top of page

Rüyada tren görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Göç

 • Enerji

 • Yolculuk

 • Değişim

 • İlerleme

 • Taşınma

 • Beraberlik

 • Motivasyon

 • Gruplaşma

 • Dayanışma

 • Kenetlenme

 • Yardımlaşma

 • Grup çalışması

 • Yaşam yolculuğu

 • Gidişatın hızlanması

 • İstikametin belli olması

 • Toplu halde hareket etme

 • Grup halinde hareket etme

 • Aynı istikamete hareket eden insanlar

​Rüyada tren görmek ne anlama gelir?

Rüyada tüm toplu taşıma araçları yaşam yolculukları ve bu yolculuklarda bize eşlik eden insanlarla ilgili bilgi içerir. Aynı zamanda değişen koşullar ve ruhsal değişimleri simgeler. Fakat bu araçların rüya dilinde birbirinden hafif farklılıkları vardır.

Bu toplu taşıma araçlarından gemi daha duygusal yolculuklardan bahseder, minibüs ufak gruplarla hareket etmeyi otobüs ise daha büyük gruplar halinde hareket etmeyi temsil eder. Tren ise rüya sahibine daha az bireysellik ve özgürlük sunar ve yönetme ve yönlendirme hakkı olmadan sadece istikameti ve güzergahı belli bir hareket imkanı sunar. Bir başka deyişle trenle yapılan harekette rüya sahibinin bu harekete müdahale etme ya da yönlendirme gücü yoktur, sadece bir çarkın parçasıdır ve programa uygun hareket etmek zorundadır.

 

Rüyada tren bilinçaltının bir nevi gruplandırma araçlarıdır ve aynı gruba mensup kişilerin aynı istikamete doğru ilerlemesini temsil ederler. Fakat tüm toplu taşıma araçları içinde en uzun ve yavaş hareket edeni olmasından dolayı daha uzun süreçler, uzun vadeli planlar ve daha planlı yolculuklara ve hedeflere doğru ilerlemeyi temsil eder. Trene binenler için çok uzun bir süreç ve yolculuk başlamıştır.

Rüyada tren aynı zamanda zincirleme reaksiyonları, bir olayın peşinden başka bir olayın yaşanmasını ve bu durumun kişiyi ve beraberinde kendisiyle yolculuk edenleri bambaşka bir hayata ya da mekana sürüklemesini temsil eder. Rüyada trene binenler aslında uzun vadeli bir değişim girdabına katılmış kimselerdir ve özgür iradeleri ve kendi başlarına hareket etmek istemeleri bu süreçten çıkmalarını sağlamayacaktır. Kısacası trene binenin sürüden ayrılan kuzu olması imkansızdır.

Rüyada tren yaşam yolculuklarımız ve bu yolculuklarda bize eşlik eden insanlarla ilgili bilgi içerir. Aynı zamanda değişen koşullar ve ruhsal değişimleri simgeler. Tren aslında bilinçaltının bir nevi gruplandırma aracıdır ve aynı gruba mensup kişilerin aynı istikamete doğru ilerlemesini temsil eder. Bu nedenle örneğin trene binenler her zaman hayatımıza ve hayat yolculuklarımıza katılanları, trenden inenler ise vedalaştığımız insanları ve yollarımızı ayırdıklarımızı temsil ederler. Kısacası, bir trene binenler rüya sahibinin dahil olduğu bir gruba katılanlar inenler ise o gruptan çıkanların temsilcisidir.

Bilinçaltı rüya sahibinin hayatındaki insanları “trendekiler” ve “trenin dışındakiler” olarak iki gruba ayırır. Rüyasında bir trenle bir grup insanla bir yere giden kişi aslında o insanlarla aynı amaca ve aynı istikamete ilerlemektedir. Rüya sahibine göre “trenin dışındaki dünya” bu yolculuğun dışında kalanlardır. Örneğin, bir şirket çalışanı tüm işyeri arkadaşlarını bir trende görebilir çünkü ortak değerleri paylaşırlar ve aynı şirket için beraber hareket ederler. Rüyada bir iş arkadaşının trenden indiğini gören kişi tez zamanda bu arkadaşının işten çıkma haberini duyarsa şaşırmamalıdır.

Rüyada tren aynı zamanda yaşamın ta kendisini, hayat yolculuklarımızı ve bu yolculukta bizimler beraber hareket eden ya da bizimle yollarını ayıran insanlarla ilgili bilgiler verir. Trene binenler bazen yeni tanıştığımız ya da hayatımıza kattığımız insanlar, trenden inenler ise gurbete gidenler, vefat edenler ya da bizimle iletişim kesen insanlardır. Biraz kulağa ürkütücü de gelse bir insanın trenden inmesi gurbete gitmesi anlamına gelebileceği gibi vefat edip sonsuza kadar bizden ayrılması anlamına da gelebilir. Yine de bu rüyayı gören kişi her trenden inen kişinin vefat edeceğini düşünerek üzülmemeli trendekilerin kendisi için hangi grubun insanlarını temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüyada tren bazıları için grup halinde hareket etme, aynı fikirde olma, beraberlik ya da dayanışma anlamı içerir. Trendeki herkes rüya sahibiyle aynı yöne gitmekte dolayısıyla aynı istikamete doğru ilerlemektedir. Dolayısıyla ilerleyen bir süreçte anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı yoktur. Tabi ki bu rüyada trende bir kavga ya da inenler olması durumunda değişir. Rüyada ailecek trende olmak tüm aileyi ilgilendiren konularda bazı gelişmelerin yaşanmasına işarettir. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak için trende tam olarak ne olduğu ve nereye gidildiği dikkate alınmalıdır.

Rüyada tren yolculuğu

Rüyada trenle yapılan bir yolculuk bir süreci, tren ise bu süreçteki yaklaşımımızı ve konumumuzu temsil eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen araç içindeki diğer iletişimlerine, trende bulunan kişilere, yolculuktaki duygularına, yolculuğun nereye yapıldığına ve nasıl bir yolculuk olduğuna odaklanmalıdır. Sorunsuz ve kazasız bir yolculuk bir süreçte kolay ilerlemeye, zor ve meşakkatli bir yolculuk bir sürecin ilerleyişinde bazı sorunlar yaşanacağına, yolculuk esnasında trenin durması ya da bozulması süreçte tıkanmaya delalettir.

Rüyada trene binmek:

Rüyada bir trene binmek bir gruba ya da gidişata katılmaktır. Örneğin, trene binen kişi için artık yeni bir süreç dolayısıyla hayatının gidişatında  hızlanma olacaktır. Başkasının sürdüğü ve içinde başka insanların da oturduğu bir trene binen kişi daha önce kurulmuş bir gruba katılır ya da yeni bir projeye veya işe başlama olasılığı oldukça yüksektir. Rüyasında kendini trenin başında gören rüya sahibinin verdiği kararlar hem kendi hem de başka insanların hayatını etkileyecek kadar önemlidir.

Rüyada trenden inmek:

Rüyada trenden inmek bir nevi ayrılıktır. Bir gruba veda etmek, birileriyle yolları ayırmak ya da hemfikir olmaktan çıkmaya delalettir. Rüyada bir trenden inmek bazen “vazgeçmek” ya da “bırakmak” teması içerir. Başkalarının da bulunduğu trenden inen kişi aslında bir gruptan ayrılır. Bu rüyayı gören için bir şeylerle vedalaşmak, işten ayrılmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendi sürdüğü ya da içinde sadece kendisinin bulunduğu trenden inen ise bir karardan vazgeçer, birilerini yarı yolda bırakır ya da bir gidişata son vermeye karar verir.

​Rüyada tren kazası bir grup insanı ilgilendiren bir konuda bazı engellere takılarak hayatın gidişatının durmasına işarettir. Bu rüyayı gören öyle bir engele takılır ki bu engel hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını olumsuz etkiler. Örneğin tren kazası rüyaları aynı zamanda bir grup insanın bir teşebbüsü hayata geçirebilmek için ilerledikleri yolda çok büyük bir engelle karşılaşarak motivasyonlarını kaybetmelerine işaret edebilir. Rüyasında kendi sürdüğü trenin kaza yaptığını gören kişinin yaptığı bir hatanın cezasını hem kendisi, hem başkaları çeker.

Rüyada treni kaçırmak bir fırsatı kaçırmaya delalettir. Bazıları için bir şeylere geç kalmak, bazen bir sınava yetişememek ya da bir şey için çok geç olduğunun farkına varmaya işarettir. Rüyada trendeki insanlar aslında rüya sahibinin içine dahil olmak istediği bir grup insanı temsil eder. Bu yüzden trene yetişemeyen bir gruba girmek için geç kalır, kendini dışlanmış hisseder ya da bir grup insandan ayrı düşme hissine kapılır. Treni kaçırdığını gören aynı zamanda kendisini bir noktadan diğer bir noktaya götürecek bir fırsatı kaçırır ya da onu bir yere götürecek bir vesileyi kaybeder.

Rüyada tren beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani aracın gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği tren aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat tren aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page