top of page

Rüyada taksi görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Göç

 • Enerji

 • Yolculuk

 • Değişim

 • İlerleme

 • Taşınma

 • Beraberlik

 • Motivasyon

 • Gruplaşma

 • Dayanışma

 • Kenetlenme

 • Yardımlaşma

 • Grup çalışması

 • Yaşam yolculuğu

 • Gidişatın hızlanması

 • İstikametin belli olması

 • Toplu halde hareket etme

 • Grup halinde hareket etme

 • Aynı istikamete hareket eden insanlar

Rüyada taksi görmek ne anlama gelir?

Rüyada taksi bilinçaltımızın inşa ettiği “değişimi sağlayan bir vesile” metaforudur. Tüm taşıt araçları gibi taksi de bizi bir yerden alır başka bir yere götürür. İşte yaşam yolculuğumuzda da bizi bir noktadan başka bir noktaya götüren her şey rüyada bize taksi olarak görülürler. Bir başka deyişle, taksi bir durumdan başka bir duruma geçiş sürecindeki köprüdür.

Rüyada taşıt araçları yorumlanırken aracın içine kaç kişiyi sığdırabilecek kadar büyük olduğuna, yolculuğun kimlerle yapıldığına ve şoför koltuğunda kimin oturduğuna odaklanmalıyız. Bilinçaltımız aslında bu tip rüyalarda yaşamımızda yer alan kişileri sınıflandırır. Aracın içinde bulunanlar aynı istikamete ya da aynı amaca doğru eş zamanlı olarak hareket eden bireylerken, araç yani taksi bu hareketi sağlayan bir vesile ya da yardımcı aracı temsil eder. Yine bu rüyada şoförün kim olduğu dikkate alınmalıdır. Çünkü şoför, tüm bu değişimi sağlayan esas oğlanı temsil etmektedir.

Rüyada taksi aynı zamanda değişen koşulları, yaşam yolculuğumuzda yaptığımız ruhsal yolculukları, karar değişikliklerini ve durumsal değişimleri simgeler. Fakat taksi rüyasının büyük toplu taşıma aracı rüyalarından bir farkı vardır. Taksi daha az kişiyi içine sığdırabilecek bir araç olduğundan bu değişim büyük bir ihtimalle daha az kişiyi ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bir başka deyişle, bir taksiye onlarca kişiyi sığdıramayız. Dolayısıyla, taksiyle yapılan yolculuklar küçük çaplı değişimlerdir.

Bilinçaltı rüya sahibinin hayatındaki insanları “taksidekiler” ve “taksinin dışındakiler” olarak iki gruba ayırır. Rüyasında bir taksiyle bir grup insanla bir yere giden kişi aslında o insanlarla aynı amaca ve aynı istikamete ilerlemektedir. Rüya sahibine göre “taksinin dışındaki dünya” bu yolculuğun dışında kalanlardır. Örneğin, bir şirket çalışanı tüm iş yeri arkadaşlarını bir takside görebilir çünkü ortak değerleri paylaşırlar ve aynı şirket için beraber hareket ederler. Rüyada bir iş arkadaşının taksiden indiğini gören kişi tez zamanda bu arkadaşının işten çıkma haberini duyarsa şaşırmamalıdır.

Rüyada taksi aynı zamanda hayat yolculuğumuzda bizimle beraber hareket eden ya da bizimle yollarını ayıran insanlarla ilgili bilgiler verir. Taksiye binenler bazen yeni tanıştığımız ya da hayatımıza kattığımız insanlar, taksiden inenler ise gurbete gidenler, vefat edenler ya da bizimle iletişim kesen insanlardır. Biraz kulağa ürkütücü de gelse bir insanın taksiden inmesi gurbete gitmesi anlamına gelebileceği gibi vefat edip sonsuza kadar bizden ayrılması anlamına da gelebilir. Yine de bu rüyayı gören kişi her taksiden inen kişinin vefat edeceğini düşünerek üzülmemeli taksidekilerin kendisi için hangi grubun insanlarını temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada taksi bazıları için grup halinde hareket etme, aynı fikirde olma, beraberlik ya da dayanışma anlamı içerir. Bazen de bozulan istikrarın sağlanması ve ortak bir karar almayı temsil edebilir. Taksideki herkes rüya sahibiyle aynı yöne gitmekte dolayısıyla aynı istikamete doğru ilerlemektedir. Dolayısıyla ilerleyen bir süreçte anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı yoktur. Tabiki bu rüyada takside bir kavga ya da inenler olması durumunda değişir. Rüyada ailecek takside olmak tüm aileyi ilgilendiren konularda bazı gelişmelerin yaşanmasına işarettir. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak için takside tam olarak ne olduğu ve nereye gidildiği dikkate alınmalıdır.

Rüyada taksi yolculuğu yapmak

Rüyada taksi yolculuğu bir süreci taksi ise bu süreçteki yaklaşımımızı ve konumumuzu temsil eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen taksi içindeki diğer iletişimlerine, takside bulunan kişilere, yolculuktaki duygularına, taksi yolculuğunun nereye yapıldığına ve nasıl bir yolculuk olduğuna odaklanmalıdır. Sorunsuz ve kazasız bir yolculuk bir süreçte kolay ilerlemeye, zor ve meşakkatli bir yolculuk bir sürecin ilerleyişinde bazı sorunlar yaşanacağına, yolculuk esnasında taksinin durması ya da bozulması süreçte tıkanmaya delalettir.

Rüyada taksiye binmek:

Rüyada taksiye binmek bir gruba ya da gidişata katılmaktır. Yani, taksiye binen kişi için artık yeni bir süreç dolayısıyla hayatının gidişatında hızlanma olacaktır. Başkasının sürdüğü ve içinde başka insanların da oturduğu bir taksiye binen kişi daha önce kurulmuş bir gruba katılır ya da yeni bir projeye veya işe başlama olasılığı oldukça yüksektir. Taksinin şoförü olmak bir grup insanı yönetmek ve yönlendirmekle ilgilidir. Rüyasında taksi sürdüğünü gören rüya sahibinin verdiği kararlar hem kendi hem de başka insanların hayatını etkileyecek kadar önemlidir.

Rüyada taksiden inmek:

Rüyada taksiden inmek bir nevi ayrılıktır. Bir gruba veda etmek, birileriyle yolları ayırmak ya da hemfikir olmaktan çıkmaya delalettir. Rüyada taksiden inmek bazen “vazgeçmek” ya da “bırakmak” teması içerir. Başkalarının da bulunduğu taksiden inen kişi aslında bir gruptan ayrılır. Bu rüyayı gören için bir şeylerle vedalaşmak, işten ayrılmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendi sürdüğü ya da içinde sadece kendisinin bulunduğu taksiden inen ise bir karardan vazgeçer, birilerini yarı yolda bırakır ya da bir gidişata son vermeye karar verir.

​Rüyada taksi kazası bir grup insanı ilgilendiren bir konuda bazı engellere takılarak hayatın gidişatının durmasına işarettir. Bu rüyayı gören öyle bir engele takılır ki bu engel hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını olumsuz etkiler. Taksi kazası rüyaları aynı zamanda bir grup insanın bir teşebbüsü hayata geçirebilmek için ilerledikleri yolda çok büyük bir engelle karşılaşarak motivasyonlarını kaybetmelerine işaret edebilir. Rüyasında kendi sürdüğü taksinin kaza yaptığını gören kişinin yaptığı bir hatanın cezasını hem kendisi, hem başkaları çeker.

Rüyada taksiyi kaçırmak bir fırsatı kaçırmaya delalettir. Bazıları için bir şeylere geç kalmak, bazen bir sınava yetişememek ya da bir şey için çok geç olduğunun farkına varmaya işarettir. Rüyada taksideki insanlar aslında rüya sahibinin içine dahil olmak istediği bir grup insanı temsil eder. Bu yüzden taksiye yetişemeyen bir gruba girmek için geç kalır, kendini dışlanmış hisseder ya da bir grup insandan ayrı düşme hissine kapılır. Taksiyi kaçırdığını gören aynı zamanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya götürecek bir fırsatı kaçırır ya da onu bir yere götürecek bir vesileyi kaybeder.

Rüyada taksi durağı rüya sahibinin hayatında karar vermek için biraz beklemeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin simgesidir. Rüya sahibi kendini durakta görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada taksi durağı kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında taksi durağı şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular. Kişi kararını verdikten sonra yön ve istikamet belli olacaktır.

Rüyada taksi beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani taksiyi gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği taksi aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat bir toplu taşıma aracı olan taksi aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page