top of page

Rüyada şato görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Lüks

 • Konfor

 • Aile

 • Ömür

 • Hayat

 • Vücut

 • Beden

 • Yaşam

 • Konfor

 • Şirket

 • Finans

 • Kurum

 • Kuruluş

 • Varlıklar

 • Bol para

 • Savurganlık

 • Kazanımlar

 • Konfor alanı

 • Maddi istikrar

 • Sahip olduklarımız

 • Geniş ve rahat bir ev

 • İçinde yaşanılan ortam

Rüyada şato görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen şato maddi istikrarımız, yaşantımız, lüks, konfor, sağlık ve hayatımızın tüm alanları hakkında gizli bilgiler verir. Şato aynı zamanda kişinin bu güne kadar elde ettiği tüm kazanımları, aldığı eğitimler, dünya üzerindeki yer hatta sağlık durumuna da değinir. Kısacası şato sahip olduğumuz her şeyin ve dış dünyaya karşı duruşumuzun temsilcisidir. Bazıları için şato zenginlik arzusu ya da zenginlik özentisidir.

Şato aynı zamanda dış dünyaya karşı sergilediğimiz maddi durum, sağlamlık durumu, tutumlarımız, sağlığımız ve bedenimiz hakkında bilgi sunar. Bu sebeple kırık dökük ve eski bir şato bazen yaşlanmanın ya da sağlık sorunlarının temsilcisi olabilir. Bazen kırık dökük şato dışarıdan görünen zenginliğin fakat gerçekte durumun farklı olmasının temsilidir. Sağlam bir şato ise maddi istikrarın, zinde duruşun, sağlamlığın ve dışarıdan gelen etkilere dayanıklılığın simgesidir.

Rüyadaki şatonun duvarları bilinçaltının kendi çapında inşa ettiği savunma mekanizmalarıdır. Bu rüyanın yorumunda duvarların ne kadar sağlam ya da kalın olduğuna ve dışarıdan gelecek darbelere karşı nasıl tepki verdiğine bakılmalıdır. Bazıları için şatonun duvarları aslında maddi istikrarın sağlamlığı hakkında bilgi sunar. Sağlam gelire sahip olma, sağlam ve büyük bir şirketi yönetme ya da ayakları yere iyi basan bir organizasyona işaret olabilir.

Rüyada görülen şato aynı zamanda sahip olduğumu maddi manevi her şeyin temsilcisidir. Maddi kaynaklarımız, ruhumuz, bedenimiz, sağlığımız, kazanımlarımız ve tüm hayatımızla ilgili bilgiler rüyadaki şatoda gizlidir. Yani rüyadaki şato aslında hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kişinin yaşamakta olduğu hayatın bütün yönleri hakkında bilgi sunar. Hatta bilinçaltımız insan hayatının farklı alanlarını farklı kategorilere ayırmak için rüyada bize odalar inşa eder. Rüyadaki şatonun odaları bilinçaltının hayatı bir nevi kategorilere ayırma ve bu kategoriler içerisine kişi ve olayları yerleştirme şeklidir.

Rüyada görülen şatonun durumu, odaları, içindeyken bize hissettirdiği duygular ve içinde bulunan kişi ve objelere odaklanmamız gerekir. Örneğin, karanlık ya da dar bir şato karamsarlığa, geniş ve ferah şato ise kısmet açıklığına ve rahatlığa delalettir. Şatonun içindeki odaların sayısı ve durumu da yoruma katılmalıdır. Güzel ve derli toplu odalar kişinin hayatının düzene girmiş olmasına, dağınık odalar ise kişinin hayatında hala organize edilmesi gereken alanlar olduğuna işarettir. Rüyadaki odaların her biri rüya sahibinin hayatının sadece bir alanına ışık tutar.

Rüyada şatonun içine girmek

Rüyada şatonun içine girmek bazen zenginliğe atılan adım ya da maddi kaynakların arttırılması için verilen yeni kararların simgesidir. Şato aynı zamanda rüya sahibinin kendi kafasında kurmuş olduğu dünyadır. Kişi kendi için önemli olan şeyleri ya da kişileri rüyada şatonun içinde görür. Aslında rüya sahibine göre onun hayatında olanlar şatonun içindekiler (hayatının merkezine almak istedikleri), hayatının dışında olanlar ise şatonun dışındakilerdir (hayatında istemedikleri). Bu rüyada aslında içsel gücümüz, potansiyelimiz, korkularımız ve arzularımız hakkında derin bilgiler gizlidir.

Rüyada şatonun odaları:

Şatonun odaları bilinçaltının hayatı kategorilere ayırmak için inşa ettiği kutucuklar gibidir. Bilinçaltımız hayatımızı kategorilere ayırmak için şatonun odalarını kullanır ve bu odaların içine obje ve kişileri yerleştirir. Bir şatoda aynı odadaki kişiler aslında ortak ya da benzer özelliklere sahip kişilerdir. Ya da rüya sahibi için eşdeğerde olan bireylerdir. Bu yüzden bazen tüm iş yeri arkadaşlarını bir odada görürüz, ya da aynı amaca giden kişiler aynı odadaki kişilerdir. Bu rüya yalnızca bu odada kimlerin ya da hangi objelerin bulunduğu ve tam olarak ne yaşandığına bağlı olarak yorumlanmalıdır.

Rüyada şato inşa etmek:

Rüyada şato inşa etmek zenginlik hayalleri ve rüya sahibini zenginliğe götürecek bazı plan ve projeleri yavaş yavaş hayata geçirmekle ilgilidir. Bu rüya henüz tamamlanmamış bazı planlara ve geleceğe yönelik düşüncelere işarettir. Bazıları için şatoyu inşa etmek evliliğe giden bir ilişkide hala halledilmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizer. Bu rüya aynı zamanda geleceği inşa etmek ve geleceğe yönelik bazı adımlar atmayla alakalı olduğu için rüya sahibi için yeni bir eğitimin alınması, yeni kararlar vermek ve geleceğe yönelik bir işin temellerini bugün atmakla da ilgilidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için nasıl bir şato inşa edildiğine ve şatonun büyüklüğüne de odaklanmak gerekir.

Rüyada şato yanması yara yorulmaz. Bazen suya düşen zenginlik planları, iflas etmek ya da maddi gelir beklenen bir projede başarısızlığın habercisi olabilir. Rüyada şatonun yanması bazıları için fiziksel hayatında ya da iç dünyasında cereyan eden tüm yok oluşlar ya da eskiyle vedalaşma teması yüklüdür. Rüyasında bir şatonun yandığını gören kişi bazı şeyleri kaybettiğini ya da kendi için özel olan bir şeylerle vedalaştığını düşünmektedir. Rüyasında şatosu yanıp kül olan kişi geçmişe kesin ve net bir şekilde set çeker ve geleceğe bakar.

Rüyada boş şato görmek sahip olmayı çok istediğimiz halde sahip olamadıklarımızla ilgili bilgiler sunar. Bazen rüyada görülen boş şato hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz her şeyin temsilcisi olabilir. Yalnız biri için bu rüya bir partnere, borçlu için paraya duyulan ihtiyacın simgesidir. Kısacası rüyada bir şatonun boş olduğunu görenin hayatında doldurulmamış alan ya da alanlar bulunur. Ya da bu kişi daha güzel bir yaşam tarzı istemekte fakat maddi kaynakları buna izin vermemektedir. Bu rüya bazıları için kısırlık ya da evlat özlemine işaret edebilir. Rüyayı gören hayatında bir şeyleri çok istemektedir fakat ona sahip değildir.

Rüyada bir şatonun yıkılması zenginlik ya da refah için kurulan hayallerin suya düşmesi veya kişinin hayatında her şey yolunda giderken aniden beliren bir değişimin her şeyi alt üst etmesiyle ilgilidir. Şato kişi için güven ve maddi istikrarın simgesidir ve bu şatonun yıkılması aslında bu güvenin ve maddi istikrarın yıkılmasının temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi şato yıkıldığında ne hissettiğine, bu yıkılıştan nasıl etkilendiğine, yanında kimler olduğuna ve yıkımın ne derecede şiddetli olduğuna odaklanarak rüyasını yorumlamalıdır. Şatonun şiddetli bir şekilde yıkıldığını görenin hayatında büyük kayıplar ya da değişimler olur ve bu değişim girdabında sahip olduğu her şeyi kaybeder. Bu rüya bazen birine karşı güven duygusunun kaybedilmesiyle alakalıdır.​

Rüyada şato kapısı zenginlik kapısı, yeni bir maddi gelir kapısı, devlet kapısı, devletten gelen bir teklif, memur olmak ya da yeni bir fırsat sayesinde bir yere giriş sağlamakla ilgilidir. Şato bazıları için devletin bazıları için büyük ya da sağlam bir şirketi temsil eder. Dolayısıyla bu rüyayı gören kapıyı nasıl gördüğüne odaklanarak yorumu yapmalıdır. Şatonun kapısından geçen bu dev organizasyona katılır, devlet memuru olur ya da büyük bir şirkete girer. Şatonun kapısını kilitli görene ise bu merciden ret cevabı gelir. Şatonun kapısının yıkıldığını gören için kendisine sunulan bir teklif geri alınır ya da iptal edilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page