top of page

Rüyada sınır görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Geçit

 • Milat

 • Ayrılık

 • Değişim

 • Boşanma

 • Bitiş çizgisi

 • Uç noktalar

 • Ayırıcı unsur

 • 2 hayat arası

 • Fikir ayrılıkları

 • Dönüm noktası

 • Sınırlandırılmak

 • Öncesi ve sonrası

 • Uzaklaşma arzusu

 • 2 farklı yaşam alanı

 • Merkezden uzaklaşmak

 • Karı kocanın yatakları ayırması

 • Konfor alanından bu alanın dışına bakmak

Rüyada sınır görmek ne anlama gelir?

Rüyada sınır en genel anlamıyla 2 farklı alanı birbirinden ayıran sembolik bir objedir. Bu rüyada kişinin hayatı bilinçaltı tarafından adeta sınırın içinde bulunduğumuz tarafı (konfor alanı) 2-sınırın diğer tarafı (konfor alanının dışı) olmak üzere 2 farklı alana bölünmüştür. Sınırın içinden dışına bakan aslında konfor alanının dışına (yurt dışı) bulunduğu konfor alanından (anavatan) bakmaktadır. Konfor alanı her zaman alışmış olduklarımız, tanıdıklarımız ve bildiklerimizle dolu olan mekandır fakat konfor alanının dışı rüya sahibi için adeta henüz keşfedilmemiş toprak parçası gibidir.

Rüyada sınırın dışı bilinçaltının “öteki taraf” algısıdır. Bazen konfor alanımızın dışına çıkma arzusuyla  “acaba orası nasıl” diye düşündüğümüz zamanlarda bu rüyayı görürüz. Bilinçaltının “öteki taraf” algısı bazen ölüm algısıdır. Bir başka deyişle bilinçaltı içinde bulunduğumuz alanı yaşam, sınırın öteki tarafını ise ölüm olarak algılar. Rüyada birinin sınırı geçerek yabancı bir ülke sınırları içine girmesi o kişinin vefat edeceği anlamına da gelebilir. Fakat her zaman bu anlama gelmeyebilir ve sadece bu kişinin uzaklaşması ya da rüya sahibinden ayrılması anlamı içerebilir. Bununla beraber sınırın öteki tarafı bize ait olmayan alanı temsil eder. Bazen bu rüya çalışmadığımız bir şirket ya da içinde bulunmadığımız bir organizasyon hakkında da bilgi sunabilir.

 

Rüyada görülen sınır aynı zamanda bir “yabancı” objesidir. Bu rüya genellikle yabancı kişiler, yabancı olduklarımız, bilmediklerimiz, yabancılar ya da yurt dışındakiler hakkında bilgi sunar. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için sınırın içinde ve ötesinde tam olarak ne olduğuna odaklanmalıyız. Sınırın diğer tarafında yaşanan kaos, kavga ya da yangına benzer felaketler uzaktan gelecek kötü haberlere delalettir. Sınırın içinde yaşananlar da bu kötü haberlerin daha yakından gelmesine işaret eder. Rüyanın sahibi aynı zamanda rüyada kimlerin bulunduğuna ve kimlerin sınırın hangi tarafında olduğuna dikkat etmelidir.

Rüyada sınır tüm bu gruplandırma özelliğiyle bazen ayrılık ya da fikir çatışmalarına da işaret edebilir. Hayatta farklı yönlerde ilerlemek isteyen kişiler, ayrılık sürecindeki karı-koca ya da farklı memleketlerde yaşayan kişiler rüyada sınırın bir tarafındaki ve diğer tarafındaki kişi veya objeler olarak belirebilirler. Bazen sınır hanede ayrılık ya da fikir çatışmaları, karı-kocanın yatak odalarını ayırması ya  da farklı yönlerde ilerlemek istemelerine işaret edebilir. Kısacası rüyadaki sınır bir ayıraç işlevi görür ve hayatı ya da hayatımızdaki kişileri birbirinden ayırıcıdır.

Son olarak, rüyada sınır hayatımızdaki ikiye bölme işlemini bilinçaltında gerçekleştiren objedir. Bazen hayatı öncesi-sonrası olarak ya da bu bölge veya o bölge olarak ikiye böler. Kimileri için sınır tam anlamıyla bir bitiş çizgisi veya milattır ya da uç noktaların temsilcisidir. Bu rüyanın sahibi için sadece 2 temel unsur vardır: burası (sınırların içinde kalan bölge) ya da orası (sınırın dışında kalan bölge). Rüya sahibi bu rüyayı daha iyi yorumlamak için tam olarak rüyada ne olduğuna, kimlerin sınırın hangi bölgesine düştüğüne odaklanmalıdır.

Rüyada ülke sınırlarını görmek

Ülke sınırlarıyla ilgili rüyalar genellikle “konfor alanı” ve “konfor alanının dışı” olarak hayatımızı ikiye bölen rüyalardır. Bu rüyanın sahibi için sınırın içi kendine ait olanların sınırın dışı ise kendine ait olmayanların, henüz gitmediği yerlerin, keşfetmediklerinin ve konfor alanının dışını temsil eder. Bazen rüyada ülke sınırlarının içi yaşam ülke sınırlarının dışı ise ölümdür. Bu yüzden sınırın dışına bakmak aslında ölüme bakmak ya da ölüm korkusudur.

Rüyada ülke sınırlarının içi aynı zamanda “bilinen” ya da alışık olduğumuz alanı ülke sınırlarının dışı ise “bilinmeyen” ve alışık olmadığımız ve daha önce hiç deneyimimiz olmayan, kısacası kendimizi yabancı hissettiğimiz alandır. Rüyada ülke sınırlarının dışına çıkmak ya da en azından oraya bakmak bazen “uzaklaşma” teması içerir. Bazıları için bu durum yurt içi – yurt dışı bağlantılı meselelere ışık tutar. Yurt dışında yaşayan kişilerin sınırın diğer tarafında bulunması de normaldir.

Rüyada sınır çizgisi:

Rüyada sınır çizgisi kişi için 2 farklı alanı bölücü ve ayırıcı bir semboldür. Bazen de değişim ve bit hayatın bitişi diğerinin başlangıcı ya da bir durumdan başka duruma geçiş arasındaki geçittir. Rüyadaki sınır çizgisinin durumu, kalınlığı ve tam olarak bu sınır çizgisinin başına ne geldiği aslında bizim için bu değişimin ve bir durumdan başka bir duruma geçişin tam olarak nasıl olacağı konusunda ufak ipuçları verebilir. Kısacası rüyada görülen sınır çizgisi rüya sahibini hayatında bir durumdan başka bir duruma geçiş ile ilgili bilgi sunar. Rüyayı gören kişi tam anlamıyla sınır çizgisinde neler yaşandığına da bakmalıdır.

Rüyada sınır ötesi:

Rüyada sınır ötesi ve sınır ötesindekiler rüya sahibi için “diğer taraftakiler” olarak görülen kişilerdir. Rüyada sınır bir ayrıştırma ve bölme aracıdır. Sınırın bir tarafındakiler ve diğer tarafındakiler olmak üzere kişileri ve objeleri gruplara ayırır. Bu rüya sembolik olarak “oda” rüyasıyla da büyük benzerlikler gösterir. Tıpkı rüyadaki odaların evi (yaşam alanını) farklı kutucuklara (yaşam alanlarına) bölmesi ve ayrıştırması gibi rüyada görülen sınır da kişinin hayatını adeta sınırın bir tarafı ve diğer tarafı olmak üzere 2 temel parçaya böler. Bu rüyaya göre sınırın rüya sahibinin bulunduğu tarafı kendi ait olduğu grup, diğer tarafı ise ait olmadığı grubu temsil eder.

Rüyada sınır ötesi operasyon yapıldığını görmek alışılmışın ve konfor alanının dışına çıkmak ve orada bazı faaliyetler yapmakla ilgilidir. Rüyada sınır ötesinde operasyon yaptığını gören kişi kendi faaliyet alanının dışında bir alanda fizibilite çalışması yapar ya da kendine uzak ve daha önce hiç yaşamadığı bir duruma çözüm arayışına girer. Rüyada sınırların içi daima alışılmış konfor alanını temsil eder, sınırların dışı sise uzaklaşmak, daha önce denenmemişi denemek ve yabancı olunan mekanlara ziyaretlerde bulunmaktır. Bu yüzden sınır ötesi operasyon yapmak ve bu operasyonda başarılı olmak en genel anlamı itibariyle daha önce hiç denenmemiş bir şeyi denemek ve başarmaktır.

Rüyada sınır çizgisi 2 yaşam arasındaki bağlaçtır. Bu yüzden bazen yaşam-ölüm arasındaki çizgi bazen de bir yaşamın bitip diğerinin başlaması hakkında bilgi vericidir. Sınır çizgisi aynı zamanda artık bir sona gelinmesi ve kişi için değişimin kaçınılmaz olması ya da farklı bir dünyaya girişin sembolüdür. Rüya sahibi tıpkı bir ülkeden başka bir ülkeye geçer gibi gerçek hayatından da bir durumdan başka bir duruma geçer. Bu rüyayı görenin bir evden başka eve taşınması, bir şirketten başka bir şirkete geçmesi ya da bir memleketten başka bir memlekete seyahat etmesi mümkündür.

Rüyada görülen sınır çizgisi bazen bize merkezden uzaklaşmak ve sınıra yaklaşmak mesajını verir. Bu yüzden sınırı geçmek bazıları için “sınırı aşmak” dolayısıyla aşırıya kaçmak konusunda uyarı içerebilir. Bu rüyayı gören kişi bu sınırı nasıl geçtiğine ve sınırı geçerken neler yaşadığına hatta sınırın bir tarafında ve diğer tarafında kimler olduğuna odaklanarak rüyasını yorumlamalıdır. Bazen sınırın diğerine geçmek takım değiştirmek, taraf değiştirmek ya da bir siyasetçi için parti değiştirmektir. Kısacası sınırın öteki tarafına geçen öteki taraftakilerin yanına geçer.

Rüyanızı yazın:

bottom of page