top of page

Rüyada sıfır (0) görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Öz

 • Bitmek

 • Sakinlik

 • Sessizlik

 • Sonsuzluk

 • Ana rahmi

 • Potansiyel

 • Etkisiz eleman

 • Paranın tükenmesi

 • Enerjinin tükenmesi

 • Beklenen şeyin olmaması

 • Olayların arifesinde olmak

 • Fırtınadan önceki sessizlik

 • Beklenen parayı alamamak

 • Banka hesabının sıfırlanması

 • Bir oluşumdan hemen öncesi

 • Elde avuçta bir şey olmaması

Rüyada sıfır sayısını görmek ne anlama gelir?

Rüyada sıfır tüm sayılar içinde ruhlar alemiyle bağlantılı tek sayıdır ve eski Hint uygarlıklarına göre kainatın rahmini temsil eder. Aslında sıfır hem “hiç bir şey” hem de “yokluk” ve henüz var olmayanların temsilcisidir. Aynı zamanda atomun ve sonsuzluk döngüsünün simgesidir.


Bir sayı olarak kabul edilmeyen sıfır rüyada görüldüğünde bir oluşumdan hemen öncesini ve kişi için bir arife dönemini temsil eder. Rüyada 1 her zaman ilk insanın (Adem) 2 ise ikinci insanın (Havva) simgesidir. Bu yüzden 1 sayısının öncesindeki sıfır aslında bir oluşumdan hemen öncesini bazen de bir bebeğin ana rahmine düşmesinden hemen öncesini temsil eder. Fakat bu oluşum her zaman bir insan hayatı ile ilgili değildir. Bazen rüyada görülen sıfır ilham ya da bir fikirden öncesini ya da bir şirketin kurum aşamasından öncesini temsil edebilir. Kısacası, sıfır sonsuz potansiyelin yöneticisidir ve bize “şu anda bir şey yok fakat yarın her şey olabilir ” mesajı veren sayıdır.

Rüyada sıfırı görmek

Sıfır aynı zamanda rüya sahibinin hayatında yapacağı çok önemli bir başlangıcın hemen öncesinde görülebilir. Bu büyük başlangıç aslında kişi için bir milat devridir. Bazen sıfır fırtına öncesi sessizliktir ve sessiz ve sakin bir sayı olmasına rağmen yarın çok büyük gelişmeler olacağından haber verebilir. Sıfırı rüyasında gören kişi elinde avucunda hiçbir şey olmamasına da aldanmamalıdır. Çünkü bu rüya bazen kişinin kendini parasız ya da hiçbir şeye sahip olmadığını sandığı zamanlarda görülebilir. Fakat sadece bugünü yansıtır ve yarın nereden ne geleceği asla belli olmaz.


Rüyada görülen sıfır aynı zamanda yorgunluk, bitik olmak ve enerjisiz hissetmeye delalettir. Bazıları için parasızlık ya da başarısızlıktır. Kısacası bu sayı hiçbir şeye sahip olamamak ve boşluğun simgesidir. Fakat asla unutmamak gerekir ki ona en yakın sayı tüm sayıların babası 1’dir ve bu sayı hayatımızda yapabileceğimiz büyük başlangıçların temsilcisidir. Sıfır çok güçsüz ve etkisiz bir sayı olmasına rağmen birin enerjisiyle elde avuçta hiçbir şey olmamasına rağmen her an her şeyin olabileceğini ve insan zihninin sonsuz yaratıcılığını bize hatırlatır. Aslında sıfır tıpkı temsil ettiği ana rahmi gibi bir başarıya ulaşmak için mevcut potansiyelin bulunduğunu fakat bu potansiyelin başarıya dönüşmesi için ilk dokunuşun ya da ilk hamlenin yapılması gerektiğini bize hatırlatır.


Numeroloji insan hayatını 1-12 arası değerlendirir. Tıpkı bir duvar saati gibi 1 ile başlayan çark 12 de son bulur. Bu yüzden 0 her zaman ruhlar alemi, doğum öncesi ve ana rahminin simgesidir. 13 sayısının uğursuz sayı olarak görülmesinin sebebi ise yaşam sonrası ruhlar alemini temsil etmesidir. Esasında numerolojide 0 ve 13 ruhlar alemi sayıları olmalarından dolayı birbirlerine benzerlerdir. Fakat 13 daha karanlık ve yaşam sonrası yeraltı alemini temsil ederken sıfır daha umut doludur ve bir başlangıcın hemen öncesindeki enerjiyi temsil eder.


Bir arzusu ya da dileği olan kişi için rüyada sıfırı görmek kötü haber olabilir. Çünkü rüyada sıfır hiçbir şey almak ve elleri boş dönmenin de temsilcisi olabilir. Rüyada sıfırı gören kişi ertesi gün banka hesabında hiç para olmadığını görebilir ya da beklediği bir parayı alamayacağını anlayabilir. Bir yere başvuran bir kişi ise rüyasında sıfır görmüş ise reddedilme olasılığı vardır. Kısacası, rüyada sıfır hiçbir şey almadan  ile geri dönmektir. Bu rüya bazen paranın ya da kaynakların bitip tükenmesi anlamına da gelebilir.

Tarotta sıfırın yönettiği tek kart Deli kartıdır. Deli tarotun hiçbir bilgiye sahip olmayan ve hiçbir enerji ile yüklü olmayan tek kartıdır fakat büyük arkanada kendisinden sonra gelecek olan her karttan bir şey öğrenerek yolculuğunu tamamlar. Bu yüzden tarotta büyük arkanaya aynı zamanda kahramanın yolculuğu denir. Deli sıfırın saflığı ve duruluğuyla başladığı yolculuğunda ilk kart olan büyücüyle yani hayatında ilk tanıdığı erkek olan babasıyla tanışır. Ondan sonra ziyaret ettiği kart ise Azize yani onun annesidir. Deli tüm bu yolculuğunda hayata dair bir çok şeyi öğrenir. Hatta yolculuğunda şeytanla bile karşılaşır ve şeytan ona kötünün ve kötülüğün de hayatın bir parçası olduğunu öğretir. İşte deli orada ya masumiyetini kaybederek şeytana uyar ya da şeytana ve kötülüğe direnerek yolculuğuna devam eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page