top of page

Rüyada saz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Duyum

 • Harmoni

 • Duygular

 • Güzellik

 • Zarafet

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Sesini duyurmak

 • Duyguları açıklamak

 • Duyguların uyum çabası

 • Yeteneklerin sergilenmesi

Rüyada saz görmek ne anlama gelir?

Rüyada saz görmek hoş söz işitmek, güzel haberler almak ve olumlu gelişmelere delalettir. Sazla güzel müzik çalınıyor olması hoşumuza gidecek haberleri almaya ve güzel duyumlara işaret eder. Rüyada sazın çaldığı hoş sesler daima yaşamımızda aldığımız hoş duyumlara, sazın kulak tırmalayıcı müzik yapması ise kötü duyumlara, eleştirilere ya da şikayetlere delalettir.

 

Rüyada saz bazen güzel eserler ortaya koymamız için bize sunulan bir aracın temsilcisidir. Bazen saz doğuştan sahip olduğumuz fakat farkında olmadığımız yeteneklerin simgesi de olabilir. Rüyasında kendini saz çalarak güzel melodiler oluştururken gören kişi bu gizli yeteneklerin üstüne düşmeli ve bu yeteneklerden kendine meslek edinmeye çalışmalıdır. Çünkü, rüya sahibi bu yetenekleri kullanarak güzel eserler ve projeler ortaya koyabilecek potansiyele sahiptir.

 

Rüyada sazla yapılan güzel müzik ortaya çıkarılan güzel eserlere, güzel organizasyonlara ya da uyumlu takım çalışmalarına işaret eder. Kendini rüyasında saz çalarken gören ve bu müziği beğenen kişi büyük bir ihtimalle bir organizasyonun parçası ya da yöneticisi olacaktır. Rüyada sazla yapılan güzel müzik bir organizasyonda her şeyin tıkırında gittiğinin, müziğin kötü ya da uyumsuz olması ise hala organizasyonda düzeltilmesi gereken yapı taşları bulunduğunun altını çizer. Bu rüyanın yorumunda ortaya çıkan müziğin ahengine ya da ahenksiz oluşuna odaklanmak gerekir. Güzel müzik daima güzel bir kombinasyona ve farklı yeteneklerin ve küçük yapı taşlarının birleştirilerek ortaya güzel bir eser çıkarılmasına işaret eder.

 

Saz ya da başka enstrümanlarla yaptığımız güzel müzik rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı enstrümanların oluşturduğu güzel bir melodi daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz bir müzik ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada saz çalmak

Rüyada saz sesi duymak:

Rüyada saz sesi duymak ve sazla güzel bir müzik yapıldığını duymak güzel duyumlara, güzel haberlere, müjdelere, jest ve iltifat duymaya da işaret edebilir. Hanesinde ya da çalıştığı yerde bir saz müziği duyan kişiye evinden ya da iş yerinden bir müjde gelir. Fakat müziğin kötü olması durumunda bazen bu evde ya da iş yerinde yaşanacak tatsız durumlara, rüya sahibine birinin kaba ya da çirkin laf etmesine işaret eder.

Rüyada saz çalmak duyguların ve iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Rüyamızda sazla yapılan güzel bir müzik duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada saz çalmak aslında liderlik ve yönetim yeteneklerimiz hakkında bilgi sunar. Kendimizi müzik yaparken gördüğümüz rüyalarda ortaya çıkan müziğin kalitesine dikkat etmeliyiz. Güzel bir müzik ortaya çıkıyorsa rüya sahibi bir grup çalışması ile ya da kendi iç dünyasındaki farklı yeteneklerin kombinasyonu ile ortaya güzel bir eser çıkarmaya hazırlanmaktadır. Fakat saz çaldığımız fakat ortaya kötü bir müziğin çıktığı rüyalarda kişi yaşamında bir şeyleri organize etmekte zorluk çekmektedir ya da liderliği hala bazı kişiler tarafından tanınmaktadır.

Rüyada saz dinlemek duygusal alemimizle ya da iç dünyamızla bağlantıya geçmeye işarettir. Bu tip rüyaları yorumlarken duyduğumuz müziğe dikkat etmeliyiz. Güzel müzik daima iç dünyamızda işlerin yolunda gittiğine, kulak tırmalayıcı ya da kötü müzik ise iç karmaşalara bazı duygu ve düşüncelerin bizi rahatsız ettiğine işaret eder. Bazen kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik aslında iç dünyamızda kökleşmiş negatif düşünce paternleri temsilcisidir. Bu negatif düşünce paternleri günlük yaşamımızı etkileyecek ve bizi olumsuz kararlar vermeye zorlayacak kadar etkilidir ve mutlaka iç dünyamıza inerek bu düşüncelerden kurtulmalıyız.

 

Rüyada sazın çalındığı yerde aslında bir uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir şeyler ya birinin kontrolünde ya da birinin kontrolü olmaksızın düzene girmeye çalışmaktadır. Bu rüya bazen iç dünyamızın kendi çapında iyileştirme çabası olduğuna işaret eder. Ya da bazı kişiler için rüyada saz dinlemek teorik bilgileri ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışmak ya da hayatı düzene sokma çabasının göstergesidir. Rüyada müzik dinleyen biri için vurgulanan şey müziğin kompozitörlüğü ya da yapım aşaması ise bu bir nevi iç dünyamızdaki yaşamı organize etme ve kendimiz için bir şeyler yapma dürtüsünün vurgulanmasıdır. Bu rüyanın sahibi aslında geleceği için plan yapmaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page