top of page

Rüyada tsunami görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şok

 • Kaos

 • Yıkım

 • Zarar

 • Felaket

 • Depresyon

 • Ani değişim

 • Duygusallık

 • Yıkıcı güçler

 • Dış etkenler

 • Sosyal felaket

 • Duygusal güçler

 • İstikrarın bozulması

 • Duygusal çalkantılar

 • Duyguların mantığın önüne geçmesi

Rüyada tsunami olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada tsunami bilinçaltımız tarafından inşa edilmiş yıkıcı duygusal güçler metaforudur. Sembolik olarak okyanus ve tsunami rüyaları birbirileriyle bağlantılı gibi görünse de okyanus rüyalarında bilinçaltımızın huzur ve sükunet dolu yanını ziyaret ederiz. Fakat tsunami rüyalarında bilinçaltının yıkıcı gücüyle karşılaşırız. Okyanus rüyasında su elementinin yaratıcılığı vurgulanırken tsunami rüyalarında bunun tam tersine su elementinin yıkıcılığı tema alınır.


Tsunami rüyası tıpkı okyanus rüyası gibi su elementi (duygusal alem) ile ilişkili olsa da genellikle verdiği zarar toprak elementine (fiziksel alem) olacaktır. Bu da bize hiçbir şeyin hatta duygusallığın bile aşırısının iyi olmadığını hatırlatır. Bu rüyayı gören büyük bir ihtimalle aşırı duygusal davranması ve duygularının mantığının önüne geçmesinden dolayı fiziksel hayata dair zarar görmektedir. Bu rüyalarda tsunaminin tam olarak kime ya da neye zarar verdiğini dikkate alarak yorum yapmalıyız. Tsunami kişinin evini yıkıyor ise rüya sahibi içinde bulunduğu bu duygusallık yüzünden kurmuş olduğu düzeni kaybeder ya da düzeni bozulur. Tsunami tüm şehri etkileyecek kadar etkiliyse büyük bir ihtimalle duygusallık rüya sahibinden değil daha etkili bir bireyden kaynaklanmaktadır fakat rüya sahibi de onun bu duygusallığından zarar görür.

Rüyada tsunami olduğunu görmek

Okyanus ve tsunami rüyalarında karşımıza çıkan su aslında dalgaları (duyguları) “içinde barındıran” bir objedir ve psikanalizin babası Carl Jung’un belirttiği ortak bilinçaltı (collective subconscious) ve tüm insanoğluyla bağlantı kurduğumuz yerdir. Bu yüzden okyanus rüyalarındaki su aslında sadece kendi bilinçaltımız değil tüm insanlığın bilinçaltı hakkında bilgi sunar. Tsunami gördüğümüz rüyalarda ise bu kolektif bilinçaltında bir noktada görülen enerji vurgusu vardır. Bu rüya bazen duygusal çalkantılar, uyumsuzluklar ve kaos hakkında bilgi sunar. Okyanusta yani duygusal alemde yaşan bir şeyler tsunamiyi tetiklemiş ve bilinçaltının yıkıcı gücü ortaya çıkmıştır.


Tsunami rüyası her ne kadar duygusal çalkantılara ve duygusallığın bize verdiği zararlara parmak bassa da bazen iç dünyamız ve yaratıcılığımızın inşa etmek için değil bir şeyleri yıkmak ya da bozmak için israf edildiği karşısında uyarıdır. Bilinçaltı bir bireyin en büyük gücü, tüm verdiği kararların sahibi ve hayatını şekillendiren unsurdur. Dolayısıyla, iyi ve yaratıcı bir şekilde kullanılabildiği gibi yıkıcı bir şekilde de kullanılabilir. İşte tsunami rüyaları bize bilinçaltının yıkıcılığının yaratıcılığına ağır bastığını hatırlatmak için görülen rüyalardandır. Bu rüyanın daha iyi yorumlanmasıiçin tsunaminin kime ya da neye zarar verdiğine bakılmalıdır.


Kısacası, rüyada tsunami yaşamımızdaki tüm yıkıcı dalgalar (yıkıcı eylemler veya duygular) aynı zamanda hayatımızdaki zarar verici insanlarla ilgilidir. Rüyada tsunaminin koca bir şehri yuttuğunu ya da yok ettiğini gören tüm bu yıkıcı etkenlerin zararını derinden hisseder ve sosyal hayatına da yansıtır. Bu tip bir rüyada tsunami bazen dış etkenler ya da kontrolümüzün dışında hayatımıza bir değişimin kapıya dayanmasıyla ilgilidir. Rüya sahibini bu değişime direnmesi ya da kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.


Sembolik olarak tsunami ve deprem rüyaları arasında benzerlik görülür. Her iki rüya da yıkıcı dış güçlerin ve değişimin temsilcisidir. Fakat bu yıkıcı güçler aslında hayatımıza yeni bir şeyin girmesine yol açmak için mevcut olanı yıkmaya gelen güçlerdir. Tarot ve semboller dilinde bu yıkıcı güçler en muazzam şekilde büyük arkananın yıkılan kule kartında ele alınmıştır. Bu kartta bir kuleye şimşek düşmüş ve yanmakta olan kuleden aşağıya iki kişi düşmektedir. Gökyüzünün siyah olması ve düşen iki kişinin baş aşağı olmaları dikkati çekmektedir. Bu şimşeği Tanrılar tanrısı Zeus’un gönderdiğine inanılır ve karttaki kule ise tanrının evidir. Buradaki şimşek yıkıcı dış güçlerin kale ise bu dış güçler tarafından yok oluşu başlamış olanların simgesidir. Karttaki 22 ateş parçası aslında 22 Büyük Arkana kartının simgesidir.

Rüyada tsunamiden kaçmak geçmişte yapılan hataların sonuçlarını kabullenmemek ya da yıkımı inkar etmektir. Tsunamiden kaçan kişi aslında bir sonun yaklaştığını bilen ve bu sonu istemeyen kişidir. Bazıları için tsunami değişimin kapıyı çalmasına delalet eder, dolayısıyla tsunamiden kaçmak aslında tüm bu değişimlere direnmektir. Tsunamiden kaçmak tüm bunların yanı sıra değişimlere ayak uyduramamak ve direnmenin temsilcisidir. Tsunaminin hayatımıza getirdiği değişim aslında eskiyi yıkarak yeninin girmesine yol açmaktan başka bir şey değildir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page