top of page

Rüyada şimşek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ses

 • Şok

 • İflas

 • Yıkım

 • Tahrip

 • Saldırı

 • Tehlike

 • Duyum

 • Sarsıntı

 • Sarsılmak

 • Ani değişim

 • Dış etmenler

 • Kontrol kaybı

 • Düşman saldırısı

 • Sonun başlangıcı

 • Radikal değişimler

 • İstikrarın sarsılması

 • Dışarıdan içeriye gelecek hamle

Rüyada şimşek görmek ne anlama gelir?

Rüyada şimşek her şey yolunda giderken birden konfor sarsıcı ve rahatı bozucu bir olayın yaşanmasına ya da duyumun alınmasına delalettir. Bir başka deyişle şimşek sesi ürkütücü ve kişinin hayatını etkileyici bir ses yani gerçek hayatta alınan bir duyumdur. Bu rüya kişini kontrolünün dışında ve dışarıdan gelecek bazı etkilerin yaşam konforunu sarsacak derecede büyük ve etkileyici olmasıyla ilgilidir.

 

Rüyada şimşek gökyüzünden gelenin yani ruhani güçlerin yeryüzündeki hayatı yani fiziksel olanı etkilemesiyle ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda kişinin hayatında düzen ve istikrar varken bu düzeni ve istikrarı bir anda bozabilecek kadar güçlü bir değişim ya da duyumun alınmasına işaret edebilir. Bu duyum ya da dış etkiler bazen o kadar şiddetlidir ki rüya sahibinin yaşam konforunu etkileyecek kadar şiddetli olabilir. Bu rüyayı yorumlamak isteyen şimşeğin ne derece güçlü olduğuna ve sesinin ne kadar fazla duyulduğuna da dikkat etmelidir. Çünkü rüyada görülen şimşeğin sesi aslında gerçek hayatta karşılaşılacak bu dış etkinin şiddetiyle doğru orantılıdır.

 

Rüyada görülen şimşek bazen hazırlıksız yakalandığımız değişimlerin temsilcisidir. Kişi birden bir şey duymuş ya da ani bir dış etkiyle istikrarı o kadar hızlı etkilenmiştir ki bu değişime hazırlanmaya ya da adapte olmaya fırsat bile bulamaz. Bazıları için şimşek ani bir şok ya da kendisini çok şaşırtan bir şey duymaya delalettir. Fakat bu şimşekten sonra kişinin hayatı asla eskisi gibi olmayacaktır. Bu rüyayı yorumlamak isteyen şimşeğin fiziksel aleme ne kadar zarar verdiğine de dikkat etmelidir. Hiçbir zarar vermeyen, hiçbir yerde yıkıma sebep olmayan bir şimşek sadece kuru gürültü ve şaşırtıcı dedikoduların temsilcisidir. Ortalığı yıkan, takrip eden ya da ateş çıkaran bir şimşek ise bizi daha derinden ve istikrarımızı bozan etkileyen değişimlere işaret eder.

Rüyada şimşek çakması

Rüyada şimşek çakması:

Rüyada çok büyük yıkıma sebep olan ve kişinin evini ya da değer verdiği bir şeyleri yıkan şimşek bazen yeni bir şeylerin hayatımıza girmesi için eskiyi temizleyerek ortadan kaldırma çabasının simgesidir. Kainatta bir düzen vardır ve uzaydaki bir boşluğun yerine o cisim kaldırılmadan yenisi koyulamaz. Bu rüyada anlatılan tema da tam anlamıyla budur. Şimşek bize “yenisini istiyorsan eskisini yok et” mesajını getirir. Yok edilmesi gereken bazen eski ilişkimiz, bazen ayrılmamız gereken iş yerimiz ya da başka bir şeydir. Rüyadaki şimşek aslında yeni olana yer açılması gerektiği uyarısıdır.

 

Tarotta şimşek büyük arkananın yıkılan kule kartında oldukça belirgin bir şekilde ele alınmıştır. Mars tarafından yönetilen bu kartta bir kuleye şimşek düşmüş ve yanan kuleden aşağıya iki kişinin düştüğü resmedilmiştir. Bu şimşeği tanrılar tanrısı Zeus’un gönderdiğine inanılır ve kartta resmedilen kule aslında tanrının evidir. Yıkılan kule kartında resmedilen şimşek yıkıcı dış güçlerin, yıkılan kule ise kişinin hayatında yıkımı başlamış olanların simgesidir. Bu kart tarotçuları en çok ürküten karttır çünkü kişinin hayatındaki bu şimşek aslında onun için bir sonun başlangıcıdır.

Rüyada şimşek düşmesi hayatımızda beliren ani değişimler ve şok edici olaylar ve bu olayların bıraktığı etkilerin temsilcisidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için şimşeğin tam olarak nereye düştüğüne, rüya sahibine ne adar yakın olduğuna, rüya sahibini ne derecede etkilediğine ve rüya sahibinin ne hissettiğine bakmak gerekir. Çünkü bu sorulara verilecek cevaplarla gerçek hayatta yaşananlar arasında bağlantı vardır. Rüyasında şimşeğin kendi evine düştüğünü gören kimse bir olaydan birinci derecede etkilenir. Şimşeğin uzakta bir yere düştüğünü gören ise bazı olaylardan daha az etkilenir.

 

Rüyada şimşek düşmesi bazı durumlarda fiziksel olanın değil zihinsel olanın yıkımı ile ilgili de olabilir. Sahip olduğumuz değer, inanç ve davranış kalıplarını tamamen alt üst edebilecek ve bizi sil baştan yapmak zorunda bırakacak bir olay ya da durumun yaşanmasının işaretidir. Şimşek düşen rüyalarda yaşanan durum kişinin hayatında milat olarak nitelendirilebilecek kadar güçlüdür. Kişi için adeta şimşek düşmeden öncesi ve sonrası olmak üzere zaman artık ikiye bölünmüştür. Elden çıkan ve kaybedilen her ne ise bu kaybı kabullenmekten başka çare bulunmamaktadır.

Rüyada şimşek çakması ve hemen peşinden yağmur yağması hayırsız gibi görülen bir olayın aslında hayırlara vesile olması, sonrasında bolluk bereket getirmesi, kişinin hayatını değiştirmesi ve rızkını arttırmasına delalettir. Rüyada çakan şimşek aslında kişi hayatında bir şok ve hazırlıksız yakalandığı bir değişimdir. Kişinin her ne kadar ilk başta konforu bozulsa ve bu değişimden rahatsız olsa da biraz bekledikten sonra aslında her şerde bir hayır olduğunu anlar. Bu zoraki değişim ve bir şeylerin yok olması esasında gökyüzünden gelen enerjinin ve ruhani güçlerin kişinin hayatında yeni bir sayfa açmak için eski olanı tamamen yok etmesiyle alakalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page