top of page

Rüyada prenses görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Fırsat

 • Gelin

 • Heves

 • Yenilik

 • Pozitif

 • Toyluk

 • Genç kız

 • Hiyerarşi

 • Acemilik

 • Başlangıç

 • Tecrübesizlik

 • Yeni bir süreç

 • Hayallerin kadını

 • Kabuğundan çıkmak

 • Yeni bir sayfa açmak

 • Zengin adamın şımarık kızı

 • Merdivenin ilk basamağına basmak

Rüyada prenses ne anlama gelir?

Prenses ve diğer kraliyet mensuplarını gördüğümüz rüyalar genellikle iç dünyamızda kurduğumuz hiyerarşik düzen ve bu düzende yer alan arketipler ile ilgilidir. Bunun yanında prenses ve diğer kraliyet ailesi mensupları aslında iç dünyamızın hiyerarşisinde ast-üst ilişkileri ve bu hiyerarşide bulunduğumuz konumların temsilcisidir. Dolayısıyla prenses gördüğümüz rüyalar bize hala üst seviyelerde yer almadığımızı fakat bu hiyerarşik düzende yükselme şansımızın olduğunu hatırlatır.

 

Rüyadaki prenses bilinçaltımız tarafından oluşturulan bu hiyerarşik düzende “kralın kızı” rolünü üstlenmiştir. Prensesin kim olduğunu anlamak öncelikle iç dünyamızda kralın kim olduğunu anlamaktan ya da kralın neyi veya kimi temsil ettiğini anlamaktan geçer. “Kralın kızı” arketipi bazen patronun kızı, şımarık bir gelin ya da iç dünyamızda “kral” gibi gördüğümüz zengin bir adamın kızıdır. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanması için prensesin rüyada tam olarak ne yaşadığına ve rüyanın senaryosuna bakmak gerekir. Çünkü rüyadaki prenses kılığındaki arketipin başına ne gelirse geçek hayattaki prensesin de başına metaforik olarak benzerleri gelecektir.

 

Rüyada prenses tüm bunların yanı sıra kendi kurduğumuz bu içsel hiyerarşik düzende hala yüksekte ve tepede olmayan genç bir kadın temsil ediyor olabilir. Bu genç kız belki zengin bir adamın kızı ya da geleceğin kraliçesi olmaya aday potansiyel sahibi bir bireydir. Her ne kadar prenses rüyalarında genellikle kraliyet mensubu olmasından dolayı zenginlik ve sarayın üyesi vurgusu yapılsa da bazen prenses çok genç ve yetenekli, geleceğin ünlü bir sanatçısı ya da alanında en iyi olabilecek bir kadının simgesi de olabilir.

 

Rüyadaki prensesler genellikle bir arketip olmalarına rağmen bazen iç dünyamızda kendi bilinçaltımız tarafından inşa edilen bu hiyerarşik sistemde tam olarak nerede yer aldığımız ve konumumuz hakkında da bilgi sunarlar. Prenses belki de geleceğin kraliçesidir ve bu da bize şunu hatırlatmalıdır: “istediğin yere varman mümkün fakat hala bunun zamanı değil” . Rüyasında prensesi gören bir mevkiinin (kraliçelik statüsü) doğal mirasçısı olduğunu bilmeli fakat sabırlı olması gerektiğini de anlamalıdır.

 

Prenses arketipi bazıları için şımarık ve nazlı kız, şımarık gelin ya da zengin adamın kızı anlamına gelir. Herkesin rüyasındaki prenses kendi hayatında birine dokunur ve ona bir bireyi anımsatır. İşte bu kişi rüyamızda bize prenses kılığında görülür. Prenses bazen bir genç kız için “keşke onun yerinde olsam” dediği bir bireyi temsil eder. Bu yüzden kıskanılan biri ya da sevilen erkeğin ilişki içinde olduğu kadını temsil ediyor da olabilir. Kısacası, prenses bazıları için “hayallerin kızı” imajıdır. Prensesi bir kadın görüyor ise yerinde olmak istediği kadının, bir erkek görüyor ise elde etmek istediği kadının simgesi olabilir.

 

Prenses arketipi ilk bakışta bize gençlik, toyluk ve tecrübesizliği anımsatır. Bir prenses asla kraliçe kadar yetkili ya da olgun değildir. Kısacası, prenses bize “hala yolun başındasın” mesajı veren rüyalardandır. Fakat tüm bunların yanı sıra prenses sarayın bir bireyidir ve bize aslında saraya yani zenginliğe ve başarıya giriş yaptığımızı ve ilk adımı attığımızı söyler. Bu rüyanın sahibinin bilinçaltı aslında kral, kraliçe, prenses ve prens kılığında kendisine kafasında kurduğu hiyerarşik sistemdeki tabakalaşma ve içinde bulunduğu durumu göstermektedir.

Rüyada prenses

Rüyada prenses olduğunu görmek:

Rüyada prenses olmak hayatımızda yeni bir sayfa açmak ya da yepyeni bir başlangıç yapmakla ilgilidir. Tarot ve semboller dilinde saraylı kartların üçü erkek sadece biri (kraliçe) kadındır ve bu semboller dilinde sadece prens bulunmaktadır. Birçok yeni nesil tarotçu aslında bu durumu bir cinsiyet ayrımcılığı olarak görse de bazıları erkek egemen Ortaçağ Avrupasında prensesin sarayda yetkisi olmamasını buna bağlamıştır. Bununla beraber birçok tarotçu prens kartlarını cinsiyetsiz kart olarak ele almış ve bu kartların hem prensleri hem de prensesleri temsil ettiğine inanmıştır.

 

Tarot ve semboller dilinde prensler daima “saraya giriş kartları” olarak değerlendirirler. Bu yüzden bu rüyayı gören kişi aslında farkında olmasa da kendi iç dünyasında “saray” olarak nitelendirdiği yeni bir hayata giriş yapmıştır. Saraya giriş bazıları için zenginliğe giriş, bazıları için iş hayatına giriş ya da bazıları için öğrenciliğe giriş anlamına gelebilir. Rüya sahibi bu rüyayı daha iyi yorumlamak için öncelikle “prens olmak” kavramının kendisi için ne anlama geldiğini anlamaya çalışmalıdır.

 

Rüyada prens olmak aynı zamanda yeni bir dünyaya girmek, kendi iç dünyasının hiyerarşik düzeninde bir üst seviyeye çıkmak hatta bazıları için terfi etmektir. Yani, rüyada prens olmak bir nevi bir kademe yükselmek ve yücelmektir fakat yine de rüyada prensler krallar gibi en yüksek rütbeleri temsil etmezler. Bu rüyayı gören hayallerini kurduğu o zirve noktaya varmak için hala aşması gereken engeller olduğunun da farkına varmalıdır. Bir başka deyişle rüyadaki prens aslında bizi zirveye götürecek ilk basamak taşı ya da yardımcıdır.

Rüyada prensesin ölmesi çok büyük bir fırsatın kaçırılması ya da bir şeyi başlar başlamaz sonlandırmaya delalettir ve çok hayırlı bir rüya değildir. Prensesler sembolik olarak saray ve zenginlik temasını taşırlar. Bu yüzden rüyada bir prensesin ölmesi aslında zenginlik ya da maddi bir menfaat için sunulan bir fırsatla vedalaşmanın temsilcisi de olabilir. Tüm bunların yanı sıra rüyadaki prenses kendi kafamızda kurduğumuz hiyerarşik düzendeki konumumuzu yansıttığı için prensesin ölmesi aslında bu hiyerarşik düzene ya da bu düzendeki konumumuza veda etmeye delalet edebilir. Bazıları için prensesin ölmesi zengin ya da yüksek rütbede oturan bir kadının vefatı ve bu vefatın rüya sahibini dolaylı da olsa etkilemesine işaret eder.

Ünlü psikolog Myers-Briggs hazırladığı kişilik belirleme envanterinde (MBTI - The Myers–Briggs Type Indicator) insan kişiliklerini 16 temel kategoriye ayırmış ve birçok tarotçuya göre bu 16 kişilik tipinden her biri aslında küçük arkana saraylı kartlardan birine denk gelir. Bu 16 kart içinde 4 kral, 4 kraliçe, 4 şövalye ve 4 prens bulunur. Her ne kadar rüya tabirciliğinde tüm prensler aynı kategoriye ayrılsa da tarot prensleri değnek prensi (girişimci çocuk), kupa prensi (romantik çocuk), kılıç prensi (savaşçı çocuk) ve para prensi (zengin çocuk) olarak 4 kategoriye ayırmıştır. Rüya tabirciliğinde de her ne kadar her prens aynı gibi görülse de aslında prensin durumuna ve kişiliğine bakarak bu dört farklı gruptan hangisini temsil ettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page