top of page

Rüyada türbe görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Antik

 • Esaret

 • Yalnızlık

 • Nostalji

 • Pişmanlık

 • Muhafazakarlık

 • Demode olmuş

 • Miras konuları

 • Eski meseleler

 • Örf ve adetler

 • Dini toplantılar

 • İnzivaya çekilmek

 • Geçmişe dönmek

 • Modaya uyamamak

 • Eski kafalı bir kimse

 • Hatıraların canlanması

 • Geçmişten kalan miras

 • Geçmişe set çekememek

 • Tarih tekerrürden ibarettir

 • Yaşlı ama hatırı sayılır bir kimse

 • Vefat etmiş kimse ile ilgili mesele

 • Kapanmış konuların tekrar açılması

 • Değişim ya da yeniliğe ayak uydurma sorunu

 • Eski meselelerin tekrar tekrar gündeme gelmesi

 • Büyükanne ya da büyükbaba ile ilgili bir mesele

 • Evdeki yenilikçi olamayan büyükanne ya da büyükbaba

Rüyada türbe görmek ne anlama gelir?

Rüyada türbe görmek geçmişe yapılan içsel yolculuklar, nostalji ve ya da eski meselelerin tekrar gündeme gelmesiyle ilgilidir. Türbe rüyaları bizi daha önce vefat etmiş, saygın ve hayatımızda önemli olan kişilere ya da geçmişimize bağlar. Rüyasında bir türbe gören kişinin miras konuları, vefat etmiş bir kimseyle ilgili bazı meseleler ya da daha önce kapanmış bir konuyla ilgili bazı işlerle tekrar uğraşır.


Bu rüya aynı zamanda nostalji, geçmişe bağlılık ya da eski hatıraların canlanmasıyla da ilgili olabilir. Bazıları için kişinin hayatından çıkmış biriyle ya da eski bir sevgiliyle karşılaşmak bu rüyayı gördükten sonra büyük olasılıktır. Bu rüyayı gören için “tarih tekerrürden ibarettir” sözü de uygundur. Rüyasında türbe görenin başına daha önce yaşadığı bir olayın aynısı gelebilir. Bazen rüyada türbe geçmişe bir türlü set çekememe ve inkar mekanizmasında hapsolmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören geçmişin artık geçmişte kaldığını kabullenmeli ve geleceğe odaklanmalıdır.

Rüyada türbe görmek

Türbe rüyaları yenilikçi değil gelenekçidir. Bu yüzden bazen modaya ya da değişimlere uyum sağlayamamak ya da rüya sahibinin yaşadığı hanede yaşayan eski kafalı ve modern düşünemeyen biriyle olan ilişkisini de yansıtabilir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için türbede tam anlamıyla ne olduğu, kimlerle oraya gidildiği gibi bazı ayrıntıları da göz önünde bulundurmak gerekir. Kendini karanlık ve kasvetli bir türbede gören kişi geçmişe aşırı derecede bağlı bir hayat yaşamaktan dolayı yenilikçi olamamakta ve hayata uyum sağlayamamaktadır. Rüyasında sürekli türbe gören kişi geçmişi geride bırakmalı ve daha yenilikçi olmaya ve düşünmeye çalışmalıdır.


Rüyada türbe bazıları için sonu gelmiş ve artık işe yaramayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyaya göre bazı şeyler artık bitmiş, enerjisi tükenmiş ya da fayda sağlamamaktadır. Eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren rüyasında türbe görmüş ise işyerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecburdur. Bu rüya bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

 

Rüyada türbe bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir türbeye bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.


Rüyada türbe bazen çıkmaz sokak, kapanmış sayfalar ya da bitmiş enerjilerin simgesidir. Ayrıca insan kaynaklarının, enerjinin ya da paranın tükenmesiyle alakalıdır. Ya da bazıları için iflas korkusu veya kaynakların tükenmesine karşı duyulan endişenin bilinçaltına yansımasıdır. Aslında rüyasında türbe gören kişi gerçek hayatta ihtiyacı olan enerjiyi ya da kaynağı bulamamaktan korkan kişidir. Kimileri için rüyada türbe tüm çarelerin tükenmesi ve tüm çıkış yollarının kapanması dolayısıyla bir yolun sonuna gelindiği endişesinin dışa yansımasıdır.

Rüyada türbeye gitmek - türbe ziyareti:

Rüyasında türbeye giden kişi geçmişe kısa bir yolculuk yapar.  Türbe ziyareti kişi için geçmişten hatıraların canlanması, eski bir dostuyla karşılaşması ya da geçmişte kapattığını sandığı bir konunun tekrar açılması olasılığı vardır. Türbeye gitmek bazen büyükanne ya da büyükbaba mezarlığına yapılan ziyaretlerdir. Bazıları için türbeye yapılan ziyaretler geçmişten kalan maddi manevi miraslardır. Bu miras parayla ilgili olabileceği için bazıları için baba mesleği ya da dededen babaya geçen bir meslekle ilgili de olabilir.

Tarotta mezar, türbe, kabir, tabut ya da ölü oldukça derin anlamlar içermektedir. Bu semboller aslında bitmiş olan ve hayatımızdan çıkarmamız gerekenlerin hatırlatıcılarıdır ve adeta bize “artık o öldü tabuta girmeli” mesajını verirler. Bir açılımda çok fazla mezar, türbe, kabir ya da ölü insan gören kişi hayatında neyin ya da nelerin bittiğini bulmaya çalışmalıdır. Çünkü bu semboller çok fazla ortaya çıktıklarında artık bize hizmet etmeyen ya da tedavülden kalkmış düşünce tarzları, alışkanlıklar ya da faydasız işlerin altını çizerler.

Tarotta mezar, türbe, kabir, tabut ya da ölü insan gibi figürler fiziksel ölümü çağrıştırırlar fakat bu fiziksel ölüme işaret ettikleri anlamına gelmez. Hatta bu sembollerin fiziksel ölümle çok az ilgisi vardır. Sadece bilinçaltında tam anlamıyla son bulmuş fakat hala hayatımızdan çıkarılmamış ve boşu boşuna yer kaplayan ve bir an önce çöpe atılması gerekenlerden bahsederler. Artı eskimiş inanç sistemleri, modası geçmiş olanlar ya da iş hayatında atılması ya da radikal değişimlerden geçirilmesi gereken her şeyden bahsediyor olabilirler

Rüyanızı yazın:

bottom of page