top of page

Rüyada şövalye görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Usta

 • Hırslı

 • İddialı

 • Görevli

 • Rütbeli

 • Kavgacı

 • Donanım

 • Mücadeleci

 • Rütbeli asker

 • Göreve gitmek

 • Savaşçı çocuk

 • Onurlandırılmış

 • Zirveye yolculuk

 • Savaşçı bir kişilik

 • Tuttuğunu koparan

 • Özgüven kazanmak

 • Amaca atılan bir adım

 • Olgunlaşma sürecine giriş

 • Yeni yetenekler kazanmak

Rüyada şövalye görmek ne anlama gelir?

Rüyada şövalye görmek yaşam yolculuklarımızda savaşçı ruhumuzu ortaya koymak zorunda kaldığımız bir noktaya vardığımız anlamına gelir. Şövalye savaşa hazır donanımlı bir askerdir ve bu yüzden bize “ihtiyacın olan tüm güç ve donanıma sahipsin” mesajını getirir.

 

Bu rüyanın sahibi tıpkı bir şövalye gibi savaşa hazır, zırhlı ve donanımlıdır. Fakat kaderde ilerleyebilmek için öncelikle bir düşmanı yenmesi ya da bir engeli aşması gerekmektedir. Bu yüzden şövalye rüyaları genellikle savaşmak ve düşmanları etkisiz hale getirerek ilerlemek zorunda kaldığımız zorlu bir sürecin temsilcisi olabilir. Şövalye rüyalarında genellikle iki ana tema bulunur: yenmek ve yenilmek. Bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için kişi öncelikle hangi temaya daha yakın olduğunu şövalyenin durumuna ve rüyanın temasına göre belirlemelidir.

 

Rüyada şövalye görmek aynı zamanda acemilikten çıkıp ustalığa adım atmakla ilgili bilgi sunar. Tüm savaş aletlerini kullanmayı öğrenmiş ve savaşa hazır şövalye bazen yeni mezun birini de temsil ediyor olabilir. Tıpkı okulunu başarıyla bitirmiş bir öğrenci gibi şövalye ihtiyacı olan bilgi ve donanımla savaşa, yani hayatın zorluklarına girmeye hazırdır. Şövalyenin üzerindeki zırh ve savaş giysileri aslında hayatın önümüze koyduğu zorluklarla savaşabilmek için kullanacağımız tüm imkanların temsilcisidir. Şövalyenin kılıcı ise onun saldırganlığı ve düşmanları yenmek için kullanabileceği her gücü temsil eder. Bu yüzden bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için şövalyenin giysilerine ve kararlılığına odaklanmamız gerekir. Kötü ya da dayanıksız giysili bir şövalye özgüven ve donanım eksikliğine, bazen yeterli bilgi ya da eğitime sahip olamamaya işarettir. Şövalyenin sağlam giysilerle donanımlı olması ise zirveye tırmanmak için ihtiyaç duyulan her şeye sahip olunduğunun müjdecisidir.

 

Şövalyeler her zaman hayata bakış açımız hakkında bilgi getirmezler. Bazen şövalye savaşçı ve tuttuğunu koparan bir arketip ya da rütbeli bir askeri temsil ediyor olabilir. Bu durum söz konusu ise rüya sahibi çevresine bakıp kimin rüyasında şövalye kılığında göründüğünü anlamaya çalışmalıdır. Şövalye çok yüksek rütbede oturan biri değildir fakat oldukça hırslı, önüne çıkan engellerden korkmayan, cesur ve başaracağına inanan bir bireydir. Şövalye aynı zamanda yetenekli ve bu yetenekleri başarı elde etmek için nasıl kullanacağını bilen biridir. Genellikle genç bir erkeği temsil etse de nadiren erkeksi davranışları olan ve hırslı bir kadını da temsil edebilir.

Rüyada şövalyeler görmek

Rüyada atın üstünde şövalye görmek:

Rüyada at yaşam yolculuklarımızda hızımızı arttıran her aracın simgesi olabilir. Bu yüzden rüyada bir şövalyeyi atın zerinde görmek hem donanımlı olmak hem de tüm bu donanımla beraber amaca ulaşmak için hızı arttıracak başka araç, gereç ya da imkanlara sahip olmanın işaretidir. Bazen atın üzerindeki şövalye hem donanımlı hem de yüksek motivasyonlu birini temsil eder. At aynı zamanda mekan değişikliği, iş değişikliği ya da hayatın farklı bir alanında değişiklik yapabilmemiz için hızımızı arttıracak her şeyin sembolü olabilir. At bazen 4 tekerlekli araçları temsil eder. Bu yüzden atın üzerinde bir şövalye bazen tanıdığımız bir erkeğin araba almasına da işaret edebilir.

 

Rüyasında atın üzerinde bir şövalyenin birden belirdiğini gören bir kadının hayatına çok hızlı bir şekilde bir erkek girebilir. Yine buna benzer bir şekilde bir şövalyenin at üzerinde uzaklaşması hayatımızdan birinin ya da bir şeylerin çok hızlı bir şekilde çıkmasına işarettir. Atlı şövalyenin temasında bazıları için “kaçma ya da uzaklaşma arzusu​ içindeki erkek” yatar. Bu rüyayı gören kişi bir erkeğin çok hızlı bir şekilde bir yere gitmek istediğini bilmelidir. Bu erkek bazıları için ilişkiden uzaklaşmak isteyendir, fakat bazıları için gurbete gitmek isteyen erkektir.

Rüyada şövalye olduğunu görenin donanımı ve öz güveni artar ve bir işi başaracağına daha önce hiç inanmadığı kadar inanır. Bu rüyayı gören için donanım bazen bir bilgi ya da eğitimin, bazen de paranın simgesidir. Şövalyenin sahip olduğu tüm bu savaş donanımı zirveye tırmanmak uğruna kullanabileceği tüm kaynakları temsil eder. Dolayısıyla rüyasında şövalye olan aradığı kaynaklara ulaşır ve sabırlı olursa istediği zirveye tırmanır. Fakat bu rüyada şövalyenin çelimsiz, güçsüz ya da kötü bir şekilde donanmış olduğunu gören bu anlamın tam tersini düşünmeli ve kendisinde eksik olanları tamamlamadan başarı yolculuğuna çıkmamalıdır.

Tarot ve semboller dili kraliyet ailesini saraylı kartlar olarak belirlemiştir. Bu kartlar küçük arkana serilerinde 1-10 sıra sayılarının üzerinde konuşlandırılmıştır. Bu yüzden bu kartlar daima yükselme, yücelme ve saraya giriş kartları olarak görülürler. Fakat yine de küçük arkana aslında hayatı ateş, toprak, hava, su elementlerine dayanarak 4 farklı alana bölmüş ve her alana bir kral, kraliçe, şövalye ve prens atamıştır. Küçük arkanada bir prenses yoktur ve birçok tarotçu bu yüzden prens kartlarının hem prens hem de prensesleri temsil ettiğini var sayarak yorum yaparlar. Çoğu zaman saraylık kartlar bir arketip temsilcisi olduklarına inanılarak yorumlansalar da bazen bir amaca ulaşırken geçilmesi gereken acemilik (prens), ustalık (şövalye), rütbe kazanma (kraliçe) ve zirveye çıkma (kral) evresine de işaret edebilirler

Ünlü psikolog Myers-Briggs hazırladığı kişilik belirleme envanterinde (MBTI - The Myers–Briggs Type Indicator) insan kişiliklerini 16 temel kategoriye ayırmış ve birçok tarotçuya göre bu 16 kişilik tipinden her biri aslında küçük arkana saraylı kartlardan birine denk gelir. Bu 16 kart içinde 4 kral, 4 kraliçe, 4 şövalye ve 4 prens bulunur. Her ne kadar rüya tabirciliğinde tüm şövalyeler aynı kategoriye ayrılsa da tarot şövalyeleri değnek şövalyesi (girişimci çocuk), kupa şövalyesi (romantik çocuk), kılıç şövalyesi (savaşçı çocuk) ve para şövalyesi (zengin çocuk) olarak 4 kategoriye ayırmıştır. Rüya tabirciliğinde de her ne kadar her şövalye aynı gibi görülse de aslında şövalye arketipinin durumuna ve kişiliğine bakarak bu dört farklı gruptan hangisini temsil ettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page