top of page

Rüyada sırt çantası görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yükler

 • Direnç

 • Evlatlar

 • Miraslar

 • Ekipman

 • Yeterlilik

 • Yorgunluk

 • Sorumluluklar

 • Geçmişle temas

 • Kendi kendine yeterlilik

 • Geçmişten gelen yükler

 • Yanımızda götürdüklerimiz

 • Negatif ev pozitif düşünceler

 • Geçmişin verdiği miras ya da sorumluluklar

Rüyada sırt çantası görmek ne anlama gelir?

Rüyada sırt çantası daima geçmişten gelen yükler ve geçmişten bizimle beraber gelenlerle ilişkilendirilir. Rüya tabirciliğinde sırt daima geçmiş vurgusu yaparken  önümüz ve önümüzde yer alan her obje geleceğimizi vurgular. Dolayısıyla, sırt çantası gördüğümüz rüyalar daima geçmişle bağlantılı yükler, sorumluluklar ve bize yük olanlarla ilgili bilgi vericidir.

El çantası, bavul ve diğer çantaları gördüğümüz rüyalar her zaman “yaşam yükleri” teması içermelerine rağmen sırt çantası rüyalarında bu yüklerin aslında geçmiş kaynaklı olduğu biraz daha vurgulanmaktadır. Elinden tuttuğumuz çantalar bazen hala yaşamlarında bize muhtaç olan bireyleri, evlatlarımızı ya da yaşam yolculuğunda yanımızda seyahat eden kişileri vurgularken sırt çantası arkamızdan gelenler, yaşam yüklerimiz ya da geçmişin bize verdiği mirasları vurgular. Rüya tabirciliğinde çanta yorumlarken tüm bu ufak farklılıklar da dikkate alınmalıdır.

Rüyada sırt çantası görmenin yorumu aynı zamanda bu çantanın içinde ne olduğuna ve onu taşırken ne hissettiğimize bağlı olarak yapılmalıdır. Çok ağır bir sırt çantası bazen yaşam yüklerinin, borçların ya da evlatların sorumlulukların rüya sahibini zorladığına işaret edebileceği gibi bazen geçmişten gelen bazı sorunların artık bizi zorladığına işaret eder. Çantanın içinde araç gereç ya da yaşam yolculuğumuzda bize yardımcı olacak her türlü eşya ya da yiyecek bulunması aslında bilinçaltımızın bize “bu yolculukta ihtiyacın olan her kaynağa sahipsin, bu kaynakları kullan” mesajıdır. Bu tip rüyalar bazen bize kariyerle ilgili bilgi veriyor da olabilirler. Boş sırt çantası taşımak hiçbir ekipmana sahip olmamak ya da yetenek eksikliği vurgusudur.

Rüyada sırt çantası aynı zamanda geçmişten geleceğe atılan bir adım ve dönüm noktasını, aynı zamanda bu geçiş sürecinde geçmişten geleceğe yanımızda götüreceğimiz her şeyi temsil eder. Yine bu yorumculuk anlayışına göre rüyada çantanın içinde ne bulunduğuna odaklamalıyız. Çantadaki yiyecek, içecek, su ya da araç gereçler tüm bu geçiş sürecinde kullanmamız için bize sunulacak kaynakların temsilcisidir. Bu araç gereç ya da yiyeceklerin eski olması, kullanılmaz halde olması ya da yiyeceklerin bozulmuş olması ise eski düşünce tarzlarının artık çöpe atılması gerektiği ve değişen dünyaya uyum sağlamanın ve güncellenmenin gerekli olduğunun hatırlatıcısıdır.

Rüyada görülen sırt çantası tüm bunların yanı sıra “geçmişten gelen bitmemiş işler” metaforudur. Aynı zamanda geçmişten gelen miraslar, sorumluluklar ve bize bırakılanların temsilcisidir. Fakat tüm bu miras ya da sorumluluklar daima maddi anlam taşımak zorunda değildir. Bazen bu rüya babadan oğula geçen bir meslek ya da doğuştan gelen yeteneklerimizin temsilcisidir. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanması için çantanın içindekilere bakmalıyız. Çantanın içinde yiyecek ya da besleyici şeyler varsa bu yeteneklerimizden nimet yiyebilecek durumda olduğumuzun altını çizerken çantadaki kırık dökük eşyalar geçmişten gelen onarılması gereken işleri temsil eder.

Rüyada sırt çantası takmak

Sırt çantası taktığımız rüyalar geçmişimizin hala bizim için önemli olduğunu ve bizimle her yere geldiğinin altını çizer. Fakat bu tip rüyaları yorumlarken rüyadaki sırt çantasının içinde ne bulunduğuna ve çantayı taşırken kendimizi nasıl hissettiğimize odaklanmalıyız. Çantayı taşırken rahatsız olan ya da yorulan kişinin mutlaka geçmişten gelen çözülmesi gereken sorunları vardır. Çantayı rahat taşıyan içinse geçmişten gelenler aslında çözülmesi gereken sorunlar değil onun mirasları, yetenekleri ya da geçmişte elde ettikleridir. Sırtında boş bir çanta taşıyan kişi geçmişte ne yapıp ne yapmadığı konusunda kendisini sorgulamalıdır.

Rüyada sırt çantası taşıyan ve sırt çantasının kendisini geriye çekecek kadar ağır olduğunu fark eden kişinin geçmişi kendisini adeta çekmektedir ve mutlaka geriye dönüp halletmeyi ertelediği ya da ignore ettiği sorunlarla yüzleşmelidir. Bazen bu tip rüyalar artık geçmişe bir set çekip geleceğe odaklanma zamanının geldiğinin hatırlatıcısıdır. Fakat kişinin bu seti çekebilmesi için geçmişle ilgili bazı olaylardan, kişilerden ya da durumlardan kurtulması ya da bir şeylerle vedalaşması gerekir. İşte bu vedalaşma kişinin yaşamında “sırtındaki yüklerden kurtulma” etkisi yapacak olan eylemdir.

Rüyada sırt çantası taşımak:

Sırt çantası taşıdığımız rüyalar yaşam yüklerimiz, yanımızda taşıdıklarımız ya da bize yük olan her şeyin temsilcisi olabilir. Bazıları için bu rüya “yalnız gitme arzusu” ya da rüya sahibinin yaşam yolculuğunda hız azaltıcı olan her kişiyi ya da her şeyi vurguluyor olabilir. Sırtında taşıdığı çantanın ağır olduğunu ve onu bir yere bırakmak istediğini gören  kişi bir amaca doğru daha hızlı hareket etmek istemekte fakat hızını azaltan birileri ya da bir şeyler olduğunu görmektedir. Bu rüyayı, boşanma arzusu içinde olan bir kadın görebileceği gibi geçmişiyle vedalaşma arzusu içinde olan biri de görebilir. Kısacası, sırtımızda taşıdığımız bizi rahatsız eden çanta aslında geçmişten gelen pişmanlıklarımız ya da vedalaşmak istediklerimizin sembolüdür.

Rüyada yeni bir sırt çantası almak:

Rüyada yeni bir sırt çantası almak yeni sorumluluklar almak ya da yeni yetenekler kazanmakla ilişkilendirilir. Bazıları için bu rüya yeni bir evladın sorumluluğu anlamına gelebileceği gibi bazıları için yeni bir kariyere başlama anlamına da gelebilir. Hatta, bazı durumlarda yeni bir çanta satın almak yeni bir borç ya da yük altına girmeye delalet eder. Fakat, bu tip rüyaların daha iyi yorumlanması için nasıl bir çanta aldığımıza bakmalıyız. Yeni, gıcır gıcır ve rüya sahibinde güzel etki yaratan bir çanta daima güzel başlangıçlara ve bu sorumluluğun sonunun iyi olacağına işarettir. Fakat çantanın göze kötü görülmesi ise yeni bir derttir.

Boş sırt çantası gördüğümüz rüyalar genellikle yaşam yolculuğumuzda donanım eksikliği ya da çöpe atılması gerekenler hakkında bilgi içerir. Bazen bu tip rüyalarda bazı yükleri boşu boşuna taşımak ve bu yüklerin faydasız olduğu vurgusu vardır. Sırtında boş bir sırt çantası olduğunu gören kişi bunun kendisi için ne anlama geldiğini en iyi anlayabilecek kişidir. Bu rüya bazıları için geçmişte kapanmamış bazı sayfaların varlığına ve bunun kişinin bugününü olumsuz etkilediğine işaret edebilir.

Rüyada içi boş sırt çantası taşımak aynı zamanda geçmişi boş geçirmiş olmak ve bunun sonucu olarak bugünümüzü birikimsiz ya da donanımsız yaşadığımızın altını çizer. Bu rüyada aslında “geçmişten gelen para ya da kaynakların bulunmaması” teması bulunur. Rüya sahibi öyle bir hayat yaşamıştır ki geçmişte kendisi için maddi ya da manevi anlamda bir servet elde edememiş ve bu durum bilinçaltında kendisine hatırlatılmaktadır. Çantanın içinin tamamen boş olması ya da rüya sahibince bu boş alanın görülmesi bazen paranın tükenmesi ya da mal kaybına işaret edebilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page