top of page

Rüyada sürücü görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • CEO

 • Öncü

 • Ortak

 • Lider

 • Vesile

 • Değişim

 • Başlatan

 • İş birlikçi

 • Sorumlu kimse

 • Eylem çağrısı

 • Ön ayak olan

 • Çözümü bulan

 • Statükoya meydan okuyan

Rüyada sürücü görmek ne anlama gelir?

Rüyada sura üflenmesi ve sur düdüğü sesini duymak bazen ani bir ilham ya da bir olayın kişinin hayatında her şeyi değiştirecek kadar etkili olmasıyla ilgilidir. Bu rüyadaki sur düdüğü ve bu düdüğün sesi aslında rüya sahibi için bir milat devridir. Rüya sahibi adeta bir hayatta ölmüş yeni bir hayatta doğmuş gibi hisseder ve geçmişe kesin ve net bir şekilde bir set çekmeye karar verir. Bu rüyayı gören için adeta sur düdüğünden öncesi ve sur düdüğünden sonrası olmak üzere hayat 2 evreye ayrılmıştır.

Rüyada sürücü koltuğunda oturmak

Yaşam yolculuğumuzda sürücü değişim ya da vesile olarak karşımıza bir çok kez çıkar. Rüyadaki sürücü ise bu değişimin oluş biçimiyle ilgili bilgi sunar. Sürücünün bizi götürdüğü yolda harcadığımız süre, yolculuğun nasıl yapıldığı hatta rüyada yanımızdaki arketipler farkında olmasak da bize bu değişim hakkında bilgi getiren ipuçlarıdır. Aslında sürücünün yanı sıra içinde bulunduğumuz taşıt aracı bilinçaltımızın bir grup insanı aynı konteynır içine alma çabasıdır. Bu rüyada insanlar 2 çeşittir: aracın içindekiler (bizimle hareket edenler) ve aracın dışındakiler (bu harekete katılmayanlar). Sürücü ise bu hareketi belli kurallar çerçevesinde sağlayan kişi ya da mekanizmadır.


Rüyadaki sürücü aynı zamanda değişimi sembolize eder ve sembolik olarak köprü rüyasına benzerler. Sürücü köprü gibi stabil değildir. Köprü bizim için bir noktadan diğer noktaya geçiş için şartların oluştuğundan haber verirken sürücü hareketli bir sürece işaret eder ve bir noktadan diğer noktaya bizi götüren enerjidir. Köprü rüyalarında değişim için daha çok efor sarfetmemiz gerekir. Sürücüye kendimizi teslim etmemiz yeter. Değişim kendimizi akışa bıraksak da bizim için olacaktır.

Rüyada sürücü aynı zamanda yaşamımızdaki aktif yönlendirici unsurları temsil eder. Bazen bu unsurlar fikir değişiklikleri ve yaşama dair verdiğimiz kararlar da olabilirler. Yaşamımız bir yöne doğru ilerlerken rüyamızda sürücü gördüğümüzda ani bir karar değişikliğiyle kendimizi başka bir amacın peşinde koşarken bulabiliriz. Burada sürücü aslında bizim için yeni bir yönün açık olduğunu göstermeye çalışmaktadır.


Tüm bunların yanı sıra sürücü arketipinde yüksek liderlik vasıfları bulunmaktadır. Bu arketip bize bir gidişata nasıl öncülük edildiğine dair bilgi sunuyor da olabilir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında şoförün hareketlerine ve yolculuğun seyrine odaklanmalıyız. Sinirli bir sürücü, hızlı sürücü ya da yavaş sürücü gibi rüyada karşımıza çıkan sürücünün özellikleri aslında yaşamımızda değişim içerisinde olan bir süreç hakkında bilgi getirir. Hatta bu tip rüyalarda sürücünün karakteristik özelliklerine de odaklanmalıyız.

Rüyadaki şoför hem kendinin hem de yolcuların kaderini ve gidiş yönünü kontrolü altında tutan kişidir. Sürücünün imajı kaderin denetleyicisi olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi getirir. Bir rüyada sürücünün karakterinden çok bizi nereye götürdüğüne odaklanmalıyız. Sürücünün bizi götürdüğü yer gitmek istediğimiz bir yer mi yoksa korktuğumuz bir yer mi? Eğer sürücü bizi istediğimiz bir yere götürüyorsa belki de bizim için hayallere kavuşma fırsatını temsil etmektedir. Eğer gitmek istemediğimiz bir yere götürüyorsa artık işler kontrolden çıkmış ve kendi control etmediğimiz bir sürece (sürücünün control ettiği sürece) gitmeye başlamışızdır.


Rüyada sürücü bir olayın olmasını kolaylaştırıcı ve sorumluluğu eline alan mekanizmadır. Dolayısıyla, rüyadaki sürücünün tavırları, hal ve hareketleri bu süreç hakkında ipuçları verir. Bizi bir yere zorla götüren sürücü aslında kaçınılmaz sona ilerleyiş korkusunu yansıtır. İstemediğimiz halde bir sürücünün bizi bir yere götürdüğünü gördüğümüz rüyalar genellikle arzu etmediğimiz sonuçların yaklaştığına ışık tutarlar.

Sürücü gördüğünüz rüyalarda hedeflerinize varıyor musunuz yoksa kayboluyor ya da istemediğiniz bir yere mi gidiyorsunuz? Rüyanın yorumunu bu soruya verdiğiniz cevaba göre yapmalısınız. Sürücünün sürdüğü arabayla bir yere mi çarptınız? O halde sonuca ulaşmadan aniden sona eren bir şeyler olacak ya da kontrolden çıkmış hissediyorsunuz. Bu tip rüyaların yalnızca bilinçaltınızın yansıması olduğunu da unutmayın. Rüyada kaybolmak bazen hayatınızın yönünü belirleyememek ya da yaşam amacınızı bulamamakla ilgili olabilir. Kariyer seçimlerinize bir göz atın. Hayallerinizin işini mi yapıyorsunuz yoksa babanızın arzu ettiği mesleği yaparken mi kendinizi buldunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page