top of page

Rüyada tosbağa görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yavaşlık

 • Durağanlık

 • Yaşam yükleri

 • Acele etme

 • Uzun vadeli planlar

 • Biraz daha vakti var

 • Henüz zamanı değil

 • Yüklerin ağırlaşması

 • Kabuğuna çekilmek

 • Sürecin yavaşlatılması

 • Sorumlulukların artması

 • Karar verme zamanı değil

 • Bekleyişin sonundaki ödül

 • Şartların henüz olgunlaşmaması

 • Sabreden derviş muradına ermiş!

 • Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek

Rüyada tosbağa görmek ne anlama gelir?

Rüyada tosbağa yavaş ilerleyen süreçlerin ve aceleye gerek olmayan durumlar metaforudur. Yaşamın hızlı ilerleyişi içinde tosbağa sadece kendi hızıyla ilerlemekte. Bu sembolü gördüyseniz bilmelisiniz ki yaşamınızda şekillenmesi için hala zamana ihtiyacı olan bir şeyler var. Asla acele etmeyin, bırakın kendi kendine oluşum sürecini tamamlasın.

 

Tosbağa rüyalarının özünde yavaş ilerlemesinden endişe duyulmaması gereken durumlar yatar. Tıpkı ruhunda ve özünde acelecilik olmayan bir tosbağa gibi siz de her gün amacınıza doğru minik bir adım atın. Zaten hızlı ilerlemeye çalışsanız bile arzu ettiğini şeyin size verilmesi için henüz şartlar oluşmamış. Siz sadece tosbağanın hızıyla çalışmanız gerektiğini bilin yeter. Fakat tosbağa size acele etme mesajı getirirken bu mesajı asla “yan gelip yat” olarak algılamayın. Sizin tarafınızdan da rutin olarak atılması gereken adımlar var.

 

Tosbağa rüyalarının özünde yalnızca yavaşlık yatmaz. Tosbağa bu yavaş ilerleyişini sırtında taşıdığı eviyle yapar. Rüyanızda gördüğünüz tosbağa belki de bu ilerleyiş sürecinin hem sizi hem de ailenizi etkilediğini söylemekte. Kendi ilerlemenizden dolayı eviniz ve evinizde yaşayanlar da bu süreçten paylarını alacaklar. Belki de tosbağa evinizden değil sırtınızdaki tüm yüklerle ilgili size mesaj getiriyor da olabilir. Rüyanızdan nasıl etkilendiniz? Tosbağa sırtındaki yükün altında ezilmekte miydi? Yoksa kendi doğallığı ve hızıyla yaşamına devam etmekte mi? Rüyanızı buna bağlı kalarak yorumlayın.

Rüyada tosbağa

Tosbağa rüyaları bazıları için çok fazla iş yükü ve ağırlık taşımanın sembolü olabilir. Bu rüyada tosbağanın hızına ve ilerleyişine bakmak gerekiyor. Kabuğunun altında ezilen ya da zorlanan bir tosbağa belki de yaşam yükleri ya da borçların altında ezilen bir bireyin temsilcisidir. Peki rüyanın senaryosu ne derecede önemli? Tosbağa ilerlerken rüyada başına ne geldi? Tosbağa yalnızca rüyada ufak bir ayrıntı mıydı?

 

Kızılderililer karnında 13 bölüm olmasından dolayı tosbağanın yılda 13 kez görülen dolunay gizemiyle bağlantılı olduğunu düşünmüşlerdir. Astrolojide ay gezegeni de ev ve hane halkı ile ilgili bir gezegen olarak görülmüştür. Doğal olarak, Kızılderililer rüyada görülen tosbağanın ve dolunayın hane ile ilgili pozitif bir omen olduğuna inanmışlardır. Rüyasında tosbağa gören kişinin bu rüyayı gördüğü zamanlarda hanesinin gizli güçler tarafından korunduğu inanışı Kızılderililerde vardı.

 

Feng Shui'de Kaplumbağa su elementi ile temsil edilir. Bu anlayışa göre kara kaplumbağa mutlu bir ev, aile ve iyi ilişkileri temsil eder. Onlara göre kaplumbağanın sırtında kabuğunun olmaması ailevi ilişkilerde sorunlar ya da hanede büyük bir problem olarak yorumlanmıştır. Japon kültüründe tosbağa yüksek övgüye sahiptir. Bir inanışa göre ölümsüzlük ve uzun ömür simgesidir.

Rüyada tosbağanın kabuğu:

Evini sırtında taşıyan tosbağa rüyada terk edemediğimiz ve bize ruhsal anlamda bağlı, sırtımızda taşıdığımız her şey hakkında bilgi getiriyor olabilir. Kabuğunu kaybetmiş tosbağa rüyaları pek hayra yorulmaz. Bu rüyalar bazen boşanma ya da hayırsız bir iş için evden ayrılma anlamına gelebilir. Peki rüyada tosbağanın kabuğu ne durumda idi? İşte asıl yorumculuk burada devreye girmeli. Kırık bir tosbağa kabuğu hanede çatlamalara, ayrılıklara ya da gruplaşmalara işaret edebilir. Tosbağanın kabuğunun sağlam ve iyi durumda olması oldukça hayırlıdır. Hanedeki tüm sorunların çözüleceğini müjdeler.

 

Bir kadın için tosbağanın kabuğu hem hanesini hem de sorumluluklarını taşıdığı evlatlarını temsil edebilir. Bazen bir kadın için tosbağa kabuğu evlatlarını taşıdığı rahminin ve hamileliğin simgesidir. Rüyasında tosbağa gören bir kadın hamile olabilir. Yine bu yorumculukta rüyayı gören kadın tosbağanın kabuğunun durumuna ve rüyadan aldığı enerjiye odaklanmalı. Kabuk iyi durumdaysa hamilelik iyi gitmektedir.

Rüya tabirciliğinde bir tosbağanın kabuğu aynı zamanda yaşamın sırtımıza yüklediği tüm yüklerin ve borçların simgesidir. Daha önce bahsedilen yorumculukta sırtında kabuğu olmayan bir tosbağa ailevi sorumlulukları terk etmek olarak yorumlanmıştı. Fakat bazı yorumculara göre bu rüya hayırlıdır ve yüklerin hafiflemesi anlamına gelir. Belki de kabuğunu terk etmiş bir tosbağa ödenmiş bir borç ya da kurtulduğunuz bir derdi temsil etmekte. Fakat bu yorumu yapabilmek için rüyadan aldığınız enerjinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bilmelisiniz. Her sırtındaki kabuğu atmış tosbağa bu şekilde yorumlanmaz

Rüyanızı yazın:

bottom of page