top of page

Rüyada silahlı çatışma görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kaos

 • Çekişme

 • Çatışma

 • Rekabet

 • Kavga

 • Gürültü

 • Düşman

 • Rakip

 • Saldırı

 • İt dalaşı

 • Boşanma

 • Uyuşmazlık

 • Laf dalaşı

 • Uzlaşamamak

 • Fikir ayrılıkları

 • Koltuk kavgası

 • Ortaklığın bozulması

 • Tansiyonun yükselmesi

Rüyada silahlı çatışma görmek ne anlama gelir?

Rüyada silahlı çatışma en genel anlamı itibariyle fikir ayrılıklarının, uzlaşamamanın ve ortaklığın bozulmasına delalettir. Silahlı çatışma genellikle farklı yönlerde ilerlemek isteyen ortak ya da kişilerin bir noktada buluşmasını temsil eder. Bu yüzden bazen bireysel farklılıklardan dolayı anlaşamamak dolayısıyla hayattaki ilerleyişin durması bazen de fikir ayrılıklarına delalettir. Kaderde ilerleyişin devam etmesi sadece biri ya da birileriyle anlaşmak ve ortak bir çözüm bulmaya bağlıdır.

Rüyada silahlı çatışma aynı zamanda güçlünün güçsüzü etkisiz hale getirmesi ya da bir kişinin diğerine güç göstergesi yapmasıyla ilgilidir. Bir silahlı çatışmada bir yenen olduğu gibi bir de yenilen vardır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi silahlı çatışmanın gidişatına bakmalıdır. Rüya sahibi güçlü tarafta mı? Birilerini esir alıyor mu? Ya da kendisi esir mi alınıyor? Rüya sahibinin silahını ya da bulunduğu kaleyi fetheden biri mi var?

 

Eğer rüya sahibi güçsüz ve kayıp veren biri ise gerçek hayatta da bir koltuk kavgası ya da ego yarışında kaybeden taraf olacaktır. Rüyasında koruduğu toprağı ya da kaleyi kaybeden kişi iş hayatında bir koltuğu ya da aşk hayatında bir partneri başkasına kaptırır. Esir alınıyor ise yine buna benzer bir durumu yaşar.

Rüyada silahlı çatışma bazen gruplaşma ve kendini bir grubun parçası görmekle alakalıdır. Bu rüyayı gören kişi aslında “kendi askerlerim” olarak içinde bulunduğu grubu, “düşman askerleri” olarak da rekabet ettiği grubu algılamaktadır. Bu rüyanın en güzel yorumunu yine kişi kendini hangi gruba dahil ve hangi grubun karşısında gördüğünü anlayarak yapmalıdır.

Rüyada silahlı çatışma uzlaşma yolunun artık mümkün olmadığı ve bir tarafın diğer taraftan bir şeyi zorla almaya çalışması durumunda da görülür. Bu rüyayı gören kişi için bir şeyler tehlike altındadır ve kişi sahip olduklarını koruma hissine kapılır. Rüyada kendini asker ve ülkesini savunurken gören kişi belki de iş hayatında bir koltuğu başkasına kaptırma korkusu yaşamaktadır. Ya da aşk hayatında sevdiği partnere başka biri göz dikmiş ve onu engellemeye çalışmaktadır. Bu rüyayı gören rüyanın gidişatına ve yaşadığı hayata göre yorumlamalıdır.

Rüyada silahlı çatışma tam anlamıyla rekabet ortamında rekabetin artmasına delalettir. Bu rüyayı gören için bir şeye rağbet çok kadar fazladır fakat o sadece bir kişinin ya da bir grup insanın eline geçecektir. Bu rekabet bazen iş ortamında ya da aşk hayatında olabilir. Kaderde ilerleyiş tam anlamıyla durma noktasına gelmiştir ve silahlı çatışmada galip olan istediğini alan taraftır.

Rüyada silahlı çatışma olduğunu görmek

Rüyada silahlı çatışma mücadele, zorluk ya da fikir ayrılıklarına delalettir. Çatışan kişi biri ya da birileriyle tüm uzlaşma imkanlarının sona erdiğini anlamış ve bir şeyi zorla ya da güç kullanarak alma yoluna gitmektedir. Ya da bunun tam tersine rüya sahibinin tanıdığı birileri ondan bir şeyi anlaşarak ya da uzlaşarak değil zorla ve zorbalıkla almaya çalışmaktadır. Rüyada çatışan kişi gücünü kanıtlamak zorunda kalan kişidir.

Rüyada silahlı çatışma bazıları için ortaklığın bozulmasında yaşanacak zorluklar ya da boşanma davasının zorluklarıyla uğraşmaya delalet eder. Bu rüyayı gören kişi  ya biriyle ya da birileriyle yol ayrımına gelmiş ve o kişiden mümkün olduğu kadar şeyi korumaktadır ya da iki taraflı bir mücadelede her iki taraf da artı uzlaşma yerine birbirine zarar verme çabası içine girmiştir. Rüyada silahlı çatışmada yaralanıp kan kaybettiğini gören kişi büyük bir ihtimalle para kaybeder ya da zarar görür.

Rüyada silahlı çatışma çıkması:

Rüyada silahlı çatışma çıkması kaderde zorlu bir mücadele ve yarışa girmeye delalettir. Bu rüya genellikle bir yarış ya da rekabet ortamına ya da bir şeyi elde etmek için rüya sahibinin tüm gücünü ve yeteneklerini kullanması gerektiğine işaret eder. Hatta bazıları için silahlı çatışma bir şeyin zorla ya da zorbalıkla alınmasıdır. Rüya sahibi ya bir şeyi kendi almak zorundadır ya da onun elinden biri alacaktır. Rüyasında birden silahlı çatışma çıktığını gören için bir konuda tüm uzlaşma yolları kapanmış ve bundan sonra her türlü hile ve hurdaya başvuracak düşmanlar belirmiştir.

Rüyada silahlı çatışmada ölmek :

Rüyada silahlı çatışmada öldüğünü gören kişi bir mücadele uğruna çok fazla şeyden vazgeçmek zorunda kalır. Bu rüyayı gören kişi bir yolun sonuna gelmiştir fakat kendisi için daha hayırlı bir sayfa açılır. Rüya sahibi bir şeyi yenilgi ya da bitiş olarak algılamaktadır fakat kaybettiği şeyin yerine çok daha iyi bir şeyle ödüllendirilecektir. Bu rüya bir şeyin elimizden zorla ya da zorbalıkla alındığı zamanlarda görülür.

Bu rüya grup ya da gruplaşmayla ilgili bir rüyadır. Silahlı çatışmada yenik düştüğü kişinin içinde bulunduğu grup bir mücadeleyi kaybeder ve yolun sonuna gelir. Rüyada kişinin “benim askerlerim” olarak algıladığı bazen gerçek hayatta çalıştığı şirket ya da dahil olduğu bir grubun simgesidir. “Düşman askerleri” ise diğer grubun elemanlarıdır. Silahlı çatışmada düşman askerlerine yenik düştüğünü gören kişi karşı gruba bir başarıyı kaptırır.

Rüyada esir düşmek gerçek hayatta özgürlüğü kaybetmek ya da bir başarıyı başkasına kaptırmakla alakalıdır. Bazen bu rüyanın anlamı bir düşmana ya da rakibe çok büyük bir koz vermek ya da gol yemektir. Rüyada esir alınan kişinin düşmanı ya da rakibi kendisine öyle bir hamle yapar ki rüya sahibinin atacağı hiçbir hamle onu bu mücadelede galip kılmayacaktır. İpler tamamen düşmanın eline geçmiştir.

Silahlı çatışmada yaralandığını gören kişi bir rakip ya da düşmandan gelecek bir hamleden dolayı zarar görür. Silahlı çatışmada yaralanıp kendisinden oluk oluk kan aktığını gören kişi bir mücadele sonrasında büyük paralar ödemek zorunda kalabilir. Süregelen bir tazminat davası olan bir kişi bunu rüyasında görürse çok büyük para kayıplarıyla karşılaşabilir. Silahlı çatışmada yaralanan kişi aynı zamanda düşman ya da rakiplerine karşı güçsüz duruma düşer ya da onların eline vermemesi gereken bir koz verir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page