top of page

Rüyada seyahat etmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Süreç

 • Gidişat

 • İlerleme

 • Aksiyon

 • Değişim

 • Gelişme

 • Yolculuk

 • Kurtuluş

 • Seyahat

 • Atlatmak

 • Motivasyon

 • Uzaklaşmak

 • Hareket etmek

 • Fikir değişikliği

 • Mekan değişimi

 • Amaca yönelmek

 • Sonuca yaklaşmak

 • Yavaş yavaş oluşmak

 • Engellerin ortadan kalkması

 • Durağan süreçten hareketli sürece geçiş

Rüyada bir yere seyahat ettiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada seyahat etmek “bir amaca doğru ilerleyiş” metaforudur. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde bazı gelişimlerin cereyan etmesini ve amaca yaklaşmayı müjdeler. Fakat bu tip rüyaları yorumlarken yolculuğun nasıl ve hangi taşıt aracıyla yapıldığına, yanımızda kimlerin bulunduğuna ve rüyanın senaryosuna dikkat etmeliyiz.


Seyahat ettiğimiz rüyaların yorumu rüyadaki taşıt aracına bağlı olarak yapılmalıdır. Bisiklet ya da motosikletle yapılan seyahatler daha çok 2 kişiyi ilgilendiren süreçlerde ilerlemeye işaret ederken bir taksi ya da kendi arabamızla yaptığımız seyahatler birkaç kişilik meselelerdeki gidişat ve ilerleme hakkında bilgi sunar. Otobüs ve minibüs seyahatleri daima daha büyük grupları kapsayan konularla ilgili gidişat hakkında bilgi sunar. Trenle yaptığımız yolculuk rüyalarında da daha büyük grubu ilgilendiren gidişatlar ele alınır fakat tren yolculuğunda rüya sahibinin içinde bulunduğu sürece hiçbir etkisi ya da yönlendiriciliği söz konusu olamamaktadır. Uçak yolculukları hiçbir durak ya da trafiğe takılmadığımız yolculuklar olduğundan genellikle tek hamlede sonuca ulaşacağımız ve direk amaca yöneldiğimiz bakış açıları hakkında bilgi sunar.

Rüyada seyahat ettiğini görmek

Rüyada seyahat etmek aynı zamanda engelleri aşmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören nereye seyahat ettiğine, yanında kimlerin bulunduğuna ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır. Beraber seyahat ettiğimiz herkes yol arkadaşlarımız, yanımızda duran yardımcılar ve bizimle aynı amaca (aynı istikamete) doğru ilerleyen bireyleri temsil eder. Seyahat ettiğimiz esnada ayrıldığımız herkes gerçek hayatta yol ayrımları, vazgeçtiklerimiz ve karar değişikliklerinin sembolüdür. Rüyada tek başımıza seyahat ederken bize katılanlar daima hayatımıza yeni girenler, yeni arkadaşlık ya da duygusal ilişkilerimiz ya da kendimize kattıklarımızın simgesidir. Bazen seyahat ederken yanımıza hoşumuza gitmeyen ya da bizi rahatsız eden bir figür gelirse bu rüya yaşam yolculuğumuzda bizi rahatsız eden bazı engel ya da sorunlarla karşılaşacağımız anlamına gelebilir.


Rüyada basit bir seyahat sağlık, finans ya da başka bir konuda artık istikametimizin belli olduğu ve kararlı olduğumuzu gösterir. Rüyasında seyahat edenin bir amacı ve hayatta varmak istediği bir amaç vardır. Fakat yine de rüyada yapılan her seyahat bu kadar olumlu anlam içermez. Nereye gittiğini bilmeden seyahat etmek, yönsüzlük ve sonu başarısızlık olacak gidişatın simgesidir. Belli bir istikamete doğru seyahat etmek daima kararlılık ve amaç uğruna atılan adımların simgesidir.


Rüyada seyahat ettiğimiz esnada karşılaştığımız tüm engeller, çukurlar ya da bizi rahatsız eden figürler yaşam yolculuklarımızda karşımıza çıkan sorunların ve hızımızı yavaşlatacak her şeyin simgesi olabilir. Bu rüyayı gören bir amaca ulaşmak adına bazı zorluklar yaşayacağını bilmelidir. Rüyada seyahat ederken yolun ikiye ayrılması genellikle fikir ayrılıkları, boşanma veya hayatta bir seçin yapma noktasına varmanın işaretidir. Kısacası, bu rüya rüyada nasıl seyahat ettiğimiz, kimlerle olduğumuz ve seyahat esnasında neler yaşadığımız dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tüm bu ayrıntılar hedeflere doğru ilerleme şeklini yansıtır.


Rüyada seyahat etmek bazen değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma ılımlı geçiş gibi unsurlara değinir. Bu rüyayı gören için seyahate başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir. Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete seyahat eden kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir. Aşağı istikamete yapılan seyahatler bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.


Rüyada zorlu, dolambaçlı ya da labirent gibi yollarda seyahat etmek kararsızlıklarla dolu bir süreçte ilerlemekte zorluk çekeceğimize delalet eder. Bu rüyayı gören için aynı zamanda çok fazla sıkıntı ve komplikasyon ilerleme sürecinde var olacaktır. Bazen rüyada labirent gibi karmaşık bir yolda seyahat etmek bir amaca nasıl ulaşacağını bilememek, yönsüz ya da rehbersiz kalmak olarak yorumlanır. Bu rüya bilgi eksiliği veya yeterince donanıma sahip olmadığımız zamanlarda da görülebilir. Rüyasında çok karışık ya da karmaşık bir yolda seyahat eden bir amaca ulaşmak için aslında çok çalışmak zorunda değil daha verimli çalışmak zorunda olduğunu bilmelidir.

Rüyada yurt dışı seyahatine çıkmak:

Rüyada yurt dışına seyahat etmek aynı zamanda konfor alanının dışına çıkmak, içsel keşifler ya da farklı olanı denemek gibi temalar içerir. Rüyasında özellikle yurt dışına seyahat ettiğini gören kişi için alışılmış olanın dışına çıkarak farklı tecrübeleri yaşama olasılığı vardır. Rüyadaki seyahat bazen içsel keşifler ya da yeni bir yeteneğin hatta bazen bir iş alanının keşfine de işaret edebilir. Rüyasında seyahat eden kişi aslında bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir iş alanına ya da farklı bir yeteneğe derinlemesine dalar ve öğrenme sürecine girer. Rüyadaki seyahat daima ufkunu genişletmek ve öğrenmenin de altını çizer.

Rüyada beraber seyahat ettiğimiz kişiler daima hayatımızda ilerleyen bir süreçte karşılaştığımız kişi ya da olayları temsil eder. Fakat, rüyada gördüğümüz bu bireyler daima kişilere işaret etmek zorunda değildir. Bazen yaşadığımız olaylar ya da durumlar da rüyada bize seyahatlerimizde eşlik eden figürler kılığında görülebilirler. Bu rüyayı en iyi yorumlama biçimi yanımızda seyahat edenlerin nasıl davrandığına, bize yardımcı mı yoksa sorun çıkaran mı olduğuna odaklanmalıyız. Çünkü, bu tip rüyalarda genellikle yanımızda sorun çıkaran figürler yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız problemler, hastalıklar ya da engellerin işareti de olabilirler. Seyahat ederken bize yol gösteren herkes bir süreçte bize yardımcı olacak kişilerin hatta içgüdülerimizin de temsilcisi olabilirler.

Rüyanızı yazın:

bottom of page