top of page

Rüyada rüzgar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Dürtü

 • Enerji

 • Vesile

 • Değişim

 • Yolculuk

 • Taşınmak

 • Yönelmek

 • Zorlanmak

 • Yönetilmek

 • Yaşam gücü

 • Huzursuzluk

 • Sürüklenmek

 • Karar değişimi

 • Yönlendirilmek

 • Yön değiştirmek

 • Duygusal çalkantılar

 • Kendiliğinden gelişen olaylar

 • Mekan değiştirmeye zorlayıcı etkenler

Rüyada rüzgar estiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada rüzgar görmek yaşam yolculuklarımızda hayatımızın yönünü değiştirecek olaylarla karşılaşmaya işarettir. Rüyasında rüzgar görenin hayatı bir anda değişir, başka bir yöne doğru hareket eder ya da yolculuk yapar. Kısacası, rüyada rüzgar değişime zorlayıcı ya da bizi farklı bir yöne yönlendiren bir unsurun temsilcisidir. Rüyada rüzgar bazen hayatımıza girip çıkan insanları ve misafirleri temsil eder. Kuzeyden esen bir rüzgar kuzey yönünden gelecek bir misafiri temsil edebilir.

 

Rüyada rüzgar aynı zamanda hayatın farklı bir yöne sürüklenmesi ya da zorlayıcı etkenlerin temsilcisidir. Bazen rüyada rüzgar gitmek istediğimiz yöne bizi götüren, iten ya da zorlayan tüm unsurları hatta bizi o amaca götürecek arkadaşlar, aracılar ya da vesile olacak olayları da temsil edebilir. temsil edebilir. Rüzgarı görmek tıpkı ayaklarımızın bizi bir yere götürmesine benzer. Rüya sahibini kader bir yere götürür ve rüzgar burada aslında onu götüren zorlayıcı etkiyi temsil etmektedir. Bu rüyayı gören rüzgarın ke kadar şiddetli olduğuna ve kişiyi yönlendirmede ne derece etkili olduğuna bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır. Rüyada rüzgar estiğini gören için değişim çanları çalar ve kader onu hiç beklemediği bir yöne doğru sürükler.

Rüyada rüzgar estiğini görmek

Rüyada rüzgar bazen hayatımızı değiştiren ya da bizi yönlendiren insanların temsilcisi de olabilir. Bazen rüyadaki rüzgar hayatımızda gelip geçen ve bizde etki bırakan insanlardır. Bazen bir insanın peşine takılıp farklı bir istikamette ilerlemek ya da başkalarının fikir ya da düşüncelerinden etkilenerek hayatımıza yön vermek isteyebiliriz. İşte rüzgar tam da bu gibi bir durumu yaşadığımız zaman görebileceğimiz bir rüyadır. Bir kişi ya da arkadaşın konuşması veya düşüncesinden etkilenerek hayatımıza yön vermek istememiz rüyamızda rüzgarı gördüğümüz zaman mümkündür.

 

Rüzgar bazen iç dünyamızda aklımızdan gelip geçen duygular, fikirler ya da düşüncelerin temsilcisidir. Tüm bu duygu ve düşünceler aslında bizi farklı bir yöne sürükleyen dürtülerdir. Zaten rüzgarın yaptığı da tam anlamıyla budur. Rüyasında rüzgar estiğini görenin uyandığında aklında bir düşünce belirir, bir şey yapmak ister ya da farklı bir yöne seyahat etmek ister. Bazen rüyada rüzgar duygular alemimizdeki huzursuzluklar ya da bizi bir şeyler yapmaya zorlayıcı arzu ve isteklerin temsilcisidir. Rüyasında rüzgar estiğini gören duygularına yenik düşebilir ve duygularıyla hareket ederek karar verebilir.

Rüyada rüzgar esmesi:

Rüyada rüzgar esmesi ve bu rüzgarın bizi bir yere sürüklemesi aslında hayatımızı yönlendiren önemli kişilerin ya da vesilelerin temsilcisidir. Bazen kazara da olsa bir olay hayatımızı değiştirir ya da bizi çok farklı bir yöne sürükler veya seyahat etmemize yol açabilir. İşte rüzgarın temsil ettiği olay ya da kişi de bize tam anlamıyla bunu yapar. Rüyasında şiddetli bir rüzgar estiğini göreni kader ya bir yöne doğru sürükler ya da rüya sahibi yolculuk yapmaya heveslenir.

 

Rüyada rüzgar esmesi bazen fikir ya da kararın temsilcisidir. Hafif rüzgarlar genellikle aklımızdan esip geçen fikir ya da düşüncelerdir. Fakat kuvvetli rüzgarlar hayatımızı daha büyük ölçüde etkileyebilecek hatta hayatımızın gidişatını ve yönünü değiştirecek fikir veya kişileri temsil eder. Rüyada rüzgarlar bazen aklımıza gelecek ufak tefek fikirler, bir şey yapma isteği ya da karar değişiklikleriyle ilgilidir. Bir şeye aniden heyecan duymak, onu araştırmak ya da onun peşinden gitmek gibi dürtülerin de habercisidir. Bu rüyayı gören ertesi gün yeni bir karar alarak bir amacın peşinden gitmeye arar verebilir.

Rüyada karşı taraftan yani yüzümüze karşı esen rüzgar daima engel ya da hızımızı azaltıcı karşı güçlerin temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi kaderde daha hızlı ilerlemek istese bile onun hızını azaltıcı bazı etkiler ya da unsurlar bulunur. Rüzgar daima yönlendirici bir unsurdur fakat yüzümüze estiği zaman bizi ileri değil geriye gitmeye zorlayıcı bazı unsurları temsil eder. Rüyasında rüzgarın önünden estiğini gören kişinin yaşam yolculuğu zorlu ve meşakkatli olur ya da sırtındaki yük ağırlaşır. Bazıları için bu rüya karşı taraftan ya da düşmandan gelen direnç veya bir işin olmasını engelleyici tüm güç ya da unsurları temsil eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page