top of page

Rüyada sürüngen görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bela

 • Korku

 • Fesat

 • Düşman

 • İflas etmiş

 • Ara bozucu

 • Alçak kimse

 • Rezil olmuş

 • Dibe vurmuş

 • Kötü durumda

 • Aşağılık insan

 • Rezil durumda

 • Kötü arkadaşlar

 • Gizli düşmanlar

 • Sevilmeyen kişi

 • Yaklaşan tehlike

 • Alt kademe çalışanları

 • Sinsice yaklaşan düşman

 • Korkulanın başına gelmesi

Rüyada sürüngen görmek ne anlama gelir?

Rüyada sürüngen görmenin anlamı her bireyin sürüngen algısına göre değişir. Bazıları için sürüngenler rezil olmuş ve dibe vurmuş kişileri, bazıları için “aşağılık” diye adlandırdığımız arketipleri hatta bazıları için zemin kat komşusunu bile temsil edebilir.

 

Rüyada sürüngenler insan bilinçaltının “en aşağı seviyedeki kişi” olarak nitelendirdiği herkesi temsil edebilirler. Sürüngenler omurgasız ve zeminde yaşayan canlılardır. Bu yüzden bilinçaltımızda “en alt seviyedeki” algısıyla özdeşleşirler. Bu aşağı seviye bazen fiziksel alemde zemin kat komşusu ya da işyerinde en alt kademedeki çalışan olabilir. Herkesin “en alt seviyedeki” insan algısı farklıdır. Kısacası, sürüngenlere bakarken nasıl aşağıya bakıyorsak gerçek hayatta da onları kendimizden aşağı seviyede görürüz.

 

Sürüngen bazen bu en aşağıdaki konumundan dolayı kişinin hayatındaki “alçak kimse” yi temsil edebilir. Bu rüyayı gören rüyadaki sürüngenin hareketlerine ve tam olarak rüya sahibiyle arasında ne geçtiğine odaklanmalıdır. Çünkü gerçekte yaşananlar ya da yaşanacaklar rüyanın senaryosuyla benzerlik gösterecektir. Rüyasında sürüngeni öldüren hayatında “alçak kişi” olarak nitelendirdiği birini yener, etkisiz hale getirir ya da ondan artık zarar görmeyeceğinden emin olur. Sürüngenin ölmeden ortalıkta dolaştığını gören için bu alçak ruhlu kimse bir süre daha rahatsızlık vermeye devam eder. Rüyada sürüngeni ayağıyla ezen kişi düşmanını rezil eder.

Rüyada sürüngenleri görmek

Rüyada görülen sürüngen her zaman bir kişiyi temsil etmek zorunda değildir. Bazen en alt seviyeye düşmeyi, rezil olmayı ya da gözden düşmeyi de temsil edebilir. Rüyada görülen sürüngen belki de rüya sahibinin rezil olma korkusunun rüyasına yansımasıdır. Tıpkı buna benzer bir şekilde sürüngeni gören kişi en kötüsüne yani olabilecek en aşağı seviyeye (zemine) varmıştır ve budan daha kötüsü olmayacaktır. Sürüngen bazıları için iflas ya da bir yolu sonuna gelmesinin de temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören rüyanın sonuna yani sürüngene ne olduğuna da bakmalıdır. Sürüngenin evden kendi kendine çıkması yaşanan bu kötü durumların zamana bırakıldığı taktirde kendiliğinden düzeleceğine, sürüngenin öldürülmesi ise dışarıdan gelecek bir müdahaleyle bir sorunun bertaraf edilmesine işarettir.

Rüyada evde sürüngen görmek:

Rüyada evde sürüngen gezdiğini görmek en genel anlamı itibariyle tüm haneyi rahatsız edecek bazı sorunlarla uğraşmaya delalettir. Bazen bu rüya evde istenmeyen bir misafir olması ya da bir dedikodunun veya fesat kişinin evde huzursuzluğa sebep olmasına işarettir. Sürüngeni evinde gören evinden bir şeyi çıkarması gerektiğini çok iyi anlamalıdır. Çıkarılması gereken bazen bir kişi, bazen bir sorun ya da eşyadır. Rüyada eve giren sürüngen bazen sinsi düşmanların karı-kocanın arasını açmasına ya da evde kardeş kavgasına sebep olabileceklerine karşı uyarıdır. Rüyada sürüngenin öldürülmesi daima hayırlıdır, öldürmeden kaçması ise bu sorunun gelecekte tekrar edeceğine işaret eder.

Rüyada sürüngenlerin evi basması:

Rüyada sürüngenlerin evi basması kişinin hayatına eş zamanlı olarak birden fazla sorunun girmesi ya da meşguliyetin aşırı artmasına delalettir. Bu rüyanın sahibi nereye koşuşturacağını ve hangi dertle uğraşacağını bilemez ve eli ayağına dolaşır. Bu rüyayı bazen düğün ya da önemli bir organizasyon hazırlığı içinde olan kişi görürse yine aynı şekilde çok fazla işle birden uğraşmak zorunda kalır. Rüyada evi basan sürüngenlerin her birini öldürmek aslında tüm bu meseleleri hallederek ortadan kalkmalarını sağlamaktır.

Rüyada bir sürüngeni öldürmek aslında bir sorunu çözmektir. Sürüngeni öldürerek etkisiz hale getiren kişi ya bir angarya işi hallederek kafasından çıkarır ya da bir tehlikeyi bertaraf eder. Bu rüyayı gören kişi için 3 gün içerisinde bir sorun çözülerek ortadan kalkacaktır. Rüyada sürüngeni öldüren aynı zamanda bir düşman ya da rakibe karşı galip gelir ya da bir yarışı kazanır. Bir sınavı kazanmak isteyen öğrenci rüyasında sürüngeni öldürdüğünü görürse sınavdan geçtiği haberini tez zamanda alacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page