top of page

Rüyada toplu taşıma aracı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Göç

 • Enerji

 • Yolculuk

 • Değişim

 • İlerleme

 • Taşınma

 • Beraberlik

 • Motivasyon

 • Gruplaşma

 • Dayanışma

 • Kenetlenme

 • Yardımlaşma

 • Grup çalışması

 • Yaşam yolculuğu

 • Gidişatın hızlanması

 • İstikametin belli olması

 • Toplu halde hareket etme

 • Grup halinde hareket etme

 • Aynı istikamete hareket eden insanlar

​Rüyada toplu taşıma aracı görmek ne anlama gelir?

Rüyada otobüs, minibüs, tren ve gemi gibi tüm toplu taşıma araçları yaşam yolculukları ve bu yolculuklarda bize eşlik eden insanlarla ilgili bilgi içerir. Aynı zamanda değişen koşullar ve ruhsal değişimleri simgeler. Fakat bu araçların rüya dilinde birbirinden hafif farklılıkları vardır.


Bu toplu taşıma araçlarından gemi daha duygusal yolculuklardan bahseder, minibüs ufak gruplarla hareket etmeyi otobüs ise daha büyük gruplar halinde hareket etmeyi temsil eder. Tren ise rüya sahibine daha az bireysellik ve özgürlük sunar ve yönetme ve yönlendirme hakkı olmadan sadece istikameti ve güzergahı belli bir hareket imkanı sunar. Bir başka deyişle trenle yapılan harekette rüya sahibinin bu harekete müdahale etme ya da yönlendirme gücü yoktur, sadece bir çarkın parçasıdır ve programa uygun hareket etmek zorundadır.


Toplu taşıma araçları bilinçaltının bir nevi gruplandırma araçlarıdır ve aynı gruba mensup kişilerin aynı istikamete doğru ilerlemesini temsil ederler. Bu nedenle bizimle beraber bir toplu taşıma aracına binenler her zaman hayatımıza ve hayat yolculuklarımıza katılanları, araçtan inenler ise vedalaştığımız insanları ve yollarımızı ayırdıklarımızı temsil ederler.

Rüyada toplu taşıma aracına binmek

Rüyada toplu taşıma araçları yaşam yolculuklarımız ve bu yolculuklarda bize eşlik eden insanlarla ilgili bilgi içerir. Aynı zamanda değişen koşullar ve ruhsal değişimleri simgeler. Toplu taşıma aracı aslında bilinçaltının bir nevi gruplandırma aracıdır ve aynı gruba mensup kişilerin aynı istikamete doğru ilerlemesini temsil eder. Bu nedenle örneğin otobüse binenler her zaman hayatımıza ve hayat yolculuklarımıza katılanları, otobüsten inenler ise vedalaştığımız insanları ve yollarımızı ayırdıklarımızı temsil ederler. Kısacası, bir toplu taşıma aracına binenler rüya sahibinin dahil olduğu bir gruba katılanlar inenler ise o gruptan çıkanların temsilcisidir.


Bilinçaltı rüya sahibinin hayatındaki insanları “araçtakiler” ve “aracın dışındakiler” olarak iki gruba ayırır. Rüyasında bir otobüsle bir grup insanla bir yere giden kişi aslında o insanlarla aynı amaca ve aynı istikamete ilerlemektedir. Rüya sahibine göre “otobüsün dışındaki dünya” bu yolculuğun dışında kalanlardır. Örneğin, bir şirket çalışanı tüm iş yeri arkadaşlarını bir otobüste görebilir çünkü ortak değerleri paylaşırlar ve aynı şirket için beraber hareket ederler. Rüyada bir iş arkadaşının otobüsten indiğini gören kişi tez zamanda bu arkadaşının işten çıkma haberini duyarsa şaşırmamalıdır.


Rüyada toplu taşıma araçları aynı zamanda hayat yolculuğumuzda bizimler beraber hareket eden ya da bizimle yollarını ayıran insanlarla ilgili bilgiler verir. Toplu taşıma aracına binenler bazen yeni tanıştığımız ya da hayatımıza kattığımız insanlar, inenler ise gurbete gidenler, vefat edenler ya da bizimle iletişim kesen insanlardır. Biraz kulağa ürkütücü de gelse bir insanın toplu taşıma aracından inmesi gurbete gitmesi anlamına gelebileceği gibi vefat edip sonsuza kadar bizden ayrılması anlamına da gelebilir. Yine de bu rüyayı gören kişi her araçtan inen kişinin vefat edeceğini düşünerek üzülmemeli otobüstekilerin kendisi için hangi grubun insanlarını temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada toplu taşıma aracı bazıları için grup halinde hareket etme, aynı fikirde olma, beraberlik ya da dayanışma anlamı içerir. Araçtaki herkes rüya sahibiyle aynı yöne gitmekte dolayısıyla aynı istikamete doğru ilerlemektedir. Dolayısıyla ilerleyen bir süreçte anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı yoktur. Tabi ki bu rüyada araçta bir kavga ya da inenler olması durumunda değişir. Rüyada ailecek otobüste olmak tüm aileyi ilgilendiren konularda bazı gelişmelerin yaşanmasına işarettir. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak için otobüste tam olarak ne olduğu ve nereye gidildiği dikkate alınmalıdır.


Rüyada toplu taşıma aracıyla yapılan bir yolculuk bir süreci, toplu taşıma aracı ise bu süreçteki yaklaşımımızı ve konumumuzu temsil eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen araç içindeki diğer iletişimlerine, araçta bulunan kişilere, yolculuktaki duygularına, yolculuğun nereye yapıldığına ve nasıl bir yolculuk olduğuna odaklanmalıdır. Sorunsuz ve kazasız bir yolculuk bir süreçte kolay ilerlemeye, zor ve meşakkatli bir yolculuk bir sürecin ilerleyişinde bazı sorunlar yaşanacağına, yolculuk esnasında otobüsün durması ya da bozulması süreçte tıkanmaya delalettir.


Rüyada bir toplu taşıma aracına binmek bir gruba ya da gidişata katılmaktır. Örneğin, otobüse binen kişi için artık yeni bir süreç dolayısıyla hayatının gidişatında  hızlanma olacaktır. Başkasının sürdüğü ve içinde başka insanların da oturduğu bir otobüse binen kişi daha önce kurulmuş bir gruba katılır ya da yeni bir projeye veya işe başlama olasılığı oldukça yüksektir. Otobüsün şoförü olmak bir grup insanı yönetmek ve yönlendirmekle ilgilidir. Rüyasında otobüs sürdüğünü gören rüya sahibinin verdiği kararlar hem kendi hem de başka insanların hayatını etkileyecek kadar önemlidir.

Rüyada toplu taşıma aracından inmek bir nevi ayrılıktır. Bir gruba veda etmek, birileriyle yolları ayırmak ya da hemfikir olmaktan çıkmaya delalettir. Rüyada bir toplu taşıma aracından inmek bazen “vazgeçmek” ya da “terk etmek” teması içerir. Başkalarının da bulunduğu araçtan inen kişi aslında bir gruptan ayrılır. Bu rüyayı gören için bir şeylerle vedalaşmak, işten ayrılmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendi sürdüğü ya da içinde sadece kendisinin bulunduğu araçtan inen ise bir karardan vazgeçer, birilerini yarı yolda bırakır ya da bir gidişata son vermeye karar verir.


Rüyada toplu taşıma aracıyla yapılan kaza bir grup insanı ilgilendiren bir konuda bazı engellere takılarak hayatın gidişatının durmasına işarettir. Bu rüyayı gören öyle bir engele takılır ki bu engel hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını olumsuz etkiler. Örneğin otobüs kazası rüyaları aynı zamanda bir grup insanın bir teşebbüsü hayata geçirebilmek için ilerledikleri yolda çok büyük bir engelle karşılaşarak motivasyonlarını kaybetmelerine işaret edebilir. Rüyasında kendi sürdüğü otobüsün kaza yaptığını gören kişinin yaptığı bir hatanın cezasını hem kendisi, hem başkaları çeker.


Rüyada bir toplu taşıma aracını kaçırmak bir fırsatı kaçırmaya delalettir. Bazıları için bir şeylere geç kalmak, bazen bir sınava yetişememek ya da bir şey için çok geç olduğunun farkına varmaya işarettir. Rüyada araçtaki insanlar aslında rüya sahibinin içine dahil olmak istediği bir grup insanı temsil eder. Bu yüzden toplu taşıma aracına yetişemeyen bir gruba girmek için geç kalır, kendini dışlanmış hisseder ya da bir grup insandan ayrı düşme hissine kapılır. Toplu taşıma aracını kaçırdığını gören aynı zamanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya götürecek bir fırsatı kaçırır ya da onu bir yere götürecek bir vesileyi kaybeder.


Rüyada toplu taşıma aracını beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani aracın gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği araç aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat toplu taşıma aracı aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page