top of page

Rüyada taht görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Mevki

 • Başarı

 • Otorite

 • Liderlik

 • Kontrol

 • Birincilik

 • Yönetmek

 • Hükmetmek

 • Hakim olmak

 • Zirveye çıkmak

 • Güç kazanmak

 • Amaca ulaşmak

 • Kaosun sonra ermesi

 • Bir lidere sahip olmak

 • Patronun tatile çıkması

 • Tek başlılığın ortadan kalkması

Rüyada taht görmek ne anlama gelir?

Rüyada taht hayatımızın hiyerarşik sisteminde en yüksek seviyedeki mevki hakkında bilgi verir. Bu rüya aynı zamanda insan beynini ve hayatımızın kontrol mekanizmasını temsil eder. Rüyadaki taht aslında uygulanmak zorunda olunan kuralların koyulduğu ve emirlerin verildiği noktadır. Bu emirler bazen rüya sahibinin kendi özgür iradesi tarafından bazen bir üst otorite tarafından verilir. İşte rüyadaki taht tam da kişinin hayatındaki bu emir verme mekanizmasıyla ilgili bilgi sunar.


Rüyadaki taht yüksek seviyeler, rütbeler ya da bu rütbelerde oturan insanlar hakkında bilgi de içerebilir. Bu rüya genellikle patron, baba, üst rütbedeki kişiler ya da siyasetçiler hakkında bilgi verir. Bir tahtı kanlı ya da pis görmek hayra yorulmaz. Rüyada görülen taht bazen kariyerde gözümüzü diktiğimiz tepe noktaların ya da nihai amaçların temsilcisidir. Bazıları için son durağa varmak üzere olunduğu müjdesini verir. Kısacası rüyada taht görmek murada ermek ya da kariyerde ödülün alınacağı noktayı ufukta da olsa görmektir.

Rüyada tahta çıkmak

Rüyada taht görmek tüm bunların yanı sıra bize hayatımızın istikrarı ve düzeni hakkında da bilgi sunar. Bu yüzden taht görmekten daha önemlisi tahtı nasıl gördüğümüzdür. Temiz ve oturmamız için bizi bekleyen bir taht hayatımızı kontrol altına almamız için önümüzde hiçbir engel bulunmadığına, temizlenmesi gereken pis bir taht ise hala kontrolün bizde olması için aşılması gereken engellere delalettir. Taht aynı zamanda kendi hayatımızdaki kaosun sona ermesi, düzen ve disiplinin sağlanmasına da delalettir. Kişi kendi hayatı hakkında sağlam ve düzgün kararlar vererek hayatını düzene sokacak potansiyele sahiptir.


Taht aynı zamanda sorumluluk sahibi ve başka insanlar üzerinde etkili kişilerin bulunduğu mekanları temsil eder. Tahtta oturan kral ya da padişahın verdiği emir sadece kendisini değil kendi hiyerarşik sistemindeki her bireyi etkileyecektir. Bu yüzden fark yaratmayı ve dünya üzerinde bir etki yaratmayı kendilerine görev bilmişlerdir. Bazı durumlarda taht devletin temsilcisidir. Rüyasında taht gören kişi devletten bir haber alabilir.

Rüyada boş taht:

Boşta olan bir taht insan kaynakları eksikliği ya da sağlam bir lidere duyulan ihtiyacın temsilcisidir. Rüyadaki taht boş olduğu sürece kişinin hayatındaki karar mekanizmasıyla ilgili işlemeyen ya da görevini yapmayan bazı yapı taşları bulunur. Boş taht bazen lidersizlik, kontrolsüz ya da yönsüz tavırları temsil eder. Taht aslında gücün hatırlatıcısıdır fakat boş taht bize “kontrolsüz güç güç değildir” der. Bu rüyayı gören kişinin hayatında tek başlılığa ya da düzgün bir lidere ihtiyaç olabilir.

Rüyasında tahta oturan kişi muradına erer, zirveye yerleşir ve bir başarıya imza atar. Bu rüyayı gören kişi tüm düşman ve rakipleri yener onların elinden bir başarıyı alır. Rüyada taht görmek aynı zamanda bilinçaltındaki birincilik dürtüsü ile ilgilidir. Taht gören kişi aslında en iyi olmak istemekte ve çıktığı zirve kendisi için birinciliği temsil eden yer olmaktadır. Bu rüyayı gören kişiliğini, öz güvenini ya da kariyerini daha yükseğe çıkarma arzusu içindedir. Rüyasında taht gören kişi bilmelidir ki çok arzu ettiği o birincilik kendisi için mümkündür.

 

Rüyada tahta oturmak aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim tahtı görüyorum, o halde oraya gidebilirim” demelidir. Rüyasında bir tahta bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki taht gerçek hayatta ne kadar doruğa tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

Rüyanızı yazın:

bottom of page