top of page

Rüyada şeytan öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada şeytan öldürmek ne anlama gelir?

Rüyadaki şeytan gölgemizi, karanlık tarafımızı ve bizi kısıtlayan, sınırlandıran negatif düşünceleri sembolize eder. Bu yüzden şeytanı öldürmek daima iyiye alamettir. Rüyasında şeytanı öldüren kişi negatif güçlere, olumsuz alışkanlıklarına ve düşünce kalıplarına galip gelir.


Rüyamızdaki şeytan gölge benliğimiz ve olumsuz güçlere işaret eder. Bu yüzden şeytanı öldürme rüyaları kötülüklerden arınma rüyalarıdır ve daima pozitif işaretlerdir. Rüyasında şeytanı öldüren kişi bir kötülükten ya da musibetten kendini kurtaran kişidir.  Şeytan rüyada ortaya çıktığında, bu olumsuz etkileri bilinçli farkındalığınıza getirmek için bir fırsat olarak görün, böylece kendinizi bu negatif güçlerin elinden kurtarmak için harekete geçebilirsiniz.

Rüyada şeytanı öldürdüğünü görmek

Şeytan rüyalar aleminde “kötü bir şey” metaforodur. Şeytan öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza kötü bir şeyin ya da bir olgunun girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında şeytanı öldüren kişi çok kötü ya da hayırsız bir gidişata hayır der ve iyi bir karar vermiş olur. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir şeytan daima acımasız ya da kötü niyetli bir düşman sembolüdür. Saldıran bir şeytanı öldürmek ise bu düşmanı yenmektir.


Şeytan öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda kötüye karşı yapılan mücadelede kazanmak ve yaşamımızın kontrolünü elimize almanın müjdecisidir ve bu rüyalar daima hayırlıdır. Şeytan, semboller aleminde kötünün ve kötüye dair her şeyin yöneticisi ve hükümdarıdır. Dolayısıyla şeytanı öldüren kişi kötü bir işe hayır der ve kazanan olur.

Şeytan öldürdüğümüz rüyalar negatif duygular, düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Kötü bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda şeytan öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran şeytan karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Şeytanı öldüren bu engeli aşar.


Rüyada bize saldıran şeytan bazen kötü niyetli düşmanlar, rakipler ve ya da yaşamımızı derinden etkileyecek sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun yaşamımıza girecek “kötü bir şey” olduğunu anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda şeytanı yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran şeytan kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Şeytanı öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden şeytanı öldürmek daima iyiye alamettir.

Rüyadaki şeytan bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir şeytanın ya da kötü bir karakterin bize saldırdığını görürüz. Şeytanı öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.


Şeytan öldürdüğümüz rüyalarda zorlu düşmanlarla çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü düşmanlar zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “şeytanı öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.

Şeytan öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran şeytan bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir şeytan kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir şeytanın kendisine saldırdığını görebilir. Şeytanı öldürürse sorun ortadan kalkar.


Bazen şeytan öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran şeytan ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki şeytanı öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.

Şeytan öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki şeytanın durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir şeytan daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer şeytan yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.


Şeytan öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi kötülükle savaşı seçmektir. Çünkü, şeytan ya da benzeri siyah ya da negatif enerji varlıkları daima davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip düşmanlar ya da yaşamımızı zora sokacak sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (şeytan tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (şeytanı öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat şeytanı öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page