top of page

Rüyada şehir görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Rol

 • Statü

 • Olaylar

 • İletişim

 • İlişkiler

 • Fırsatlar

 • Etkileşim

 • Arketipler

 • Tutumlar

 • Davranışlar

 • Bağlantılar

 • Toplum bilinci

 • Sosyal faaliyetler

 • Toplumsal olaylar

Rüyada şehir görmek ne anlama gelir?

Rüyada şehir diğer insanlarla ve toplumla ilişki ve iletişim kurduğumuz kendi iç dünyamızın metaforudur. Şehir gördüğümüz rüyalarda şehirdeki tüm insanlar, yaşanan olaylar ve rüyanın senaryosu bilinçaltımızın oluşturduğu arketipler, davranış biçimleri ve olaylara bakış açılarına ışık tutar. Rüyadaki şehir aynı zamanda yaşamın bize sunduğu fırsatlar, faaliyetlerimiz ve aktivitelerle ilgilidir.

Rüyadaki şehir iç dünyamız ve iç dünyamızın durumu, kişilik yapımız ve kendimizi toplum içinde hangi statüye koyduğumuzla ilgili bilgi içerir. Bu rüyalar aynı zamanda başkalarına nasıl baktığımızı hatta başkalarının bize nasıl baktığını gösterebilir. Ayrıca bu insanlardan duyduğumuz her söz bir mesaj niteliği taşır. Bu yüzden şehir rüyalarını yorumlarken şehirde neyi ya da kimleri gördüğümüze ve duyduğumuz her cümleye dikkat etmeliyiz.

 

Şehir rüyaları genellikle kişiliğimizin yapısı ve onu nasıl inşa ettiğimizle ilgili de bilgi içerir. Bu durumda şehrin güzelliği aslında yüksek öz güvenimizin ve kendimiz için çok şey inşa ettiğimizin işaretiyken şehrin çaresizliği ve kötü görünümü iç dünyamızda hala bir şeylerin yolunda olmadığını ve kendimiz için pek bir şey inşa etmediğimizi gösterir. Bir şehirde yalnız dolanıyor olmak genellikle izole olmak, yalnızlık ya da asosyallik işaretidir. Çok eski ve harabe bir şehirde bulunmak ise çökmüş ya da artık işe yaramayan düşünce sistemlerinin ve demode olmuş yaklaşımların temsilcisidir.

Rüyada görülen şehrin havası ve durumu rüya sahibinin içsel durumu hakkında bilgi sunar. Şehir aslında rüya sahibi hakkında çok şey söylemektedir. Eski bir şehir eski kafalılık, zamana uyum sağlayamama ve demode olmuşları yaşamdan uzaklaştıramamaktan dolayı çağın gerisinde kalmanın işaretçisi olabilir. Yepyeni, gıcır gıcır ve teknolojik bir şehirde bulunmak ise rüya sahibinin yenilikçi, bilgisayar ve teknoloji meraklısı bir birey olduğunu gösterebilir. Şehirde her şeyin yolunda olması iç dünyamızda da işlerin tıkırında olduğunu bize söyler. Fakat içinde bulunduğumuz şehirde yanımızda sorun çıkaran insanlar iç dünyamızdaki negatif düşünceler ve kendi zihnimiz tarafından oluşturulmuş engellerdir.

 

Rüyada görülen şehir aynı zamanda bir sosyal değişim merkezidir. Bir şehrin içinde olup bitenler aslında rüya sahibinin sosyal yaşamı içinde olup bitenler hakkında ipuçları sunar. Rüya sahibi kendini nasıl bir şehirde görüyor ise aslında iç dünyasının durumu o şehre benzemektedir. Küçük düşünen ve elinin altında fazla kaynak olmadığını savunan birinin kendini rüyasında küçücük bir şehirde görmesi normaldir. Çünkü rüya sahibi kendi dünyasının dar olduğunu düşünmektedir. Kendini yabancı bir ülke ya da şehirde gören ise büyük düşünür, kendi sularının dışına çıkar, kabuğundan çıkar ya da farklı olanı dener.

Rüyada bir şehir görmek

Şehir rüyaları yüzeysel olarak yorumlanamayacak kadar karmaşık ve semboliktir. Bir şehir rüyası gördüğümüzde yoruma başlamadan önce aşağıdaki soruları kendimize sormalıyız?

 

 • Rüyamda nasıl bir şehirdeydim? kozmopolit ve gökdelenlerin bulunduğu bir şehir mi yoksa küçücük bir şehirde miydim? Karanlık bir şehir miydi yoksa aydınlık mıydı?

 • Rüyamda içinde bulunduğum şehirde gezerken yanımda kimler vardı?

 • Rüyamda gördüğüm şehirde neler oluyordu? Hangi olaylar yaşanıyordu?

 

Kendisini büyük ve gökdelenlerle dolu bir şehirde gören kişinin yaşamında ihtiyacı olduğundan çok daha fazla fırsat ve imkan bulunmaktadır. Büyük şehirler aynı zamanda büyük düşünmek ve kabuğundan çıkmakla ilgilidir. Rüyada küçük bir şehirde bulunduğunu gören ise daha dar bir yaşam alanına sahiptir ya da çevresinde daha az seçenek bulunmaktadır. Karanlık şehir iç dünyamızın karanlığına ve karamsarlığına, aydınlık bir şehir ise tüm belirsizliklerin kaybolmasına ve daha pozitif düşüneceğimiz bir evreye girişe işarettir.

 

Rüyada gördüğümüz şehirde yanımızda bulunan tanıdığımız ya da tanımadığımız her birey yaşamımızdaki arketipler, olaylar ya da durumlarla ilgili bilgi içerir. Bu yüzden şehir gördüğümüz rüyalarda gördüğümüz kişilerin bizim için neyi ya da kimi temsil ettiğine, yaşlarına, davranışlarına ve sözlerine dikkat etmeliyiz. Yaşı belirgin olan kişiler daima numerolojik tarihsel bilgiler içerirler. Örneğin, 1 yaşındaki bir çocuğun yaşının rüyada vurgulanıyor ya da belirgin olması 1 yıl önce başlatılmış bir süreçle ilgili bilgi verir. Yine buna benze bir şekilde, şehirde yolda yürürken önümüze çıkan ve ilerlememizi engelleyen zor ya da kaba biri yaşamın önümüze çıkardığı hızımızı yavaşlatıcı bir engeli temsil edebilir.

 

Rüyada şehir içindeki yerimiz ve diğer insanlarla olan iletişimimiz aynı zamanda toplum içindeki statümüz ve kendimizi gördüğümüz iç dünyamızda durduğumuz yerdir. Rüyada kendini yerde başkalarını bir gökdelenin tepesinde gören kişi hayatta ulaşmak istediği noktaya henüz varmamıştır. Yine buna benzer bir şekilde, kendini tanıdığı kişilerin yanında değil farklı bir yerde gören belki de dışlanmışlık duygusuna kapılmıştır ya da hala kendini o kişilerle aynı sınıfta görememektedir. Şehir rüyaları bulunduğumuz yer ve diğer insanların bulunduğu yer arasındaki kıyaslama yapılarak daha iyi anlaşılabilir.

 

Rüyada bir şehrin yıkıldığını ya da bir afetten dolayı zarar gördüğünü görüyorsanız sosyal bağlantılarınızı kaybetmek tehlikesi altındasınız. Bir şehrin yok olduğunu gören kişi yaşamında sadece bir kişiden değil çok büyük bir grup insandan ayrılabilir ya da bağlantısı kopabilir. Bu rüya genellikle bir işyerinden ayrılmadan ya da dijital alemde bir hesabı kaybetmeden önce de görülebilir. Bir şehrin yok olması aslında rüya sahibinin bilinçaltında hissettiği büyük bir insan kitlesini ya da takipçiyi kaybetme korkusudur.

Rüyada bir şehirde gezmek:

Şehirde gezdiğimiz rüyalar yaşamımız ve çevremizde olanlarla ilgili çok fazla bilgi içeren rüyalardır. Çok ilginç olmasına rağmen bu rüyalar bazen gelecekten de haber verebilir ve başımıza henüz gelmemiş olaylar hakkında uyarı getiricilerdir. Örneğin, şehirde ilerlerken arkamızda duran her şey yaşadıklarımız, kapanmış sayfalar ve geçmişle ilgili iken önümüzde duran her şey henüz yaşamadığımız gelecek hakkında bilgi sunuyor olabilir. Rüyada bir şehirde yürürken önünde hoşuna gitmeyen bir obje, ürkütücü bir hayvan ya da büyük bir engel gören kişinin yakın gelecekte bir engelle karşılaşması olasılığı yüksektir.

 

Şehirde gördüğümüz köprüler daima yaşamımızdaki bağlantı noktalarıdır. Bir kişi rüyasında bir şehirde yürürken aslında bir köprüden geçme niyetindeyse aslında bir amaca ilerleyen yolda bir aracı ya da vesileye ihtiyaç duymaktadır ya da bir amaca ulaşmak aslında başka bir aşamayı atlatmaya (köprüyü geçmeye) bağlıdır. Rüyadaki köprü bazen bizi amacımıza ulaştıracak yaşam yolculuğumuz boyunca tanıştığımız bir kişiyi de temsil edebilir. Şehir rüyalarından gelecek hakkında bilgi almak isteyen kişi rüya senaryosunda nelerle karşılaştığına ve önüne nelerin çıktığına bakmalıdır.

Rüyada karanlık bir şehir görmek:

Rüyada karanlık bir şehirde bulunmak kasvetli bir yaşam tarzı ya da negatif düşüncelerle karartılmış bir yaşam hakkında bizi uyarır. Özellikle, karanlık ama büyük ve gökdelenlerle dolu bir şehirde bulunmamız çevremizdeki fırsatları göremediğimize ya da görmek istemediğimize işaret eder. Fakat bu tip rüyalar bazen bir ülkedeki ya da şehirdeki ekonomik krizlere ve iş imkanlarının kısıtlı olmasına da işaret edebilirler. Dolayısıyla, rüyanın senaryosuna bağlı olarak rüyayı anlamaya çalışmalıyız.

Yağmur daima bereket sembolü olarak görülmüştür. Dolayısıyla yağmurlu bir şehir aslında iş imkanlarının yüksek olduğu bir yerde bulunmaya işaret edebilir. Fakat rüyada görülen şehir karanlık ve yağmurlu ise bu anlam ciddiye alınmamalıdır. Çünkü, karanlık daima kasvetli duyguların ve karamsarlığın sembolüdür. Karanlık ve yağmurlu bir şehir iç dünyamızdaki huzursuzluğa, kendimizi iyi hissetmememize ve bulunduğumuz ortamı beğenmemeye işarettir.

Rüyada bir şehirde şehir turu atmak içsel keşif yapmak ve rüya sahibinin iç dünyasında daha önce farkında olmadığı bir yeteneği keşfetmekle ilgili olabilir. Bu rüya bazen yeni bir karar vermek ya da yeni bir şeye girişmekle de alakalıdır. Rüyasında bir şehirde tur atan aslında gerçek hayatında bir nevi fizibilite çalışması yapmaktadır. Bir başka deyişle, şehir turu atmak bir şeyin iç yüzünü anlamaya çalışmak, araştırmak ve soruşturmakla ilgilidir. Yeni bir fırsat kapısıyla ilgili karar alınmadan önce bu konuyla ilgili soruşturma yapan kişiler bu rüyayı görebilirler.

Rüyada şehir dışına çıkmak özgürleşmek, engellerin ortadan kalkması ve alışılmışın dışına çıkmayla tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi bir süreliğine de olsa farklı olanı dener ya da farklı bir ortamda bulunur. Şehir dışı bize ait olmayan bir mekanın temsilcisidir ve rüya sahibi ertesi gün kendine ait olmayan bir mekana ziyarette bulunur. Rüyada şehir dışına çıkmak aynı zamanda hareket ya da faaliyet alanının genişlemesi, işleri bir aşama ilerletmek ya da kendi sularının dışına çıkarak farklı bir şeyleri denemekle ilgilidir.

Rüyada bir şehirden başka bir şehre yapılan ziyaretler aslında başka insanların dünyalarına ya da bilinçaltlarına yaptığımız ziyaretlerdir. Bu rüyayı gören kişi kendi konfor alanının dışında bir mekana ziyarette bulunur ya da bilmediği bir iş konusunda araştırma yapma olasılığı vardır. Bazen bir şehirden başka bir şehre gitmek yeni bir karar vermektir. Fakat bu karar daha önce yapılan hiçbir şeyle aynı olmayan, farklı kuralların ve farklı bir sistemin işlemesini gerektiren bir karardır. Rüya sahibi kararı verip seçimini yaptıktan sonra kendini bambaşka bir gerçeklikte, farklı bir mekanda ya da yeni bir sektörde başka bir şey yaparken bulur. Bu sektörde kurallar ve işleyiş rüya sahibi için bir önceki sektöründen çok farklı olacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page