top of page

Rüyada tren garı görmek:

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Tatil

 • Mola

 • Sakinlik

 • Durmak

 • Bekleyiş

 • Dinlenme

 • İsteksizlik

 • Durgunluk

 • Gecikmeler

 • Kararsızlık

 • İş değişimi

 • Duraksama

 • Bereketsizlik

 • Geçiş süreci

 • Hareketsizlik

 • Pasif bekleyiş

 • Dönüm noktası

 • Bekleme noktası

 • Düşünüp taşınma

 • Düşük motivasyon

 • Yön belirleme süreci

 • Planları askıya almak

 • İstikamet değiştirmek

 • Fırtına öncesi sessizlik

Rüyada tren garı görmek ne anlama gelir?

Rüyada tren garı en genel anlamıyla duraksama, yön değiştirme ya da bekleme noktasıdır. Aynı zamanda rüya sahibi için bir dönüm noktasını temsil eder. Bazen 2 hareketli süreç arasındaki boşluk ya da geçiştir. Bazıları için şimdiki zaman ile gelecek zaman arasında kurulmuş sembolik bir köprü dolayısıyla dönüşüm sürecine işaret eder.

 

Rüyada tren garı bazıları için bir mola ya da dinlenme noktasıdır. Kaderde yeni bir istikamete ilerleme söz konusudur fakat bu yolculuğun başlaması için kişinin kendini o istikamete götürecek treni yani vesileyi elde etmesi gerekmektedir. Bu rüyada beklenen tren aslında kişiyi gitmek istediği istikamete götürecek bir vesileyi temsil eder. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi tren garında beklediği trenin ne kadar süre sonra geldiğine, trende kimin ya da kimlerin bulunduğuna ve eğer tren geldiyse yolculuğun nasıl olduğuna bakmalıdır.

 

Rüyada tren garı aynı zamanda rüya sahibinin karar vermek için biraz beklemeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin simgesidir. Rüya sahibi kendini tren garında görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada tren garı kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında tren garı şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular. Kişi kararını verdikten sonra yön ve istikamet belli olacaktır.

Rüyada tren garında beklemek

Rüyada tren garında beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani beklenen trenin gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği tren aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat toplu taşıma araçları aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır. 

 

Rüyada tren garında beklemek aynı zamanda bir istikamete gidiş için henüz kararların netlik kazanmamış olması ya da hazır olmamak anlamına gelir. Kişinin tren garında bekleyişi ve bu bekleyiş sırasında neler yaptığı ve kimlerle konuştuğu hatta kimlerle tren garında bulunduğu aslında önemli bir teşebbüs öncesi yapılan hazırlıkları ve durumu temsil eder. Rüyasında tren garında tek başına beklediğini gören kişi bu teşebbüsünde belki de kimsenin desteğini almayacaktır.

 

Rüyada tren garında beklemek bazıları için değişim arzusu ve bu değişimin olması için bir vesilenin dört gözle beklenmesine delalettir. Rüyada kişinin beklediği tren aslında kişiyi bir mekandan başka bir mekana ya da bir durumdan başka bir duruma götürecek bir vesiledir. Rüya sahibi büyük bir ihtimalle mevcut durumu ya da hayatını beğenmemekte ve yeni hedefler peşindedir.

Rüyada kalabalık bir tren garı görmek:

Rüyada kalabalık bir tren garı görmek fazla rağbete, rekabetin fazla olmasına ve aynı amaç uğruna gitmek isteyen insanların çok sayıda olmasına delalettir. İstasyondaki insanlar araca binecek insan sayısından çok daha fazlaysa bir işe ya da bir hedefe olan rağbetin aşırı olması fakat sadece bazılarının bu işe alınacağı anlamına gelebilir. Kısacası kalabalık tren garı aynı hedefe ilerlemek isteyen insanların çokluğundan dolayı yaşanacak zorluk ve rekabetlere işarettir.

Rüyada boş tren garı görmek:

Rüyada boş tren garında beklemek rakipsiz olmaktır fakat bazen boş tren garı yalnızlık ve bir yol arkadaşı bulamamaya delalettir. Bazıları için boş tren garında beklemek bir proje için kendisine destek ya da ortak olacak birini bulamamaya ve yola yalnız devam etmeye işarettir. Boş tren garında bekleyen kendisi için ne yaparsa tek başına yapar ve ne bir yol arkadaşı ne de bir yardımcısı olur.​

​Rüyada tren kazası bir grup insanı ilgilendiren bir konuda bazı engellere takılarak hayatın gidişatının durmasına işarettir. Bu rüyayı gören öyle bir engele takılır ki bu engel hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını olumsuz etkiler. Örneğin tren kazası rüyaları aynı zamanda bir grup insanın bir teşebbüsü hayata geçirebilmek için ilerledikleri yolda çok büyük bir engelle karşılaşarak motivasyonlarını kaybetmelerine işaret edebilir. Rüyasında kendi sürdüğü trenin kaza yaptığını gören kişinin yaptığı bir hatanın cezasını hem kendisi, hem başkaları çeker.

Rüyada treni kaçırmak bir fırsatı kaçırmaya delalettir. Bazıları için bir şeylere geç kalmak, bazen bir sınava yetişememek ya da bir şey için çok geç olduğunun farkına varmaya işarettir. Rüyada trendeki insanlar aslında rüya sahibinin içine dahil olmak istediği bir grup insanı temsil eder. Bu yüzden trene yetişemeyen bir gruba girmek için geç kalır, kendini dışlanmış hisseder ya da bir grup insandan ayrı düşme hissine kapılır. Treni kaçırdığını gören aynı zamanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya götürecek bir fırsatı kaçırır ya da onu bir yere götürecek bir vesileyi kaybeder.

Rüyada tren beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani aracın gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği tren aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat tren aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page