top of page

Rüyada teneffüse çıkmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Tatil

 • Mola

 • Geçiş

 • Dinlenme

 • Sakinlik

 • Durmak

 • Bekleyiş

 • Dinlenme

 • İsteksizlik

 • Durgunluk

 • Yorgunluk

 • Gecikmeler

 • Kararsızlık

 • İş değişimi

 • Duraksama

 • Bereketsizlik

 • Geçiş süreci

 • Hareketsizlik

 • Pasif bekleyiş

 • Dönüm noktası

 • Bekleme noktası

 • Düşünüp taşınma

 • Düşük motivasyon

 • Yön belirleme süreci

 • Planları askıya almak

 • İstikamet değiştirmek

 • Fırtına öncesi sessizlik

 • Hareket için biraz daha zaman gerekli

Rüyada teneffüse çıktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada teneffüs kaderde ilerleyişin geçici bir süreliğine durması ve hayatın geçici bir süreliğine duraksamasıyla ilgilidir. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibi için bir dönüm noktasını, bazen 2 hareketli süreç arasındaki geçiş ya da boşluğu temsil eder. Rüya sahibinin hayatında tekrar ilerleme ve iyiye gidiş olacaktır fakat bunun öncesinde halledilmesi gereken işler vardır.

 

Rüyada teneffüs hareketli bir süreci durdurabilecek ya da hayatı askıya alabilecek kadar güçlü bir olay ya da duyumun simgesidir. Bazen bir ses, duyum ya da olay adeta gelir ve hayatımızın tüm akışını durdurur. İşte teneffüs de tam buna benzer bir olay yaşadığımızda gördüğümüz rüyalardandır. Bazıları için teneffüs adeta kaderin “dur, acele etme, biraz bekle” fısıltılarıdır. Rüya sahibi kendine zaman kazandırmalı ve önemli kararları askıya almalı ve bekletmelidir.

Rüyada teneffüste olmak

Rüyadaki teneffüs ayrıca bize karar vermek için henüz erken olduğunu ve biraz daha beklemek gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Rüya sahibi kendini teneffüste görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada teneffüs kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında teneffüs şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular.

 

Rüyada görülen teneffüs aynı zamanda bir fırtına öncesi sessizlik gibi büyük mücadele öncesi dinlenme ve enerji depolama sürecinden geçiş sembolüdür. Yeni açılacak bir sayfaya hazırlanma ve kendini toparlamanın tam zamanıdır çünkü bu rüyadan sonra daha tempolu bir süreç başlar.  Rüyada görülen teneffüs bazen tatil, çalışmayı bırakma ya da enerji depolama sürecine girişin temsilidir. Bazıları için rüyada bu rüya dinlenmeye ya da hayatın akışını aksatmaya olan ihtiyaçtır.

Rüyada teneffüs zili çalması:

Rüyada teneffüs zilinin çalması günlük hayatın akışını durduracak ve hayatı askıya aldıracak kadar önemli bir duyum ya da olayı temsil eder. Bu rüyayı gören için bir ses gelir ve adeta hayatına bir mola vermesine sebep olur. Kısacası teneffüs zili bu sesin ya da duyumun simgesidir. Rüyasında teneffüs zili duyan kişi aynı zamanda uzaklardan ya da gurbetten bir haber alabilir veya dedikodu işitebilir. Bu haber ya da dedikodu rüya sahibinin hayatını etkileyecek kadar önemlidir.

Rüyada teneffüse çıkan kişi günlük hayatın akışına mola verir, bazı işleri askıya alır ya da tatile çıkar. Bazen rüyasında teneffüse çıkanın iş hayatında duraksama ya da bazı engellerle karşılaşması olasılığı vardır. Teneffüs zili bazıları için yüksek rütbeden gelen bir emir ya da duyumdur. Bu emir ya da duyumun alınması kişinin hayatında bir bekleyiş ya da molaya sebep olacaktır. Rüyasında teneffüse çıkan kişi için durup biraz bekleme ve işlere ara verme zamanıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page