top of page

Rüyada trafik görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bekleyiş

 • Aksaklık

 • Yoğunluk

 • Hastalık

 • Engeller

 • Rekabet

 • Gecikmeler

 • Yavaşlama

 • Durgunluk

 • Duraksama

 • Sürecin yavaşlaması

 • İşlerin askıya alınması

 • Özgürlüğün kısıtlanması

 • Elleri kolları bağlı olmak

Rüyada trafik olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada trafik yoğunluğu en genel anlamı itibariyle yaşam yolculuğumuzdaki bazı süreçlerdeki yavaşlamaya vurgu yapar. Genellikle bu tip rüyaları yaşamda ilerlemek istediğimizde fakat bazı engellerden dolayı bunu başaramadığımız zamanlarda görürüz. Tıpkı trafikte hareket etmek isteyen bir aracın önündeki araçlardan dolayı ileri gidememesi gibi rüya sahibi de bazı konularda ilerleme kaydetmek istemekte fakat bunu başaramamaktadır.

Trafik gördüğümüz rüyalar aynı zamanda bir işin olmasının başka işlerin halledilmesine ya da bazı sorunların öncelikle çözülmesi gerektiğine vurgu yapar. Bir başka deyişle, bir işin olması başka şeylerin olmasına bağlıdır ve yaşanan durumda sabır gerekmektedir. Bu rüyanın sahibi yaşam yolculuğunda neden sıkışıp kaldığına ve hareket etmesinin kendi kontrolünün dışında nelerin hareket etmesi gerektiğine bağlı olarak yorumlamalıdır.

Rüyada trafik görmek aynı zamanda çevremizde yaşam yolculuğumuzda ilerlememizi engelleyen çok fazla insan, bu insanlardan gelen engeller ta da laflar olduğunu bize hatırlatır. Bu rüya bazıları için bir amaca doğru ilerleyen kişiyi hedeflerine giden yolda durduran ya da engelleyen bazı aile bireyleri ya da sorunlar olduğunun altını çizer. Bu tip rüyalar genellikle bize “henüz zamanı değil” mesajı veren rüyalardır ve beklemenin gerekli olduğunu savunurlar.

Trafik rüyaları aynı zamanda yaşamın doğal akışı ve ilerleyişiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu rüyaların yorumu trafiğin durumuna, bizimle seyahat eden kişilere ve rüyanın senaryosuna bağlı olarak yapılmalıdır. Yoğun trafik aslında işlerin yoğunluğu ya da aynı amaca olan rağbetin fazlalığıyla ilgilidir. Bu rüyanın bize söylemek istediği, aynı istikamete doğru çok fazla insanın gitmek istemesinden dolayı beklememiz gerektiğidir. Bu tip rüyalarda trafikte ilerlerken yanımızda bulunan kişilere ya da onların isimlerine de dikkat etmeliyiz. Yanımızda bulunan kişiler yol arkadaşlarımız ve bu süreçte yanımızda yer alan kişileri temsil ederler.

Rüyada trafiğe takılmak

Rüyada trafiğe takılmak yaşam yolculuğumuzda bazı engellere takılmaya ya da bizi engelleyen bazı kişi ya da sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağımız bir sürece girmeye işarettir. Bu rüyanın sahibi için bazı beklenmeyen gelişmeler ya da olaylar yaşam hızını yavaşlatıcı etki yaratacaktır. Bir şeyin olması öncelikle bazı sorunların çözülmesine ve engellerin aşılmasına bağlıdır.

Rüyada trafik yoğunluğu:

Trafik yoğunluğu rüyaları “rekabet” ve “yoğunluk” teması içerirler. Rüya sahibi için sıranın kendisine gelmesi uğruna bir bekleyiş söz konusudur. Bazıları için bu rüya bir iş başvurusu bekleyişi olabileceği gibi bazıları için bir okula giriş bekleyişi anlamına gelebilir. Bir başka deyişle, trafik yoğunluğu rüyası gören kişinin başına gelen durumun özeti şudur: aynı istikamette hareket etmek isteyen o kadar çok birey vardır ki. Kişi bu yoğunlukta kendine bir yer açmak ya da kendi sırasının gelmesini beklemek zorundadır.

Rüyada trafik sıkışıklığı:

Rüyada trafik sıkışıklığı kaos ve bu kaosun sebep olduğu gecikmelere delalettir. Trafiğin tamamen tıkanması yaşamda ilerlemek için öncelikle bazı sorunların çözümlerinin beklenmesi gerektiğine karşı uyarıdır. Bu tip rüyalar aynı zamanda bize bir süreçte adım adım ilerlememiz gerektiğini ve merdivenin birinci basamağına basmadan ikinci basamağa basmamamız gerektiğini hatırlatır. Rüyasında trafiğin tıkandığını gören kişiye bilinçaltı “ilerlemek istiyorsan öncelikle sorunların çözümünü bekle” mesajı getirir.

Rüyadaki trafik polisi ya da trafik görevlisi bilinçaltı tarafından oluşturulan “sorun çözücü mekanizma” metaforudur. Günlük yaşamımızda bizim için sorunları çözmek amacıyla ortaya çıkan her birey ya da her olay rüyamızda bize trafik polisi kılığında görülür. Bir başka deyişle, rüyasında trafik polisi gören kişi için bir kişi belirir ya da bir olay olur, ve bu kişi ya da olaydan sonra tüm sorunlar çözülmeye başlayacaktır. Bazıları için rüyada trafik polisini görmek beklenen yardımın varmasına delalettir.

Rüyada trafikten dolayı ilerlemeyen kişinin işlerinin askıya alınması ya da bir süreliğine ilerleyememesi olasılığı bulunur. Fakat, yaşanan durum rüya sahibi için kendi kontrolünün dışında bazı sorunlarla ilgilidir. Trafik rüyaları aynı zamanda bizim tarafımızdan ilerlemeyi kolaylaştırma adına yapılacak hiçbir hamle olmadığının hatırlatıcısıdır. Bu rüya bizi sabırlı olmaya ve durumun değişmesini beklemeye davet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page