top of page

Rüyada taşınmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Köprü

 • Vesile

 • Seyahat

 • Atlatmak

 • Dönüşüm

 • Kavuşmak

 • Vazgeçmek

 • İş değiştirmek

 • Ev değiştirmek

 • Geride bırakmak

 • Eskiyle vedalaşma

 • Radikal değişimler

 • Diğer tarafa geçmek

 • Geçmişe set çekmek

 • Yeni için eskiyi terk etmek

 • Bir durumdan başka bir duruma geçiş

Rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir?

Taşınma rüyalarının özünde “yeni için eskiyi terk etme” teması yatar. Bu rüya eskiyle vedalaşma ve yolumuza yaşamımıza yeni giren bir şeyle devam etme kararı aldığımız zamanlarda görülür. Kısacası, rüyasında taşınan kişi tüm bu yenilikler sayesinde yaşamında yeni bir sayfa açar.

 

Rüyada taşınmak aynı zamanda bir durumdan başka bir duruma geçiş, bir mekandan başka bir mekana seyahat ya da değişimin cereyan etmesi için gerekli şartların oluşmasıyla ilgilidir. Aslında rüyada bir evden başka bir eve taşınma eylemimiz sembolik olarak bir yaşamdan başka bir yaşama geçme eylemine eş değerdir. Kişinin rüyasında taşınırken yaşadığı her ufak ayrıntı gerçek hayatta bu değişim esnasında yaşanacaklarla da örtüşür. Kısacası, rüyada içinden çıktığımız ev eski olanın, içine taşınacağımız ev ise yeni tanıştığımız durumun temsilcisidir.

 

Taşınma rüyaları sembolik anlamda ölüm ve köprü rüyalarıyla benzeşirler. Her iki rüyada da bir sürecin sonu aynı zamanda başka bir sürecin başlangıcı teması bulunur. Ölüm rüyalarında her nasıl yaşamımızda son bulan bir şeyle (bedenimizle) vedalaşırsak taşındığımız rüyalarla da eski olanla (taşındığımız ev) vedalaşırız. Dolayısıyla her iki rüyada da içinden çıktığımız sembolik bir obje bedenimiz ya da evimiz bulunmaktadır. Bu yüzden bu tip rüyalar genellikle vedalaşma rüyaları olarak kabul edilirler. Bu vedalaşma eski sevgiliyle, eski işle ya da bazı kişiler için yaşamında sona eren bir süreçle olabilir.

Rüyada taşındığını görmek

Rüyada taşındığını görmek:

Rüyada taşındığını görmek bir durumdan başka bir duruma geçiş ya da içinde bulunduğumuz grubu terk etme anlamına da gelebilir. Bazıları için bu rüya iş değiştirmek ya da durum değiştirmek alameti olabilir. Bu rüya oldukça derin anlamlar içerir ve bir hayatı başka bir hayat için terk etme anlamı taşır. Örneğin, rüyasında bir evden başka bir eve taşınan bekarlığa veda ederek evliliğe hoş geldin diyebilir. Yine buna benzer şekilde işsiz biri iş bulmadan önce bu rüyayı görürse işsizlik durumundan çalışan durumuna geçebilir.

 

Taşındığımız rüyalarda bazen gizli numerolojik mesajlar bulunabilir. Örneğin, ikinci kattan dördüncü kattaki bir eve taşındığını gören için 2’yi bırakıp yerine 4’ü almak mesajı gizlidir. Bu rüyalar bazen 2 seviye birden atlamak ya da 2 kişinin dahil olduğu bir gruba 2 kişiyi daha dahil etmek gibi gizli numerolojik mesajlarla yüklüdür. Rüya sahibi tıpkı rüyadaki 4 ve 2 sayısı gibi görmüş olduğu numerolojik değerlere odaklanmalı ve kendisi için bu sayıların ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada bir evden başka bir eve taşınmak en genel anlamı itibariyle eskiyi geride bırakmak, geçmişe set çekmek ya da bir süreci geride bırakmaya delalet eder. Rüyamızdaki eski ev aslında bizim için geride bıraktıklarımızın yeni ev ise yaşamımıza giren yeniliklerin temsilcisidir. Dolayısıyla bu tip rüyaların yorumunda eski ve yeni evin durumuna dikkat edilirse daha isabetli yorum yapmamız olasıdır. Örneğin, dağınık bir evden toplu bir eve taşınmamız yaşamımızdaki tüm sorunları halledeceğimiz yeni bir sürece girişi müjdeler. Alt kattan daha üst kattaki bir eve taşınmak yükselmek ve terfi etmenin temsilcisidir. Yine buna benzer şekilde rüyada küçük ve dar bir evden daha geniş bir eve taşınmak rızkın ve şansın açılmasına ve daha rahat bir yaşama kavuşulacağına işaret eder.

 

Rüyada bir evden başka bir eve taşınmak aynı zamanda vazgeçmek ve terk etmeye karar vermektir. Eski ev daima vazgeçtiklerimizin ve hayatımızdan çıkardıklarımızı temsil eder. Dolayısıyla bu rüyayı gören yaşamında bir şeylere veda eder. Karanlık bir evden çıkan gerçek hayatta olumsuz ve karamsar bir süreci geride bırakır ve iyileşme sürecine girer. Eski bir aşkı unutamayan biri rüyasında karanlık ya da kötü bir evden çıktığını ve güzel bir eve taşındığını görürse yavaş yavaş unutamadığı aşkını unutmaya başlar ve yoluna daha sağlıklı bir şekilde devam eder. Çok geniş ve ferah bir eve taşınmak bazıları için güzel bir ilişkiye başlamanın temsilcisidir.

Rüyada ev taşımak iş değiştirmek, mekan değiştirmek ya da karar değiştirmeye delalet edebilir. Bazen bu rüya yalnızca yeni bir dünya görüşü kazanmak a da hayata farklı bir bakış açısından bakmaya da işaret edebilir. Kısacası, rüyada taşınmak kişinin yaşamında ya da iç dünyasında yaşanacak radikal değişimlerin ve kendisi için tüm yaşamın değişeceğinin sinyalini verir. Bazıları için bir evden başka bir eve taşınmak farklı bir gruba dahil olmak ya da takım değiştirmeye delalet edebilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page