top of page

Rüyada timsah öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada timsah öldürmek ne anlama gelir?

Timsah öldürdüğümüz rüyalarda çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rekabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “timsahı öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.

 

Timsah öldürdüğümüz rüyalar düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Rüyada bize saldıran timsah karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Timsahı öldüren bu engeli aşar.

 

Timsah öldürdüğümüz rüyalar bizi alt edecek bir düşmanı ya da istikrarımızı tehlikeye sokacak bir sorunu bertaraf etmenin habercisidir. Bu rüyalar yaşam yolculuğumuzda uzlaşma imkanının sona erdiği zamanlarda bir şeyi zor ya da güç kullanarak almak zorunda alacağımız bir süreçte galibiyet müjdesi verir. Bir başka deyişle timsahı öldüren bir sorunu bertaraf eder ve gücünü kanıtlar.

Rüyada timsah öldürdüğünü görmek

Rüyada bize saldıran timsah bazen kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Timsahı öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli ya da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden timsahı öldürmek daima iyiye alamettir.

 

Rüyadaki timsah bazen tatsız durumlar, bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir timsahın ya da vahşi bir hayvanın bize saldırdığını görürüz. Timsahı öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.

Timsah öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran timsah bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir timsah kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorunu. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir timsahın kendisine saldırdığını görebilir. Timsahı öldürürse sorun ortadan kalkar.

 

Bazen timsah öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran timsah ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki timsahı öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.

Timsah öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki timsahın durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir timsah daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer timsah yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.

 

Timsah öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi savaşı seçmektir. Çünkü, timsah ya da bizi yok etme kapasitesine sahip tüm hayvanlar rüyalarımıza giren davetsiz misafirlerdir ve bize tamam-devam savaşı hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (timsah tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (timsahı öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat timsahı öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page