top of page

Rüyada tavuk öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Bitirmek

 • Kurtulmak

 • Rahatlamak

 • Tamamlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada tavuk öldürmek ne anlama gelir?

Rüyalarımızın bizimle sembolik bir dille konuştuğu rüyalar aleminde bazen karşımıza tavuk ya da küçük bir hayvanı öldürme senaryosu çıkar. Bu tip rüyalar genellikle yaşamımızdaki ufak tefek ayrıntılar, çocuklar ya da önemsiz meselelere değinirler. Bir tavuğu öldürdüğümüz rüya ise aslında bu meseleleri çözüme kavuşturma alametidir.


Bilinçaltımız bize ufak tefek meseleleri anlatmaya çalışırken içinde ufak tefek oyuncular (küçük hayvanlar) olan bir sahne kurar. Bize kişileri ya da olayları göstermek amacıyla da rüyalarımızda arketipler yaratır. Tavuk yada diğer küçük hayvanlar da bu arketiplerinden yalnızca biridir. Aslında rüyadaki “tavuğu öldürme eylemi” bu durumda ufak bir meseleyi çözmek ya da bir işi sonlandırmaktır.

Rüyada tavuk öldürmenin anlamı

Rüyalarda öldürülen bu küçük hayvanlar genellikle ufak tefek meselelerde başarıya ya da başarısızlığa uğrayacağımızı gösterir. Bu tip rüyalar rüyanın senaryosuna ve rüyadan aldığımız enerjiye de bakarak yorumlanmalıdır. Rüyalarda hayvanların büyüklüğü ve hacmi aslında yaşamımızda ortadan kaldırma arzusu içinde olduğumuz durumun büyüklüğüyle doğru orantılıdır. 


Örneğin, öldürdüğünüz hayvan bir tavuk değil zürafa olsaydı bu rüya sizin için büyük bir sorunu halletmenin temsilcisi olacaktı. Yine buna benzer şekilde yırtıcı bir hayvanı rüyanızda öldürmüş olsaydınız istikrarınızı tehlikeye sokacak bir düşman ya da tehlikeyi ortadan kaldırmış olacaktınız. Rüyalar bizimle bir senaryo ve oyuncular aracılığıyla konuşurken olayları anlatmak amacıyla bu oyunculara farklı sıfatlar ve özellikler verir. Tıpkı tavuğun küçük ve zararsız bir hayvan olması gibi bir tavuk öldürme rüyası aslında küçük ve zararsız bir şeyden kurtulacağınızı öngörür.

Rüyada bir tavuğun öldürülmesi

Rüyalarımızın bizimle konuştuğu bu sembolizm dili bize bir meselenin büyük ya da küçük olduğunu o hayvanın cüssesiyle anlatmaya çalışabilir. Rüyada büyük bir şeyi öldürmek her zaman büyük bir temizlik alametidir. Rüyalarımız bizimle oldukça ilginç bir sembolizm diliyle konuşur. Bu sembolizm dilinde  “tavuk öldürme” eylemi aslında yaşamımızın bir alanında bir şeyi yok etme arzusu içinde olduğumuzu gösterir. Rüyada gördüğümüz hayvanlar kendi kişilik parçalarımıza ya da yaşamımıdaki ufak ayrıntılara, bazen bazı arketiplere değinirler. Rüyada bir tavuğu öldürmek bu parçalarla ilgili sonlandırma arzumuzu temsil eder.


Tavuk ya da benzeri küçük hayvanları gördüğümüz rüyalar bazen yaşamımızdaki çocuklar ya da bebeklerle ilgili ayrıntılara değinir. Özellikle bir anne ya da babanın rüyasında bir tavuk öldürdüğünü görmesi durumunda bu rüyanın kendi çocuğuyla ilgili olma olasılığı vardır. Bu rüya bir çocukla ilgili sorunun halledilmesi alameti olabilir. Örneğin, bir çocuğun sağlık sorununun çözülmesi, ya da okula kaydının yapılması veya o çocukla ilgili herhangi bir problemin nihayetinde hallolması durumunda rüyamızda bir tavuk öldürebiliriz.


Eğer rüyamızda bir tavuğu acımadan öldürüyorsak bu rüya yaşamımızda bağımsızlık özlemi içinde olduğumuzu yansıtıyor da olabilir. Belki de küçük bir meselenin biri yaşamda ilerlemekten alıkoyduğunu düşünmekteyiz. Özellikle öldürdüğümüz tavuk kendi tavuğumız ya da bize bağımlı bir tavuk ise yaşamda bize ayak bağı olan bir sorun ya da davranıştan kurtulma arzusu içinde olduğumuz zamanlarda böyle bir rüyayı görebiliriz. Aslında bilinçaltımız tavuğu öldürerek bize bir şeyin artık yaşamımızda olmayacağı mesajını vermeye çalışmaktadır. Fakat yine de bu tür rüyaların yorumlanması için rüyadaki duygu tonuna ve tavuk öldürürken ne hissettiğimize bakmalıyız.


Sembolik rüyalar alemindeki “tavuk öldürme eylemi” bazen başarıyla sonlandırılmaya işaret edebileceği gibi bazen tam anlamıyla bir fiyaskoya da işaret edebilir. Bu yorum tamamen rüyadan aldığımız enerjiye göre yapılmalı. Rüyanızda bir tavuğu nasıl öldürdünüz? Tavuk kötü, çirkin ya da saldırgan tavırlar sergilerken onu öldürdüğünüzde ondan kurtulduğunuzu mu hissettiniz? Eğer cevabınız evet ise bu başarıyla bir sonlandırılmanın işaretidir. Masum bir tavuğu haksız yere acımasızca öldürüp daha sonra bu öldürmeden dolayı pişmanlık mı hissettiniz? Bu ufak bir organizasyonda başarısızlık ya da bir işi berbat etme alameti olabilir.

Rüyada ölü tavuk

Bazen bilinçaltımız bize geçmişi geride bırakma mesajı vermek istediğinde rüyamızda ölü bir tavuk ya da diğer ölü hayvanları görebiliriz. Bazen bilinçsizce geçmişi geride bırakıp yolumuza devam etmek istediğimizde aslında bir şeyi tamamen sonlandırmak isteriz. Rüyada karşımıza çıkan ve öldürdüğümüz tavuk aslında yaşamda sonlandırmak istediğimiz ufak bir ayrıntıyı göstermek için bilinçaltımız tarafından yaratılmış bir arketiptir. Peki bilinçaltımız neden bizim için bir tavuk yarattı? Bunu anlayabilmek için sizin için tavuğun ne anlama geldiğine odaklanmalısınız. Tavuk size göre küçük ve sevimli bir hayvansa ve rüyanızda onu öldürdüğünüzde büyük üzüntü hissettiyseniz yaşamda yeni bir sayfa açmak için fedakarlık yapmak zorunda kalacaksınız. Eğer tavukları sevmiyor ve rüyanızdaki tavuğu öldürdüğünüzde hiçbir üzüntü hissetmiyorsanız bir sorundan kurtulacaksınız.


Tavuk öldürme rüyaları bazen yakın arkadaşlarımızla ilgili ufak ayrıntılara değiniyor da olabilir. Tavuklar evcil hayvanlar ve en yakın arkadaşlarımızdır. Bilinçaltımız bize kendimizden yaşça küçük kişileri, naiv kişiliğe sahip bireyleri, bazen çocukları ya da kırılgan kişilikli bireyleri göstermek amacıyla rüyamızda bir tavuk ya da küçük bir hayvan yaratır. Bu hayvanı öldürmek aslında bu kişiyle küslük yaşamak ya dao kişiyle ilgili bir konuyu sonlandırmaktır. Rüyadaki tavuk saldırgan ya da tehlikeli görünüyor ise bu rüya kendimizden güçsüz bir düşman ya da rakibi yenmekle alakalı olabilir.


Rüyalar aleminde bilinçaltının bizimle rüyalarla konuşma biçimi semboliktir. Bazen rüyalardaki “öldürme” eylemi temizleme ya da kurtulmadır. Fakat rüyaların sembolik dilinde ifade edilen kurtulma her zaman bir sorun ya da engelden kurtulma değildir. Bazen bize zarar verdiğini düşündüğümüz çekirdek düşünceler ya da kalıplaşmış inançlarımızdan kurtulma arzusu içinde olduğumuzda da rüyamızda küçük ve zararsız bir hayvanı öldürdüğümüzü görebiliriz. Bu rüyayı görüyorsak yaşamın gidişatından memnun olmayıp bir şeyin yaşamımızda fazlalık ya da bizim için gereksiz olduğunu büyük ihtimalle biliriz ve ondan kurtulmak isteriz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page