top of page

Rüyada tüfek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Hırs

 • Öfke

 • Gurur

 • İstikrar

 • Tehlike

 • Kontrol

 • Cesaret

 • Koruma

 • Düşman

 • Kızgınlık

 • Saldırganlık

 • Güç gösterisi

 • Yok edici güçler

 • Yok etme arzusu

 • Potansiyel tehlike

 • Ortadan kaldırma arzusu

 • Yaşamı tehdit eden unsur

Rüyada tüfek görmek ne anlama gelir?

Rüyada tüfek görmek yaşamımızda ani bir şekilde beliren tüm tehdit ya da tehlikeleri temsil edebilir. Bazen rüyada görülen tüfek hiç umulmadık bir anda karşımıza çıkan ve bizi yok edebilecek güce sahip olan bir rakip ya da düşmandır. Bu rüya kariyerde koltuğumuzu kapmaya çalışan birine işaret edebileceği gibi partnerimize göz diken bir rakibe de işaret edebilir. Özellikle rüya sahibine doğrultulmuş bir tüfek bir düşmanın kendisini gözlemlediğinin ya da her an ölümcül hamlesini yapabileceğinin işareti olabilir. Patlamadan sadece bize çevrilmiş bir tüfek istikrarımızı bozdu bozacak bize çok yakın duran tüm tehdit unsurlarının altını çizer.

Rüyada birinin elinde bir tüfek görmek bir tehlikenin varlığından haberdar olunan hayatı yaşamaktadır. Bu rüyanın sahibi kurmuş olduğu düzen ya da istikrara yönelmiş bazı tehditler olduğundan haberdardır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için tüfeğin büyüklüğüne ya da kimin elinde bulunduğuna da bakmalıyız. Büyük tüfek daima büyük tehlikelerin küçük tüfek ise daha küçük tehlikelerin sembolüdür.

 

Rüyada tüfek yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan engelleri yok etmek için kullanacağımız tüm gücü ya da kaynakları temsil edebilir.  Eğer sorunumuz işsizlik ise rüyadaki tüfek bu işsizlikle savaşmamız için elimizdeki bilgi ya da eğitimi temsil edebilir. Rüyasında tüfeğini boş görenin belki de bilgisi, elindeki kaynakları ya da bir işi yapabilmesi için parası yetersizdir. Tüfeğin dolu olması daima güçlü pozisyonda olmak ve ihtiyaç duyulan kaynaklara sahip olmanın temsilcisidir. Tüfeği dolu olan kişi karşısına çıkacak tüm engelleri aşacak güce, yeteneklere ve kapasiteye sahiptir.

 

Rüyada tüfek bazen yalnızca paranın ya da bilginin sembolü bile olabilir. Fakat tüm bu para ya da bilgi yaşamımızda biri rahatsız eden bazı sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilecektir. Rüya ve semboller dilinde bazen sorunlarımız daima düşmanlarımız kılığında belirirler. Örneğin,  işsizlik sorunu bazen dişlerini gösteren bir köpek ya da vahşi bir hayvan olarak rüyamızda belirirken bilgiyi temsil eden tüfeğiyle bu vahşi hayvanı öldürmek bilinçaltmızın “işsizliğe son vermek” algısıdır. Kişinin işsizlikle (vahşi hayvanla) savaşacak en büyük tüfeği elde ettiği eğitim ve bilgi (tüfek) olarak sembolik bir şekilde rüyasında belirmiştir. Rüya sahibi eğitimli bir işsizse bu rüyayı gördükten sonra iş bulur.

 

Tüm bunların yanı sıra rüyadaki tüfek bağları koparma, yaşamımızda bir şeyleri sona erdirme ve yok etme dürtüsünün temsilcisidir. Eğer rüyada tüfek ile birini öldürme arzusu varsa bu aslında o kişiyle yolları ayırma arzusu içine girdiğimiz anlamına gelir. Tarot ve semboller dilinde ölüm daima ayrılık ve bir daha asla görüşemeyecek olmanın sembolüdür. Dolayısıyla bir tüfeğiyle birini öldürmeyi istemek aslında o kişiyle bağları koparmayı istemektir. Rüyasında patronunu öldürmek isteyen işten çıkmayı arzu eder, karısını öldürmek isteyen ise boşanma ya da karısından uzaklaşma arzusundadır.

 

Astrolojide birbirine iki zıt gezegen olan Mars ve Venüs aslında zıtların uyumunu temsil eder. Mars erkeksi enerjinin, savaşların, tüm savaş aletlerinin, ateşli silahların, kesici aletlerin ayrıca insan ruhundaki savaşçılığın yöneticisidir. Venüs ise bunun tam zıttı olan kadının, aşkın ve sanatın yöneticisidir. Rüyada venüs gördüğümüzde tüm bu sanatsal yönümüz ortaya çıkarken silah, tüfek ya da kesici aletlerden birini gördüğümüz zamanlar marsın etkisinde fazla kaldığımız ihtimalini hesaba katmalıyız. Dolayısıyla, rüyasında tüm bu silahları gören kişi belki de marsın savaşçı yanının etkisinde kalarak birini veya bir şeyleri yaşamında yok etme arzusu içine girmiştir.

 

Tarot ve semboller dilinde tüfeğin yerini alan obje kılıçtır ve kılıç serisi aslında zihinsel enerjinin sembolüdür. Kılıç kartlarının ilgi alanı düşünceler, tutumlar, inançlar ve akıldır. Bir okumada kılıç kartları ağırlıkta ise kişi zihinsel mücadeleler, çatışmalar ve kararsızlıklar içinde sıkışıp kalmıştır. Elindeki gücü ve argümanı bu mücadelede kazanan olarak çıkmak için kullanmayı amaçlar. Ayrıca kişi akıl ile güç arasındaki dengeyi kurarak başarının önündeki en büyük engelleri bu seride aşabilecek güce ulaşacaktır. Kılıcın her iki tarafının keskin olması aslında bu gücün iyi-kötü olmak üzere iki taraflı kullanılabileceğini bize hatırlatır.

Bu serinin kartları genellikle bir şeyi zorla ve güç gösterisiyle almak zorunda kalacağımız ve bir yarışa gireceğimiz dönemlerde belirir. Başarıyı elde etmek için güç gösterisi yapmak ya da güce başvurmak gerekebilir. Ayrıca bu seride genellikle kılıç önde hep bir ileri yönelme ve savaşmaya karşı aşırı motivasyon teması işlenmiştir. Bu da kişinin bir şeyi almayı çok istemesi ve onu almak için elindeki tüm öldürücü gücü kullanmaya hazır olması anlamına gelir.

Rüyada tüfek kullanmak

Rüyada tüfek ile vurulmak:

Rüyada tüfek ile vurulmak rüya sahibi için kendisinden daha güçlü, daha donanımlı ya da daha avantajlı bir düşman ya da rakip tarafından alt edilmenin sembolüdür. İş hayatına uyarlandığında bu rüyayı görenin daha yetenekli birine koltuk kaptırması gibi bir durumla karşı karşıya kalması olasıdır. Aşk hayatında ise bir erkek için partneri daha yakışıklı ya da sevdiği kadının daha çok arzuladığı bir erkeğe kaptırması olasıdır.

 

Bir kadın rüyasında başka bir kadın tarafından vurulursa da buna benzer bir durum yaşayabilir ve sevdiğini birine kaptırabilir. Kendisini vuran erkek ise erek egemen sisteme yenilgi yaşar ve kariyerde bir koltuğu bir erkeğe kaptırır. Rüyadaki tüfek daima güç, donanım, eğitim ya da sahip olunan kaynakların sembolüdür. Dolayısıyla tüfeği elinde tutan ve vuran daima daha fazlasına sahip olandır. Bir kadın için partneri başka bir kadına kaptırma yorumu geçerli ise bu kadın kendisinden daha güzel ya da partnerinin gözünde daha üstündür.

Rüyada birini vurmak vurulan kişinin kim olduğuna bağlı olarak yapılır. Bir sevdiğini, annesini ya da yaşamında kendisi için önemli olan birini vuran büyük bir ihtimalle kalp kırar ve pişmanlık yaşar. Bir düşmanının, hırsızı ya da katil gibi kendisini yok etmek için beliren bir figürü vuran ise yaşamından büyük bir sorun ya da tehlikeyi uzaklaştırarak rahat eder. Rüyada gördüğümüz tüfek daima güç ve yaşamımızdaki tehlikelerle savaşmak için ihtiyaç duyacağımız kaynakların sembolüdür. Dolayısıyla, tüfek ile kendisini rahatsız eden birini vuran elindeki gücü ya da kaynakları amaçlarına ulaşmak uğruna kullanır.

 

Tüfek gördüğümüz rüyalarda daima güçlünün güçsüzü alt etmesi ya da yenmesi teması vardır. Aynı zamanda bu rüya diplomasının ve tüm uzlaşma imkanlarının ortadan kalktığı ve bir şeyin karşı tarafın ikna olmasına bakılmaksızın zorla alınmasıyla ilgilidir.  Alışveriş yaptığımız ya da el tokalaştığımız rüyalar tema anlamında bu durumun tam tersini yani karşılıklı memnuniyeti ele alırken tüfek kullanılan rüyalarda karşı tarafın izni olmadan bir sürecin sonlandırılması söz konusudur. Bu rüyayı gören için kariyerde güç gösterisi yapılması gereken bir süreç söz konusu olabilir ya da elimizdeki tüm kozları kullanmamız gereken bir durumun altı çizilebilir.

Rüyada tüfek ile ateş etmek “hedefe odaklanmak” metaforudur. Bu rüyayı gören kişi ya bir hedefe nişan alarak bir şeyin olmasına aşırı odaklanmıştır ya da varlığıyla kendisini rahatsız eden bir şeyleri ortadan kaldırma ve yok etme çabası içine girmiştir. Bu rüyanın tabiri rüyanın senaryosuna göre yapılır. Tüfeğiyle vurmak istediği kişiyi vuran bir amacına ulaşır, ıskalayan ise bir deneme daha yapmak zorunda kalır. Rüyada vurduğumuz şey bir düşman ya da bize zarar vermek amaçlı beliren vahşi bir hayvan ise rüya sahibi onu vurduğunda varlığını ya da istikrarını tehdit eden bir tehlikeyi bertaraf eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page