top of page

Rüyada uçak görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İtibar

 • Gurbet

 • Arzular

 • Hayaller

 • Umutlar

 • Yücelmek

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Terfi etmek

 • Uzaklaşmak

 • Yüksek bilinç

 • Şaha kalkmak

 • Engelleri aşmak

 • Kazancın artması

 • Seviye yükseltmek

 • Kariyerde yükselmek

 • Yüksek mevkideki bir kişiye ziyaret

Rüyada uçak görmek ne anlama gelir?

Rüyada uçak bilinçaltımız tarafından inşa edilen “yükselmeyi kolaylaştıran araç” metaforudur. Bu rüya aynı zamanda kaderde yükselmek ve seviye arttırmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm araç ya da donanımların bize sunulmasının altını çizer. Kısacası, rüyasında uçağı görenin yükselmesi ve seviyesini arttırması için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahip olur.

Rüyada uçak görmek aynı zamanda bulunduğumuz seviyeden daha üst bir seviyeye yükselmek ve terfi etmek için kaderin bize sunduğu bir fırsatın temsilcisidir. Semboller dilinde dağların zirveleri, yüksek binalar, gökyüzü ve bulutlar gibi yükseklikle ilgili tüm objeler daima bize seviye arttırma ve yücelme hakkında bilgi getirirler. Uçak da bu objelere benzer bir şekilde bizi yükseltecek ve çok yüksek seviyelere taşıyacak bir fırsat ya da vesilenin sembolüdür. Bu fırsat bazen bir teklif olabileceği gibi bazen sadece bir aracı ya da arkadaş olabilir. Kısacası, uçağı görenin karşısına bir anda biri ya da bir teklif çıkar ve hayatı birden değişir.

Rüyada bir uçağa ya da uçaklara binmeden onlara sadece uzaktan bakmak ya da onları gökyüzünde görmek rüya sahibinin yükselme ve terfi etme arzusunu temsil eder. Bu rüyanın sahibi için şimdilik bu arzu sadece bir hayal olarak durmaktadır fakat imkansız değildir. Rüya sahibi için kaçma, kurtulma ya da uzaklaşma isteği de söz konusu olabilir. Uçak daima yerden (toprak elementinden) yani fiziksel olandan uzaklaşma arzusunu temsil ettiği için bazen bu yükselme kariyerde yükselme değil sadece maneviyatın yükselmesi anlamına gelir.

 

Rüyada uçak aynı zamanda bir amaca giden yaşam yolculuğumuzda mesafeyi kısaltan, tüm engelleri aştıran ve amacımıza daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak tüm hızlandırıcı olguların temsilcisi olabilir. Bir yere uçakla giden nasıl daha hızlı gidiyorsa rüyasında uçağı gören için de bir süreçte hızlanma söz konusu olacaktır ve hayalleri daha çabuk gerçekleşecektir. Rüyada uçağa binmeyeceğini bilmek ve sadece ona uzaktan bakmak ise bazı hayallerin gerçek olması mümkün olduğu halde rüya sahibinin yine de bu hayallere uzaktan bakmayı tercih ettiği anlamına gelir.

Tüm bunların yanı sıra rüyada uçak görmek daha farklı bakış açısına sahip olmak ve olaya “kuş bakışı bakmak” dolayısıyla daha iyi gözlemlemek ile ilgilidir. Bazen, bir olayın içinde yer aldığımızda her şeyi görmemiz mümkün olmaz. Fakat olaya dışarıdan baktığımızda bakış açımızı da değiştirir ve daha iyi gözlemci oluruz. İşte uçak da buna benzer bir durum yaşadığımızda görebileceğimiz rüyalardandır. Rüya  sahibi ufkunu genişletir ve yaşanan bir olaya çok farklı bir gözden bakmayı dener.

Rüyada uçaktaki yolcular

Tüm taşıt araçlarında olduğu gibi uçak rüyalarında da yolcular daima aynı amaca (aynı istikamete) doğru ilerleyen bireyleri temsil ederler. Fakat bu taşıt araçlarının yorumlanmasında bazı farklılıklar vardır. Uçak yolcuğundaki hareket yükselme ve terfi etmeye yönelik bir harekettir. Örneğin, tren içindeki yolcular da daima aynı istikamete hareket eden bireylerdir fakat rüyadaki uçak yolculuğu daha hızlı ilerleyişlerin ve yükselmenin altını çizer. Dolayısıyla, rüyada uçak yolculuğu yapan bireyler daima amaçlarına çok daha hızlı ulaşacak bireylerdir.

Rüyada uçaktaki yolcular aynı zamanda kendi kontrolümüzün dışında bir sistemde yönlendirici değil yönlendirilen gruba ait olmanın altını çizer. Dolayısıyla, uçaktaki yolcular yükselmekte ve terfi etmekte olan bireyleri temsil etseler dahi bu yolculuk daima başka birinin ya da mevcut sistemin kontrolü altında yapılan bir yolculuktur. Rüya sahibinin bu yükselişe hiçbir katkısı olmaz, sadece dev bir çarkın ve sistemin bir parçası olarak grup halinde hareket etmektedir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen uçak yolculuğunu kimlerle yaptığına ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır.

Rüyada uçak yolculuğu yapmak:

Rüyada uçak yolculuğu daima başı ve sonu belli bir süreç ile ilgili bilgi içerir. En hızlı taşıt araçlarından olmasından dolayı uçak yolculuğu hızlı ilerleyişlerin ve engellerin çok daha kolay aşılacağı dönemlerin temsilcisidir. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi uçak yolculuğunu ve çevreyi gözlemlemelidir. Çünkü bu süreç her ne kadar engellerin aşıldığı bir süreç de olsa uçağın içinde yaşanan sorunlar, uçağın bir türbülansa girmesi gibi ayrıntılar daima süreçte karşılaşacağımız engeller hakkında ufak ipuçları sunarlar. Kısacası, uçak yolculuğu yaptığımız rüyalardaki duygularımız ve eylemlerimiz aslında gerçek hayatta bir süreçteki duygu ve eylemlerimizle örtüşür.

Rüyada uçakta yolcu olmak:

Rüyada uçakta yolcu olmak kontrolün elinde olmadığı bir sürece katılmak, grup çalışması ve grup halinde yükselmekle ilgili bilgi içerir. Uçak yolcusu olduğumuz rüyalarda hayatın gidişatı daima başka birinin (pilotun) ya da bir sistemin (uçağın) kontrolü altındadır. Her ne kadar bu rüya yükselme ve terfi etmeyi müjdeliyor olsa bile bu yükselme aslında başka birinin ya da bir sistemin sayesinde olacaktır. Bu rüyayı gören henüz karar vereceği bir pozisyonda oturmamaktadır ve sadece dev bir çarkın bir parçası olarak hareket eder.

Rüyada bir uçakta yolcu olmak aynı zamanda geçici bir süreliğine de olsa dar bir alanda hapsolmak ve özgürlüğün kısıtlanması anlamına da gelir. Her ne kadar bu yolculuk kişinin yükselmesi için gerekli de olsa bir süreliğine kişi bu dar alana hapsolmayı kabul etmek zorunda kalır. Bu rüyayı gören kişi yolculuk boyunca yaşadığı olaylara, konuştuğu insanlara ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır. Çünkü bu insanlar aslında yaşam yolculuğumuzda bize sunulan tüm mesajları, engelleri ya da karşılaştığımız durumları yansıtır. Rüyada uçakta yanınızda sürekli ağlayan bir bebek aslında ilerleyen bu süreçte sürekli konuşan, hep şikayet eden ve başınızı şişiren bir iş arkadaşını da temsil ediyor olabilir. Rüyada uçaktaki kavgalar ilerleyen süreçteki fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların simgesidir.

Rüyada uçağa binmek yaşam yolculuğunda yükselme ve terfi etme sürecine girişin temsilcisidir. Rüyasında uçağa binen kişi için kaderde yükselme çok yakın zamanda başlar. Rüyada bindiğimiz uçak aslında bizi yükseltecek ve daha iyi bir seviyeye getirecek olan bir araç, aracı ya da sistemi temsil eder. Bu tip rüyalarda anlamamız gereken şey bu yükselme sürecinde karar verici değil verilen kararı uygulayıcı mekanizmada yer aldığımızdır. Rüyasında uçağa binen aslında tek başına verdiği bir karardan dolayı yükselmez, bu rüyada bir grup halinde yükselme teması bulunmaktadır.

Rüyada uçak kalkması yükselme, terfi etme ve iyiye gidiş sürecinin henüz yeni başlıyor olmasına delalet eder. Uçağın yükselme seviyesi aslında günlük hayattaki yükselme potansiyelimiz hakkında bilgi sunar. Rüyada uçak kalktıktan sonra ne kadar yükseliyor ise gerçek hayatta rüya sahibi de o kadar yükselir. Bazıları için rüyada uçak kalkması yeni başlangıçlar, yeni projeler ve ilhamın simgesidir. Bu rüyanın sahibi aklında bir iş fikri ya da proje varsa bunu bir an önce hayata geçirmelidir. Çünkü bu fikir kendisini yüceltecek ve yükseltecek bir iş fikridir.

Rüyada uçak inmesi bir yolun ya da sürecin sonu aynı zamanda bitiş çizgisine yaklaşmak anlamına gelir. Rüyada yapılan uçak yolculuğu aslında başı ve sonu belli planlanmış bir sürecin temsilcisidir. Uçağın normal bir şekilde iniyor olması bu süreci başarıyla tamamlayarak sonuca ulaşmaya delalet eder. Fakat uçak inişinin zoraki ya da kazayla yapılması hayırsızdır ve bir işi tamamlamadan yarım bırakmaya işarettir. Genelde uçağın indiğini gördüğümüz rüyalar bir projenin tamamlanması ve hayatın normale dönmesiyle ilgilidir ve hayırlı rüyalardandır. Fakat zor iniş gerçekleştirmek son anda bazı işlerin ters gitmesi ve tamamlanmanın yapılamaması anlamına gelebilir.

Rüyada uçak düşmesi ya da uçak kazası zirveden ani iniş, gözden düşmek, kariyerde kayıp ya da itibar kaybetmek gibi negatif anlamlar içerir. Uçak düşmesi aynı zamanda hayallerin suya düşmesi ya da çok yükseklerden uçtuğunu anlayarak birden gerçek hayata dönmekle alakalıdır. Rüyasında uçak düştüğünü gören kişinin bir işi olmaz ya da çıtayı biraz daha düşürmek zorunda kaldığını anlar. Rüyasında bindiği uçağın düştüğünü gören kişinin hayatında devam eden bir süreçte bazı aksiliklerden dolayı süreç tamamlanmadan kapanır. Bindiği uçağın dışında başka bir uçağın düştüğünü gören ise bir hayalinden vazgeçmek zorunda kalır.

 

Rüyada uçak bileti almak:

Rüyada uçak bileti almak yeni bir projeye girişmek için hazırlık sürecini başlatmaktır. Bu rüya bazen öğrencilik öncesi kayıt işlemlerini yaptırmak ya da bir şirkete girmeden önce son hazırlıkları yapmak aşamasında görülür. Rüyadaki uçak bileti aslında bit “kağıt parçası” sembolüdür ve daima bu hazırlık sürecinde uğraşmamız gereken bazı dokümanlarla ilgili bilgi de verebilir. Rüyasında uçak bileti alan ya da bu bileti elinde tutan bazı dokümanları bir yerden alır ya da bir yere teslim eder. Kısacası, rüyadaki uçak bileti hayatımızda yükselmeden (uçağa binmeden) önce mutlaka sahip olmamız gereken bir doküman (kağıt parçası) sembolüdür.

Rüyada uçağı kaçırmak:

Rüyada uçağı kaçırmak bir fırsatı kaçırmak ya da bir şey için çok geç olduğunu anlamaktır. Bu rüya bazıları için yaş sınırını geçmek ya da yaşlanma korkusuna da delalet edebilir. Kısacası, rüyasında uçağı kaçırdığını gören bir şey için çok geç kaldığını düşünür. Rüyadaki uçak daima yükselme ve terfi etmek için bize sunulan bir aracın temsilcisidir. Dolayısıyla rüyasında uçağı kaçıranın yükselmesi ya da terfi etme işi olmaz. Bazen rüyada uçak kaçırmak bir nevi ayrılık ya da bir hayale veda etmektir. Rüyada kaçırdığımız uçak özellikle de onu uçarken görüyor isek bize veda eden, sırtını dönen ya da bir daha asla sahip olamayacağımız her şeyin hatta kaybedilmiş bir partnerin de temsilcisi olabilir.

Rüyada gökyüzünde uçan uçaklar görmek:

Rüyada gökyüzündeki uçak ya da uçaklar erişilmez olguların ve yükselme kapasitesinin temsilcisidir. Bilinçaltımız için uçak  “çıkılabilir seviyeler” algısıdır. Dolayısıyla aslında gökyüzünde uçak ya da uçaklar gördüğümüz rüyalar bize yükselme ve yücelme kapasitemiz hakkında bilgi verirler. Bu rüyaların yorumunda uçağın durumu ve rüyanın senaryosu oldukça önemlidir. Rüyasında gökyüzünde çok fazla uçaklar görenin çok parlak fikirleri ya da yüksek hayalleri vardır. Bu uçaklardan birinin ya da birkaçının düştüğünü görenin hayalleri suya düşer. Bazen gökyüzündeki uçak ya da uçakların düşmesi uzak diyarlardan alınacak kötü haberler ya da birinin vefat ettiğinin öğrenilmesine delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page