top of page

Rüyada Türkiye'yi görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Aile

 • Milat

 • Bitiş

 • Devlet

 • Uç nokta

 • Değişim

 • Öze dönüş

 • Ana vatan

 • Bitiş çizgisi

 • Milliyetçilik

 • Konfor alanı

 • Vatanseverlik

 • Milli duygular

 • Milli değerler

 • Sahip olunanlar

 • Dönüm noktası

 • Alışılmış olanlar

 • Bağlayıcı unsurlar

Rüyada Türkiye’yi görmek ne anlama gelir?

Rüyada Türkiye’yi görmek en genel anlamıyla milli duygular, ülke ile ilgili haberler ve vatanseverlik ile ilgilidir. Bazıları için bu rüya öze dönüş, eskiye dönüş ya da konfor alanının dışına çıkmayı reddetmeyle alakalıdır.

 

Rüyada Türkiye’yi görmek bazen konfor alanına geri dönmek ve bu konfor alanından uzaklaşmayı reddetmekle ilgilidir. Rüyada Türkiye’yi görmekle yurt dışına çıkmak sembolik olarak birbirine tam olarak zıt anlamlar içerirler. Rüyada kişinin vatanı aslında sahip olduğu tüm değerlerin, geleneklerin, alışılmış olanın ve kendini en rahat hissettiği konfor alanının temsilcisidir. Yurt dışı ise bunun tam tersine farklı olanı denemek, konfor alanının dışına çıkmak ve özünden uzaklaşmakla ilgilidir. Rüyada yurt dışında bulunan birinin kendini Türkiye’de görmesi bazen sıla bazen eski olanı yeniden benimsemek ve öze dönmeye işarettir.


Rüyada Türkiye’yi görmek aynı zamanda sınırlardan uzaklaşmak, merkezi olana yaklaşmak ve tam anlamıyla bir içsel yönelişe delalettir. Bu rüya aynı zamanda aşırılardan kaçmak ya da değişimden uzaklaşma çabasının göstergesidir. Sınırlardan uzaklaşmak aslında hayatımızda cereyan edecek bitişleri istememek ve bunları reddetmektir. Kişi kendini en emin hissettiği hanesine ya da konfor alanına doğru yöneltir ve henüz dışa odaklı düşünmeye hazır değildir. Bu rüyayı gören kişinin büyük düşünmesi, alışılmışın dışına çıkması ya da farklı olanı denemesi şimdilik mümkün olmaz çünkü o sahip olduğuyla mutludur.

Rüyada yurt dışından Türkiye’ye gelmek:

Rüyada yurt dışından Türkiye’ye gelmek hayatın merkezine inmek, öze dönmek ya da içsel yöneliştir. Bazıları için bu rüya tekrar eski sisteme dönmek ya da alışılmışın dışına çıkan için daha önce alışmış olduğuna geri dönüş yapmaktır. Rüyadaki Türkiye aslında konfor alanımız, bize ait olan alan ve sahip olduklarımıza işaret eder. Bu rüyayı gören kişi bu konfor alanının dışında ya da gurbette ise memleketine ya da konfor alanına geri döner. Bazıları için rüyada Türkiye’ye dönmek bir olaya daha merkezden bakmak ya da olayın kaynağına inmektir.

Rüyada Türkiye haritası:

Rüyada Türkiye haritası aslında bize ait olan sınırların bize gizlice bildirilmesiyle alakalıdır. Bu rüya bazıları için aşırıya kaçmama ya da kendine ait olmayan alanlarda dolanmama konusunda uyarı olabileceği gibi bazıları için sahip olunan bir kara parçasının ya da arsanın temsilcisi de olabilir. Rüyada görülen Türkiye haritası aslında ana vatanın ve rüya sahibinin konfor alanının sınırlarıyla belirtilmiş minyatür versiyonudur. Bu yüzden bu rüya bazen bize sınırlarımızın dışına çıkarsan daha farklı ya da önceden hesap edemediğimiz bazı durumlarla karşılaşabileceğimizi söyler.


Rüyasında Türkiye haritası gören kişi için 2 temel unsur vardır. Türkiye’nin içi (konfor alanı) ve Türkiye’nin dışı (konfor alanının dışı). Bu rüya bazılarına göre yurt içi ve yurt dışı bağlantılı meselelerle ilgili bilgi verebilir fakat genellikle konfor alanıyla rüyada kastedilen bilinenler, alışılmış olanlar ve tanıdık kişilerdir. Konfor alanının dışı (rüyada Türkiye’nin dışı) ise bunun tam zıttı olarak daha önce karşılaşmadığımız durumlar, farklı kural ve kanunlar ve tanımadığımız yabancı insanlarla ilgili durumlara işaret eder. Rüyasında Türkiye haritasının dışındaki yerleri de net gören kişi yurt dışı bağlantılı bir meseleyle uğraşır.


Rüyada Türkiye sınırlarından dışarı çıkmak ve sınır ötesindekiler rüya sahibi için “diğer taraftakiler” olarak algılanan kişilerdir. Rüyada sınır bir ayrıştırma ve bölme aracıdır. Türkiye sınırının bir tarafındakiler ve diğer tarafındakiler olmak üzere kişileri ve objeleri gruplara ayırır. Bu rüya sembolik olarak “oda” rüyasıyla da büyük benzerlikler gösterir. Tıpkı rüyadaki odaların evi (yaşam alanını) farklı kutucuklara (yaşam alanlarına) bölmesi ve ayrıştırması gibi rüyada görülen Türkiye sınırı da kişinin hayatını adeta sınırın bir tarafı ve diğer tarafı olmak üzere 2 temel parçaya böler. Bu rüyaya göre sınırın rüya sahibinin bulunduğu tarafı kendi ait olduğu grup, diğer tarafı ise ait olmadığı grubu temsil eder.

Rüyada Türkiye sınırları:

Rüyada Türkiye sınırlarının dışı rüya sahibi için bilinçaltının “öteki taraf” algısıdır. Bazen konfor alanımızın dışına çıkma arzusuyla  “acaba orası nasıl” diye düşündüğümüz zamanlarda bu rüyayı görürüz. Bilinçaltının “öteki taraf” algısı bazen ölüm algısıdır. Bir başka deyişle bilinçaltı içinde bulunduğumuz alanı yaşam, Türkiye sınırlarının öteki tarafını ise ölüm olarak algılar. Rüyada birinin Türkiye sınırlarından dışarı çıkması o kişinin vefat edeceği anlamına da gelebilir. Fakat her zaman bu anlama gelmeyebilir ve sadece bu kişinin uzaklaşması ya da rüya sahibinden ayrılması anlamı içerebilir. Bununla beraber Türkiye sınırlarının öteki tarafı bize ait olmayan alanı temsil eder. Bazen bu rüya çalışmadığımız bir şirket ya da içinde bulunmadığımız bir organizasyon hakkında da bilgi sunabilir.


Rüyada Türkiye sınırları en genel anlamıyla 2 farklı alanı birbirinden ayıran sembolik bir objedir. Bu rüyada kişinin hayatı bilinçaltı tarafından adeta sınırın içinde bulunduğumuz tarafı (konfor alanı) 2-sınırın diğer tarafı (konfor alanının dışı) olmak üzere 2 farklı alana bölünmüştür. Türkiye sınırlarının içinden dışına bakan aslında konfor alanının dışına (yurt dışı) bulunduğu konfor alanından (Türkiye’den) bakmaktadır. Konfor alanı her zaman alışmış olduklarımız, tanıdıklarımız ve bildiklerimizle dolu olan mekandır fakat konfor alanının dışı rüya sahibi için adeta henüz keşfedilmemiş toprak parçası gibidir.


Rüyada Türkiye’ye yukarıdan ya da uzaydan bakmak aslında öze dönme arzusu, özlem, hasret ya da eskiyi aramak gibi duygular içerir. Bu rüyayı gören kişi daha önce sahip olduğu fakat ondan uzaklaşmış olduğu bir şeyi tekrar istemektedir. Bu yüzden bu rüya bazen eski sevgilinin özlenmesi, daha önce çıkmış olduğumuz eski işi tekrar istemek ya da daha önce bırakılmış ve terk edilmiş bir şeye tekrar dönmeyi arzu etmekle ilgilidir. Rüyasında Türkiye’ye uzaydan bakan ve Türkiye haritası gören kişi özüne dönmek ve kaybettiklerine tekrar dönme arzusuyla yanıp tutuşan kişidir. Bazıları için rüyada uzaydan Türkiye’ye bakmak vatan hasretidir.


Rüyada Türkiye sınır çizgisi iki yaşam arasındaki bağlaçtır. Bu ülke sınırları bu yüzden bazen yaşam-ölüm arasındaki çizgi bazen de bir yaşamın bitip diğerinin başlaması hakkında bilgi vericidir. Sınır çizgisi aynı zamanda artık bir sona gelinmesi ve kişi için değişimin kaçınılmaz olması ya da farklı bir dünyaya girişin sembolüdür. Rüya sahibi tıpkı Türkiye’den başka bir ülkeye geçer gibi gerçek hayatından da bir durumdan başka bir duruma geçer. Bu rüyayı görenin bir evden başka eve taşınması, bir şirketten başka bir şirkete geçmesi ya da bir memleketten başka bir memlekete seyahat etmesi mümkündür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page