top of page

Rüyada timsah görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Düşman

 • Korkular

 • Tehlikeli

 • Değersiz

 • İflas etmiş

 • Dibe vurmuş

 • Aşağılık adam

 • Sinsi bir rakip

 • Yerde sürünen

 • Zemine vurmuş

 • En kötüyü görmüş

 • Yavaş ve sinsi kişi

 • Rezil olmuş kimse

 • 5 para etmez adam

 • Tehlikeli bir süreç

 • Değersiz bir kimse

 • Aşağılık bir düşman

 • Gözden düşmüş kişi

 • Kaybedecek şeyi kalmamış kimse

 • Gücü kötüye kullanmaya meyilli kimse

Rüyada timsah görmek ne anlama gelir?

Rüyada timsah görmek korkularla ya da düşmanla yüzleşmeye delalettir. Timsahın temsil ettiği kişi genellikle erkek cinsiyetinde bir kişidir fakat nadiren de olsa bu hayvan bir kadını da temsil edebilir. Bazıları için rüyada timsah engel, zorluk ya da kaderde mutlaka aşılması gereken zorlu bir süreçtir. Bir kişi rüyasında aniden karşısına bir timsah çıktığını görürse iş hayatında ya da bir yerde bir düşmanıyla ya da hoşlanmadığı bir kimseyle karşılaşır. Rüyada timsah tarafından yaralanan kişi düşmandan zarar görür.

Yerde sürünen bir sürüngen hayvan olması nedeniyle rüyada görülen timsahın bize verdiği mesaj her zaman zeminde, dipte ya da en aşağı seviyelerde yer alan bir kişi ile ilgilidir. Bu yüzden timsah bazen iflas etmiş, en kötüyü görmüş ya da dibe vurmuş kişi bazen aşağılık, gözden düşmüş ya da rezil olmuş birinin simgesidir. Yavaş ve sinsi hareketleri ile gözümüze çarpan bu hayvan aynı zamanda zaten zeminde ev en dipte olmasından dolayı kaybedecek hiçbir şeyi olmayan dolayısıyla tehlikeli bir insanın simgesi de olabilir. Timsahın temsil ettiği kişi her zaman rüya sahibi için kendinden aşağı seviyede ya da değersiz biridir. Timsahın rüyadaki davranışları bu kişinin gerçekte yapacaklarıyla ilgili ipuçları verir. Bu rüyayı yorumlamak isteyen timsahın rüyadaki davranışlarına odaklanmalıdır.

Rüyada timsah gücü kötüye ve kendi çıkarları için kullanmaya aşırı derecede meyilli bir kişiyi temsil eder. Timsah aynı zamanda rüya sahibi için aşağılık ve acımasız bir kişinin simgesidir. Bu insan öyle bir kişiliğe sahiptir ki tıpkı bir timsahın sinsice yaklaşarak avını yemesi gibi kendi menfaatleri uğruna başka insanların zaaflarından ve güçsüz yönlerinden beslenerek onları nakavt etme peşindedir. Bu kişi kendi menfaatleri uğruna başkalarının sırtına basabilir, onların ekmeklerini elinden alabilir ya da onların büyü kayıplar vermelerine sebep olabilir.

Timsah bazen maddi manevi yerde sürünen, rezil olmuş, iflas etmiş ya da kötü hayat yaşayan kimseyi temsil eder. Bu rüya bazıları için parası tamamen bitmiş, yardıma muhtaç ya da en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak ve acınacak durumda bir kişinin rüya sahibinin kapısını çalmasıyla alakalı da olabilir. Timsahın zeminde ve olabilecek en aşağı seviyede bir hayvan olması onun bu seviyesinin bazen kişilik olarak aşağılık olmak bazen maddi anlamda dibe vurmuşlukla alakası vardır. Bu yüzden bu rüyayı gören kişi timsahın hareketlerine dikkat ederek rüya sahibi için gerçek hayatta kimi temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada timsahtan kaçtığını görmek

Rüyada timsahtan kaçan aşağılık bir insandan ya da bir düşmandan uzak durma peşindedir. Bazen timsahtan kaçan korkularından ya da sorunlarından kaçar. Rüya sahibi bu rüyayı daha iyi yorumlamak için öncelikle kaçtığı timsahın kendisi için neyi ya da kimi temsil ettiğini anlamalıdır. Çünkü timsah bazen korkuları bazen korktuğumuz ya da bize yanaşmasını istemediğimiz ve tehlikeli bulduğumuz insanları temsil eder. Rüyada timsah bazen yok olma ya da öldürülme korkusuyla alakalıdır. Bu yüzden timsahtan kaçan kişi aslında yok edilmekten ya da zarar görmekten korkan kişidir.

Rüyada timsah saldırısı görmek:

Rüyada timsah saldırısı düşmandan gelecek bir saldırı ya bir tehlikeli hamledir. Timsahın temsil ettiği kişi genellikle erkek cinsiyetinde bir kişidir fakat nadiren de olsa bu hayvan bir kadını da temsil edebilir. Bu yüzden timsahın temsil ettiği kişi büyük bir ihtimalle erkektir fakat kadın da olabilir. Bir kişi bir timsahın kendine durduk yere saldırdığını görürse bir iftiraya uğrar ya da düşman tarafından kendisine zarar verilmeye çalışılır. Timsah saldırısından kurtulan elindekini kaybetmez. Timsah saldırısına uğrayarak aslan tarafından yakalanan düşmana bir koz verir. Timsah tarafından yenilen ya da öldürülen kişinin düşmanı ya da rakipleri kendisine galip gelir.

Rüyada evinde timsah ya da timsahlar görmek:

Rüyada evinde timsah ya da timsahların olduğunu gören kimse hanesini ve hane halkını zora sokan bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Bazen de timsah aşağılık ya da beş para etmez bir kimseyi temsil eder. Evinde timsah görenin hayatında değersiz biri onun hanesini ve hane halkını rahatsız edici davranışlarda bulunmaktadır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen timsahla arasında ne geçtiğine ve timsaha ne olduğuna bakmalıdır. Evindeki timsahı öldüren aileyi tehdit eden bir sorunu bertaraf eder. Timsah tarafından yenilenin ailevi sorunları büyür. Timsahı evden çıkara hiçbir zarar görmeden bir sorunu halleder. Bir erkek rüyasında bir timsahın dolandığını görüyorsa eşi yüzünden bir erkekle kavga etmek zorunda kalabilir. Evine giren timsahı öldürmek bir tehlikeyi bertaraf etmektir.

Rüyada timsah en genel anlamı ile tehdit olarak algıladığımız durumları temsil eder. Bu yüzden rüyasında timsahla boğuşan gerçekte varlığını, vücut bütünlüğünü ya da sahip olduğu bir şeyi yok etmeye çalışan bir düşman ya da duruma karşı mücadele verir. Çocuklarının bulunduğu bir mekanda bir timsahla boğuştuğunu gören bir ebeveyn aslında çocuklarıyla ilgili bir meseleyi hayatından çıkarmaya çalışmaktadır. Timsah aslında kendi beslenmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla canlı yiyen bir varlıktır. Bu yüzden rüya sahibi kendi varlığını başka birinin ya da bir sistemim devamlılığı için feda etmek zorunda kalacağı bir durumla karşı karşıya kalabilir ve bu duruma direnir.

Rüyada timsahla dövüşmek düşmanla bir mücadeleye girmek, koltuk savaşı ya da laf dalaşıdır. Bir erkek rüyasında bir timsahla dövüştüğünü görürse bir kadın için başka bir erkekle mücadeleye girebilir. Bir timsahın kendisini yediğini ya da öldürdüğünü gören kişinin düşmanı kendinden daha güçlü ya da daha donanımlıdır bu yüzden düşmana yenilir. Bu rüyayı gören iş hayatında bir kariyeri aşk hayatında da partnerini başkasına kaptırır. Bir kadın rüyasında bir timsahla dövüşüp yenildiğini görürse partneri onu kendisinden daha güzel bir kadın için terk eder.

Rüyada timsahla dövüşen kişi aynı zamanda kendisini sevmeyen biri ya da aşağılık bir düşmanı tarafından bir fenalığa uğrar. Timsahla dövüşürken yaralanan ve vücudunda kan gören kişi bir kişi yüzünden maddi zarara uğrar ve cebinden para çıkar.

Rüyada timsah öldürmek düşmana galip gelmektir. Timsahı öldüren bir tehlikeyi bertaraf eder. Bu rüyayı gören kişi aynı zamanda karşılaştığı bir mücadelede kazanır ya da çok büyük bir sorunu çözer. Bir öğrenci rüyasında aslan öldürdüğünü görürse kendisi için çok önemli olan bir sınavı kazanır. Bir erkek rüyasında timsah öldürürse iş ya da aşk hayatında başka bir erkeğe galip olur, bir işi ya da partneri başka bir erkeğin elinden alır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page