top of page

Rüyada uçak kazası görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Düşüş

 • Değişim

 • Bırakmak

 • Başarısızlık

 • Vazgeçmek

 • Vedalaşmak

 • İşten çıkmak

 • “Hayır” demek

 • Gönül geçmesi

 • Yön değiştirmek

 • Hevesin kaçması

 • Karar değiştirmek

 • Yeni bir amaç bulmak

 • Yeni için eskiyi terk etmek

 • Statükoya meydan okumak

Rüyada uçak kazası görmek ne anlama gelir?

Rüyada uçak kazası kişinin yaşam yolculuğunun olumsuz bir bölümünü sembolize eder. Rüyadaki uçağa binme eylemi yaşamımızda bir A noktasından B noktasına hareket etmek için ilk adımı atmaya işarettir. Bu uçak yolculuğu sırasında kaza yapmak ise bu hareketi yaparken karşılaşacağımız bir engeli sembolize eder.


Freud’cu yaklaşıma göre uçaklar erkeksi sembollerdir (phallic symbol). Ona göre uçak kazaları bir erkek için hayatta kontrolü kaybetmenin sembolüdür. Fakat, diğer psikologlar uöak rüyaları hakkında onunla hemfikir olmamışlardır. Bir çok psikoloğa göre uçak kazası hedefe odaklı ilerleyiş esnasında karşılaşılacak bir engel ya da kontrol kaybı sembolüdür.

Rüyada uçak kazası olduğunu görmek

Bir çok yorumcuya göre uçaklar yükselme, servet ve gökyüzüne bağlı olduğundan hayallerimizle ilgilidir. Bu yüzden bir uçağın düşmesi ya da uçak kazası rüyaları genellikle hayra yorulmaz ve ani çöküşlerin, iflasın ya da hayallerin suya düşmesinin belirtisi olabilir. Tıpkı gökyüzünde uçarken birden yere çakılan bir uçak gibi rüya sahibinin de kendini yüksekteyken birden zeminde bulma ihtimali vardır. Fakat unutulmaması gereken bir şey rüyaların yalnızca zihinsel alem aktivitesi olduğudur. Bir başka deyişle, uçağın düşüşü her zaman gerçek bir düşüşe işaret etmek zorunda değildir. Bu düşüş bazen yalnızca düşme ya da rütbe kaybetme korkusudur.


Rüya yorumculuğunda uçak sembolik olarak başarıya giden rota ve bu rotada ilerleyişimizin sembolüdür. Aslında uçağın ve yolculuğun durumu zihnimizin durumudur. Rüyada güzel bir kalkış yapan bir uçak daima güzel başlangıçlara işarettir. Uçaktaki yolcuların durumu, hareketleri hatta sözleri bu sembolik yolculukta yaşayacaklarımızla örtüşür. Uçakta sorunsuz uçan yolcular iç dünyamızdaki uyumun göstergesidir. Uçaktaki yolcuların kavga etmesi, huzursuz davranışlar sergilemeleri ya da bağırıp çağrışmaları ise iç dünyamızdaki ikilem ve kararsızlıklara işaret edebilir. Belki de amaca doğru ilerlerken içimizden bir ses bu ilerleyişe “evet” darken başka bir ses “hayır” demektedir. Bu durumu yaşayan biri rüyasında uçak yolculuğunda iki kişinin kavga ettiğini görebilir.

Uçak kazası rüyaları yine de bir çok yorumcu tarafından yaşam yolculuğunda control kaybı rüyası olarak yorumlanır. Aslında yaşam semboolik bir yolculuktur ve yapmak istediğimiz her şey rüyalar aleminde bize yolculuk olarak görülebilir. Uçakla bir yerden başka bir yere gitmek de buna benzer bir şekilde yaşamda bir noktadan başka bir noktaya ilerleyişin sembolüdür. Rüyada bu ilerleyiş esnasında yaşanan bir uçak kazası şimdilik amacımıza ulaşamayacağımızı gösterebilir.


Uçak yolculuğu yaptığımız rüyaların diğer ulaşım aracı rüyalarından bir farkı vardır. Uçakla giderken kara yolculuğu gibi engelleri aşmak için çaba sarfetmeyiz, sadece engellerin üstüne çıkar ve onları hissetmeden üstesinden geliriz. Yaşam yolculuğumuzda bu engelleri kolayca aşabileceğimiz bir noktaya vardığımızda rüyamızda uçakla bir yere gittiğimizi görürüz. Fakat uçak kazası rüyaları yine de engelleri aşsak bile arzu ettiğimiz bir işin olmayacağının habercisi olabilir.

Uçak kazası rüyalarında yolcular doğal olarak uçağın sakinleri ve bizim için yaşam yüklerimizin sembolleridir. Uçaktaki her yolcunun rüyada bir hacmi ve zihnimizde kapladığı yer vardır ve bunlar birer arketip olarak rüyada bize mesaj getirirler. Oturan yolcular, bağrışan yolcular hatta hiçbir tepki vermeyen yolcuların her biri rüyada bizim için bir mesaj getirir. Bilinçaltımız yaşamdaki ilerleyişimiz esnasında karşılaşacağımız tüm sesleri ve tepkileri anlatmak için bu yolcuları inşa eder. İyi bir rüya analizi uçaktaki yolcuları tanımlamayı gerektirir. Bu yolcular amacımıza ulaşmak üzereyken yaşayacağımız duygular, düşünceler, tepkiler ve anılarla ilgili ipuçları getiricilerdir.


Son olarak, uçağa binme ve inme rüyaları birbirinin zıttı rüyalardır. Uçağa binen bir gruba katılır, uçaktan inen ise bir gruptan ayrılır. Uçaktaki yolcular aynı istikamete bizimle hareket eden her şeyi içerir. Bizimle hareket eden diğer kişiler, duygularımız, düşüncelerimiz ve verdiğimiz tepkiler bir bütün olarak ele alındığında rüyada bize bir uçak yolculuğu olarak görülürler. Uçak kazası ya da uçağın düşmesi ise amaca giden yolda bizimle beraber tüm bunların bütünsel olarak etkilenmesidir. Bir başka deyişle, rüyada bir uçağa binip uçağın düştüğünü gören kişi kendisine yeni bir amaç bulmalı ya da o amaca ulaşmak için farklı bir metod denemelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page