top of page

Rüyada şoför görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yön

 • Karar

 • Rehber

 • Liderlik

 • Yolculuk

 • Özgüven

 • Yardımcı

 • İlerlemek

 • Motivasyon

 • Yönlendirmek

 • Aktif yönlendirici

 • Kontrolü sağlamak

 • Yönün belli olması

 • Kontrol mekanizması

 • Kontrolü ele geçirmek

Rüyada şoför görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen şoför hayatımızdaki aktif yönlendirici tüm etkiler ve kontrol mekanizmasının temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda beyinsel aktiviteler, hayatımızla ilgili verilen tüm kararlar ve liderlik ile ilgili bilgiler sunar. Rüyadaki şoförün yorumlanması için şoförün kim olduğuna, nasıl davranışlar sergilediğine ve rüya sahibini nereye götürdüğüne odaklanmak gerekir.

 

Rüyada görülen şoför aynı zamanda hayatımızı bir noktadan başka bir noktaya kendi istediğimizle ya da isteğimiz dışında sürükleyen tüm kişi, olay ve etkilerin simgesidir. Bazen bu rüya kontörlü ele geçirmek ve kendi hayatımıza yön verecek olgunluğa erişmeyle ilgilidir. Fakat bir arabada şoförün kendimiz değil başka birinin olduğunu görürsek hayatımız hala başka insanların verdiği kararlara göre ilerlemektedir. Başkasını şoför olarak gören aynı zamanda bir organizasyonun parçasıdır fakat o organizasyonun yöneticisi konumunda değildir ve sadece verilen emirlere göre hareket eder.

 

Rüyadaki şoför bazen rüya sahibinin iş ya da mekan değişikliği yapmasına vesile olacak herkesin ya da her olayın temsilcisi olabilir. Bazen yeni bir iş fırsatı ya da yolculuk etmemize vesile olacak bir olay bize rüyada şoför kılığında görülebilir. Buradaki şoför aslında her zaman bir insanı temsil etmek zorunda değildir. O, sadece bizi bir yerden alıp başka bir yere bırakacak bir araç ya da karar mekanizmasıdır. Bazen şoför sadece bir olayın ya da bu mekan değişikliğinin yapılmasına vesile olacak oluşumun temsilcisidir.

 

Rüyada şoför aynı zamanda yönlendirici olmayı ve liderliği vurgular. Şoförün rüyadaki hareketleri hayatımızdaki değişkenlere verdiğimiz tepkiler ve hayatta karşımıza çıkan kararlar hakkında bilgi sunar. Örneğin, bir şoförün kavşağa varması kişinin hayatında bir karar vermek zorunda kalmasına işarettir. Şoförün kavşakta hangi yolu seçtiği de bu karar hakkında ipuçları sunabilir. Sağa gidiş bazen doğuya yapılan yolculuklar ya da sağ taraftakini seçmekle alakalıdır.

Rüyada şoför koltuğuna oturmak

Rüyada şoför koltuğuna oturmak ön plana geçmek, liderlik pozisyonuna sahip olmak ve kendiyle birlikte başkalarını da aynı sonuca sürüklemek ile alakalıdır. Kendini rüyasında arabanın ön koltuğuna oturmuş gören kişi bir oluşuma daha aktif katkıda bulunur ve artık karar verme ve yönlendirme yetkisine sahiptir. Rüyada şoför koltuğuna oturan kişi arabada kimlerin bulunduğuna, nereye gidildiğine ve arabanın hareketlerine dikkat ederek bu rüyayı yorumlamalıdır. Çünkü gidilen yer alınacak sonucun, arabadaki kişiler ise bu yolculukta bize eşlik edenlerin simgesidir.

Rüyada şoför olmak – rüyada şoförlük yapmak:

Rüyada şoför olduğunu görmek başa geçmek, kontrolü eline almak ve daha aktif bir pozisyona geçmekle ilgilidir. Rüyasında şoförlük yapan olan aktif, sürükleyici ve bir oluşumu tetikleyici davranışlar sergiler. Yan koltukta oturan kişi ise daha çok yardımcı, destek olucu ve pasif katılımcıdır. Tüm bunların yanı sıra rüyada şoför olmak daha bağımsız hareket edebilmek, donanım kazanmak ve kendinden başka insanları da etkileyebilecek güce sahip olmayla ilgilidir. Kısacası, bu rüyayı gören kişi kendi hayat arabasında direksiyon hakimiyetine (karar verme yetisine) sahip olmuş kişidir.

Rüyada şoför koltuğu:

Rüyadaki şoför koltuğu zamanda bilinçaltının bir nevi kişiyi konumlandırma yöntemidir. Şoför her zaman karar veren, yönlendiren ve kendiyle birlikte araba içindekileri de aynı kadere sürükleyen kişidir. Şoför koltuğunda oturan şahıs filmin esas oğlanı ve bir numaralı kişisidir. Yan koltukta oturan bazen ortak, eş, yardımcı ya da ikinci adamdır. Arka koltukta oturan kişi ya da kişiler henüz dizginleri eline alamamış, liderlik konumunda bulunmayan ve başkalarının emir ya da kararlarına göre hareket eden kişilerdir. Arka koltuk aynı zamanda arka planda yer alan kişiler ve bir oluşumda en az payı olanları temsil eder. Kısacası, şoför koltuğunda olmak aktif yönlendirici olmak arka ya da yan koltuklarda bulunmak ise daha pasif katılımda bulunmaya işarettir.

Rüyada otobüs şoförü görmek en genel anlamıyla grup halinde hareket etmek ve tüm gruba doğal liderlik yapmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören otobüste kaç kişinin olduğuna ve bunların gerçek hayatta kimleri temsil ettiğine odaklanmalıdır. Bazen rüyada otobüs şoförü olmak kendiyle birlikte başkalarını da aynı sonuca sürüklemeye delalettir. Bu tür rüyalar aslında bilinçaltının gruplama tekniğiyle alakalıdır. Otobüse binenler aynı istikamete giden bir yolculukta gruba katılanlar, otobüsten inenler ise bu gruptan ayrılanlardır. Nadiren de olsa rüyada otobüsten inen bir kişinin vefat etmesi mümkündür.

Tıpkı otobüs şoförü gibi rüyada taksi şoförü de grup halinde hareket etme ve bir grubu yönlendirmeyle alakalıdır. Fakat taksi şoförü ve otobüs şoförü arasında simgesel olarak ufak bir fark vardır. Taksi şoförü her zaman daha az gruba hitap etmeyi ve otobüs şoförüne göre daha hızlı hareket edilen süreçleri ifade eder. Bir taksi en fazla 4 ya da 5 kişi içindir. Dolayısıyla taksi şoförü gördüğümüz rüyalarda bahsedilen yöneliş ve liderlik aslında çok büyük bir kitleye hitap etmez. Tanımadığımız bir taksi şoförü ve bu şoförün bizi bir yere götürmesi bazı istek ve arzularımızın olması için hayatın bize gönderdiği bir vesilenin simgesidir. Bir işin olması aslında bu vesileye bağlıdır ve rüyasında bir taksi şoförünün kendini bir yere bıraktığını gören kişinin işi bir aracı ya da vesile yardımıyla olur.

Rüyanızı yazın:

bottom of page