top of page

Rüyada tabut görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Son

 • Bitiş

 • Milat

 • Esaret

 • Yalnızlık

 • Değişim

 • Tutsaklık

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Enerji yitimi

 • Hapsolmak

 • Kabullenmek

 • Çıkmaz sokak

 • Sınırlandırılmak

 • Sonu hazırlamak

 • İçine kapanmak

 • İnzivaya çekilmek

 • Yalnız kalma isteği

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • Eskinin çöpe atılması

 • Kaynakların tükenmesi

 • Hareket alanının daralması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

​Rüyada tabut görmek ne anlama gelir?

Rüyada tabut sembolik ölüm, yok oluş ve eski olanla vedalaşmayla ilgilidir.  Bu rüyayı gören kişi geçmişe set çekmekle beraber artık bir bitişi tam anlamıyla kabullenmiştir. Bu rüya kişi için kullanılmaz hale gelmiş, eskimiş ya da demode olmuş her şeyle vedalaşma anlamına gelebilir. Eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren rüyasında tabut görmüş ise iş yerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecburdur. Bu rüya bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

 

Rüyada bazen geçmişte kalmış ya da geçmişte bırakılması gereken her şey bize tabut olarak görülürler. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için tabutun nasıl olduğu ya da içinde kimin bulunduğuna bakılmalı. İçinde tanıdığımız biri var ise bazen bu kişiyle ayrılık ya da onunla ilgili bir konuda bazı şeylerin artık geçmişte kaldığına işaret edebilir. İçi boş tabut ise bazı durumların ya da korkuların artık geçmişte kaldığından haber verir.

 

Rüyada tabut bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir tabuta bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

 

Tabutla ilgili rüyalar bazen bir sonun yaklaşması ya da kaçınılmaz sonun kişi için hazırlanması anlamı taşır. İçinde henüz bir ölü bulunmayan tabut çok yakında rüya sahibinin hayatında bir sayfanın kapanması için bütün koşulların artık oluştuğunun habercisidir. İçinde bir ölü olan tabut ise bize “olan olmuş, ölen ölmüş” diyen rüyadır. Bu kişi geçmişe takılı kalmaktansa sadece geleceğe odaklanmalıdır. Bu rüyayı gören için geçmişle bağları tamamen koparma ve sadece geleceğe odaklanma vakti gelmiştir.

Rüyada tabut hareket alanının kısıtlanması, dar bir alana hapsolma, esaret, tutsaklık ya da geçim darlığının simgesi de olabilir. Bu rüyayı gören kişi büyük bir ihtimalle kendini özgür hissedememekte, istediklerini yapamamakta ya da çok dar bir yaşam alanı içerisinde yaşamını sürmektedir. Bu rüyayı gören kişi kendisini çevreleyen ve hareket alanını daraltan kuralların baskısı altında kalır ya da ihtiyaç duyduğu özgürlüğe şimdilik kavuşması mümkün değildir.

Rüyada tabuta koymak

Rüyada birini ya da bir şeyi tabuta koymak rüya sahibinin tabuta koyduğu şeyden kurtulması, onu yok etmesi ya da çöpe atmasıyla ilgilidir. Bir şeyi tabuta koyan onu yok eder, ortadan kaldırır ya da aklından çıkarır. Daha doğrusu tabuta koymak aslında öldürmek ya da yok etmekle eş değerdir. Kişi gerçekleştirmiş olduğu sembolik öldürme yani yok etme eyleminden sonra kendi yok ettiği eserin kalıntısından ya da hatıralarından kurtulmaya çalışmakta ve onu tabuta koymaktadır. Bazıları için tabuta koymak pişmanlık ve suçluluk duygusundan kurtulma çabasıdır.

Rüyada tabuta koymak bazen saklamak ya da ortadan kaldırmaktır. Bu rüya bazen başkalarından gizlediğimiz sırlar ya da kimsenin duymasını istemediğimiz bazı şeyleri duyulmadan yok etme çabasını gösterir. Rüyasında sevdiği birini diri diri tabuta koyan aslında farkında olmadan o kişinin hayatında bir şeyleri sonlandırmaktadır. Tabuta çok sevdiği bir eşyayı koyan o eşyayı kaybetme korkusu yaşar. Tabuta para koyan ise bir yerden ettiği geliri birilerine söylemez.

Rüyada tabuta koyulmak:

Rüyada tabuta koyulmak hareket alanının kısıtlanması, baskıya maruz kalmak ya da özgürlük alanının daralmasıyla alakalıdır. Bu rüyayı gören kendini olmak istediğinden daha dar bir yaşam alanında bulabilir ya da kapasitesini zorlayacak kadar baskı altında kalabilir. Bazıları için tabuta koyulmak yaşamakta zorlanacağı ve gönülsüz taşınacağı ufak bir eve ya da bazıları için geliri çok az bir işe girerek zora girmeye delalet eder. Bazen de tabuta koyulmak geçimin daralması ya da sıkıntıya girmeye delalettir. Rüya sahibi biri tarafından tabuta koyuluyor ise kendisini koyan kişi ya da o kişiyle aynı adı taşıyan bir şahıs onu zora sokar.

Rüyada diri diri tabuta koyulmak:

Rüyada diri diri tabuta koyulmak hazırlıksız olduğumuz değişimlerin aniden bizi bulmasıyla ilgilidir. Diri diri tabuta koyulanın hayatında aslında bir sayfa henüz kapanmamıştır ya da rüya sahibi bu sayfayı kapatmaya hazır değildir. Rüyasında birini diri diri tabuta koyan farkında olmasa da tabuta koyduğu kişiye psikolojik işkence ya da zulüm yapmaktadır. Bu rüyayı çocuğunu bir karar vermeye zorlayan bir anne baba görmüş ise bir an önce bu karara karşı baskı yapmaktan vazgeçmelidir. Rüyasında diri diri tabuta koyulan kişi ani bir değişime ve bir sayfayı ansızın kapatmaya hazır olmalıdır.

Rüyada ölü birinin tabuttan çıkması eski konuların tekrar gündeme gelmesi ya da kapatıldığı sanılan bir konunun tekrar açılmasına delalettir. Gerçek hayatta ölmüş birinin rüyada tabuttan çıkması bu kişiyle ya da onunla aynı ismi taşıyan biriyle ilgili geçmişten kalan bir meselenin tekrar gündeme gelmesine delalettir. Ölülerin tabuttan çıkması bazen eski borçlar ya da alacaklarla ilgili konulardır. Kısacası bu rüyayı gören için eski hesapların görülmesi ya da kapandığı sanılan bazı konuların tekrar açılması ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page