu durum yaşanmak zorunda değildir. Bazen kendi iç dünyamızda kurduğumuz bu hiyerarşik durumda aldığımız konum bize prens kılığında görülür. Prens geleceğin kral adayıdır ve kral gibi zirvede oturmaz. Bu yüzden bu rüya bize istediğimiz zirveye varabilmek için hala önümüzde aşmamız gereken engeller olduğunu hatırlatır. Fakat yine de rüyada prens görülmüş ise bu rüya bize zirveye ulaşmanın mümkün olduğunu ve zirveye adaylığımızı koyabilecek durumda olduğumuzu da söyler.

 

Prens arketipi ilk bakışta bize gençlik, toyluk ve tecrübesizliği anımsatır. Bir prensin asla kral gibi ağarmış sakalları yoktur. Kralın ağarmış sakalları aslında onun tecrübesinin temsilcisidir. Kısacası, prens bize “hala yolun başındasın” mesajı veren rüyalardandır. Fakat tüm bunların yanı sıra prens sarayın bir bireyidir ve bize aslında saraya yani zenginliğe ve başarıya giriş yaptığımızı ve ilk adımı attığımızı söyler. Bu rüyanın sahibinin bilinçaltı aslında kral, kraliçe, prenses ve prens kılığında kendisine kafasında kurduğu hiyerarşik sistemdeki tabakalaşma ve içinde bulunduğu durumu göstermektedir.

 

Prens gördüğümüz rüyalarda bir diğer anlamamız gerekende bu rüyalar hala olgunlaşmamış fakat olgunlaşma potansiyeli olan süreçleri de temsil edebilirler. Kral daima en yüksek ve en zirve noktaları temsil ederken prens zirveden birkaç basamak aşağısıdır. Aynı zamanda kral savaş tecrübesi olan ve deneyimli bir arketip olmasına rağmen prens hala bir çıraktır. Rüyadaki kral zirve noktaya daha önce tırmandığı için onun bize vereceği çok tavsiye olabilir fakat prens yalnızca tavsiyeye ihtiyacı olan bir bireydir. Prensi gören bilmelidir ki olgunlaşma, gelişme ve öğrenme hala devam etmektedir. Bu yüzden prensin temsil ettiği arketip bazen bir öğrenci de olabilir.

Rüyada prens olduğunu görmek

Rüyada prens olmak hayatımızda yeni bir sayfa açmak ya da yepyeni bir başlangıç yapmakla ilgilidir. Tarot ve semboller dilinde prensler daima “saraya giriş kartları” olarak değerlendirirler. Bu yüzden bu rüyayı gören kişi aslında farkında olmasa da kendi iç dünyasında “saray” olarak nitelendirdiği yeni bir hayata giriş yapmıştır. Saraya giriş bazıları için zenginliğe giriş, bazıları için iş hayatına giriş ya da bazıları için öğrenciliğe giriş anlamına gelebilir. Rüya sahibi bu rüyayı daha iyi yorumlamak için öncelikle “prens olmak” kavramının kendisi için ne anlama geldiğini anlamaya çalışmalıdır.

 

Rüyada prens olmak aynı zamanda yeni bir dünyaya girmek, kendi iç dünyasının hiyerarşik düzeninde bir üst seviyeye çıkmak hatta bazıları için terfi etmektir. Yani, rüyada prens olmak bir nevi bir kademe yükselmek ve yücelmektir fakat yine de rüyada prensler krallar gibi en yüksek rütbeleri temsil etmezler. Bu rüyayı gören hayallerini kurduğu o zirve noktaya varmak için hala aşması gereken engeller olduğunun da farkına varmalıdır. Bir başka deyişle rüyadaki prens aslında bizi zirveye götürecek ilk basamak taşı ya da yardımcıdır.

Rüyada beyaz atlı prens görmek:

“Beyaz atlı prens” aslında dilimizde kalıplaşmış bir ifadedir ve birçok genç kız için “hayallerin erkeği” anlamı taşır. Bu yüzden birçok genç kız için bu rüyanın anlamı hayallerinin erkeğiyle tanışmaktır. Bazen beyaz atlı prens partneri ya a bir kız için sevdiği erkeği temsil ediyor olabilir. Bu rüyayı yorumlarken beyaz atlı prensin durumuna ve rüyanın senaryosuna bakmak gerekir. Beyaz atlı prensin ölmesi bu yüzden bazen sevdiğiyle ayrılığa ya da partneri başka birine kaptırmaya işaret edebilir. Bir erkek için beyaz atlı prens bir kadın tarafından çok sevilmeye ve evlilik arzusuna işaret olabilir.

Rüyada prensin ölmesi:

Rüyada prensin ölmesi çok büyük bir fırsatın kaçırılması ya da bir şeyi başlar başlamaz sonlandırmaya delalettir ve çok hayırlı bir rüya değildir. Prensler sembolik olarak saray ve zenginlik temasını taşırlar. Bu yüzden rüyada bir prensin ölmesi aslında zenginlik ya da maddi bir menfaat için sunulan bir fırsatla vedalaşmanın temsilcisi de olabilir. Tüm bunların yanı sıra rüyadaki prens kendi kafamızda kurduğumuz hiyerarşik düzendeki konumumuzu yansıttığı için prensin ölmesi aslında bu hiyerarşik düzene ya da bu düzendeki konumumuza veda etmeye delalet edebilir. Bazıları için prensin ölmesi zengin ya da yüksek rütbede oturan bir adamın vefatı ve bu vefatın rüya sahibini dolaylı da olsa etkilemesine işaret eder.

Tarotta prens kartları saraylı kart gurubunun ilk ve giriş kartlarıdır. Bu yüzden bu kartlar saraya giriş ve sarayın kapısını bize açan bireyler olarak değerlendirilirler. Tüm bunların yanı sıra ilk girişi yapmak, dolayısıyla acemilik dönemi veya bir şeyi ilk kez deniyor olmanın temsilcileridir. Ayrıca 1-10 sıra sayısının sonu ve saraylı kartların ilki olmasından dolayı prensler kabuğundan çıkmak, kendi ayakları üzerinde durmak ve bağımsızlığa adım atmakla ilgilidir. Prens kartları aynı zamanda 1-10 sayılarının üstünde yer alan saraylı kart grubundan olduğundan hiyerarşik anlamda “bir üst seviyeye geçiş” kartlarıdır.

 

Ünlü psikolog Myers-Briggs hazırladığı kişilik belirleme envanterinde (MBTI - The Myers–Briggs Type Indicator) insan kişiliklerini 16 temel kategoriye ayırmış ve birçok tarotçuya göre bu 16 kişilik tipinden her biri aslında küçük arkana saraylı kartlardan birine denk gelir. Bu 16 kart içinde 4 kral, 4 kraliçe, 4 şövalye ve 4 prens bulunur. Her ne kadar rüya tabirciliğinde tüm prensler aynı kategoriye ayrılsa da tarot prensleri değnek prensi (girişimci çocuk), kupa prensi (romantik çocuk), kılıç prensi (savaşçı çocuk) ve para prensi (zengin çocuk) olarak 4 kategoriye ayırmıştır. Rüya tabirciliğinde de her ne kadar her prens aynı gibi görülse de aslında prensin durumuna ve kişiliğine bakarak bu dört farklı gruptan hangisini temsil ettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page